2016-04-30 06:00

2016-04-30 06:00

Steg i rätt riktning

En höjning av taket i a-kassan med en snabbare avtrappning är ett av förslagen i Centerpartiets vårbudget.

Tre åtgärder lyfts särskilt fram för att leda till en bättre jobbpolitik. En a-kassa som ska leda till fler i arbete, enhetligt tak för subventioner i arbetsmarknadspolitiska program samt utökat rut-avdrag från 25 000 kr till 75 000 kr.

Förslag som förbättrar arbetsmarknadspolitiken är av stor vikt i och med de många nyanlända som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Många företagare känner inte till de olika anställningsstöden, men enligt Centerpartiet är nystartsjobben är den anställningsformen som har fungerat bäst. Centerpartiet vill därför utveckla nystartsjobben och minska antalet övriga stödformer.

Partiet vill att staten ska subventionera löner upp till 17 000 kr. Det innebär att subventionsgraden för personer som varit arbetslösa en längre tid höjs något. Däremot sänks subventionsgraden för nystartsjobb, som främst används för unga arbetslösa och nyanlända, från 22 000 kr. Antalet anställningsformer behöver minska och det är positivt att harmonisera taket. Stödet bör vara detsamma oavsett anledningarna till arbetslösheten.

Centerpartiet är på rätt väg, men lönetaket bör höjas. Även om människor klarar sig på 17 000 kr före skatt är det få heltidsjobb som ligger på den nivån. Ett höjt tak tillsammans med en lägre subventionsgrad vore därför att föredra. Det skulle leda till ett enklare och mer överskådligt system för arbetsgivarna.

Genom att samordna anställningsstöden och införa ett gemensamt lönetak menar Centerpartiet att man sparar cirka en miljard kronor.

Ytterligare besparingar ska enligt C ske genom en avtrappad a-kassa. Det innebär en besparing om 1,7 miljoner, och leder enligt riksdagens utredningstjänst till 11 000 fler jobb. Centerpartiet lägger också förslag som minskar kostnaderna för migrationen i sin budget, genom att exempelvis öka andelen ensamkommande barn och ungdomar som bor i stödboenden framför kostsamma HVB-hem.

Så väl nya besparingar som jobb behövs. Det finns många områden som behöver mer resurser. För pengarna som sparas in vill Centerpartiet bland annat göra en stor satsning på att utbilda 2 000 fler poliser och att öka lönerna för områdespoliserna, samt lägga en miljard kronor på bredbandsutbyggnad. Vad gäller besparingar på migrationsområdet väljer dock Centerpartiet att inte spendera medlen –än. Migrationen är osäker och har krävt oväntade utgifter i form av kostnader för exempelvis Migrationsverket, ensamkommande barns boenden, validering och svenskundervisning. Eftersom man inte vet vad som händer på migrationsområdet är det sunt att inte binda upp alla medlen.

Sverige har hamnat i ett nytt läge. Bidragssystem som är enkla att använda och som syftar till att fler kommer i arbete är avgörande i och med det ökade antalet nyanlända. Centerpartiet har i och med sitt förslag på vårbudget tagit ett steg i rätt riktning.

Anna Sandström/SNB

Tre åtgärder lyfts särskilt fram för att leda till en bättre jobbpolitik. En a-kassa som ska leda till fler i arbete, enhetligt tak för subventioner i arbetsmarknadspolitiska program samt utökat rut-avdrag från 25 000 kr till 75 000 kr.

Förslag som förbättrar arbetsmarknadspolitiken är av stor vikt i och med de många nyanlända som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Många företagare känner inte till de olika anställningsstöden, men enligt Centerpartiet är nystartsjobben är den anställningsformen som har fungerat bäst. Centerpartiet vill därför utveckla nystartsjobben och minska antalet övriga stödformer.

Partiet vill att staten ska subventionera löner upp till 17 000 kr. Det innebär att subventionsgraden för personer som varit arbetslösa en längre tid höjs något. Däremot sänks subventionsgraden för nystartsjobb, som främst används för unga arbetslösa och nyanlända, från 22 000 kr. Antalet anställningsformer behöver minska och det är positivt att harmonisera taket. Stödet bör vara detsamma oavsett anledningarna till arbetslösheten.

Centerpartiet är på rätt väg, men lönetaket bör höjas. Även om människor klarar sig på 17 000 kr före skatt är det få heltidsjobb som ligger på den nivån. Ett höjt tak tillsammans med en lägre subventionsgrad vore därför att föredra. Det skulle leda till ett enklare och mer överskådligt system för arbetsgivarna.

Genom att samordna anställningsstöden och införa ett gemensamt lönetak menar Centerpartiet att man sparar cirka en miljard kronor.

Ytterligare besparingar ska enligt C ske genom en avtrappad a-kassa. Det innebär en besparing om 1,7 miljoner, och leder enligt riksdagens utredningstjänst till 11 000 fler jobb. Centerpartiet lägger också förslag som minskar kostnaderna för migrationen i sin budget, genom att exempelvis öka andelen ensamkommande barn och ungdomar som bor i stödboenden framför kostsamma HVB-hem.

Så väl nya besparingar som jobb behövs. Det finns många områden som behöver mer resurser. För pengarna som sparas in vill Centerpartiet bland annat göra en stor satsning på att utbilda 2 000 fler poliser och att öka lönerna för områdespoliserna, samt lägga en miljard kronor på bredbandsutbyggnad. Vad gäller besparingar på migrationsområdet väljer dock Centerpartiet att inte spendera medlen –än. Migrationen är osäker och har krävt oväntade utgifter i form av kostnader för exempelvis Migrationsverket, ensamkommande barns boenden, validering och svenskundervisning. Eftersom man inte vet vad som händer på migrationsområdet är det sunt att inte binda upp alla medlen.

Sverige har hamnat i ett nytt läge. Bidragssystem som är enkla att använda och som syftar till att fler kommer i arbete är avgörande i och med det ökade antalet nyanlända. Centerpartiet har i och med sitt förslag på vårbudget tagit ett steg i rätt riktning.

Anna Sandström/SNB

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.