2016-04-26 06:00

2016-04-26 06:00

Pengar pårätt ställe

Nyligen stod Turkiska riksförbundets vice ordförande på Sergels torg och ropade ”död åt alla armenier”, samtidigt som föreningen under flera år fått miljontals kronor i stöd.

Därför finns det all anledning att välkomna liberalernas förslag att stoppa odemokratiska organisationer från att få ta del av våra skattepengar.

Landets kommuner har inget överskott av ekonomiska resurser. Men listan på saker som dina och mina skattepengar ska räcka till blir bara längre och längre för varje dag som socialdemokraterna regerar.

Att, som liberalernas riksmöte beslutade, stoppa stödet till odemokratiska organisationer är klokt. Varför ska skattepengar stödja föreningar som inte omfattar våra grundläggande värderingar? Att det i vissa fall kan bli problematiskt med gränsdragningen är inte anledning nog att avstå från denna markering.

Förslaget är inte nytt, det fanns med i överenskommelsen om terrorbekämpning som gjordes i vintras. Men händelsen på Sergels torg att visar att det finns mycket kvar att göra.

I Karlskoga har 60 föreningar stöd av kommunen, i Degerfors ett 40-tal. Av varje hundralapp jag betalar i skatt går sex kronor till drift av fritidsanläggningar och föreningsstöd.

Naturligtvis ska de pengarna gå till föreningar och organisationer som uppfyller de krav som Karlskoga kommun ställer. Det handlar bland annat om att:

- främja föreningslivets/civilsamhällets mångfald i kommunen

- främja jämställdhet

- stimulera engagemang för invandrare och flyktingar

- motverka rasism och främlingsrädsla

Alla ska alltså vara välkomna. Föreningar och organisationer ska till och med arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald och mot rasism och främlingsrädsla.

I Degerfors tar man speciell hänsyn till verksamhet som motverkar drogmissbruk, våld, mobbing, rasism, tidig utslagning inom idrotten och som engagerar ungdomar av båda könen.

Kultur- och föreningsnämnden i Karlskoga tillämpar den så kallade Sandviksmodellen vilket innebär att representanter för kommunen och föreningen träffas och upprättar en skriftlig överenskommelse om vad föreningen ska göra för att få bidrag.

2014 gjorde kommunen för första gången en kontroll av hur föreningarna lever upp till avtalet. Det fanns inget att anmärka på de fem slumpvalda föreningarna som granskades.

Men det är ingen garanti för framtiden. Vi har inte råd att vara naiva utan varje verksamhet som ska få bidrag av skattepengar ska granskas noga och följas upp lika noga.

Och möjligheten att stoppa stödet till odemokratiska föreningar kan nog både fungera preventivt och framför allt ge nämnder och förvaltningar råg i ryggen om man märker att något inte står rätt till.

Det blir inte helt enkelt men det är nödvändigt att kontrollera bidragen och ställa tydliga krav.

Både för demokratins och trovärdighetens skull.

Catarina Forsberg

Nyligen stod Turkiska riksförbundets vice ordförande på Sergels torg och ropade ”död åt alla armenier”, samtidigt som föreningen under flera år fått miljontals kronor i stöd.

Därför finns det all anledning att välkomna liberalernas förslag att stoppa odemokratiska organisationer från att få ta del av våra skattepengar.

Landets kommuner har inget överskott av ekonomiska resurser. Men listan på saker som dina och mina skattepengar ska räcka till blir bara längre och längre för varje dag som socialdemokraterna regerar.

Att, som liberalernas riksmöte beslutade, stoppa stödet till odemokratiska organisationer är klokt. Varför ska skattepengar stödja föreningar som inte omfattar våra grundläggande värderingar? Att det i vissa fall kan bli problematiskt med gränsdragningen är inte anledning nog att avstå från denna markering.

Förslaget är inte nytt, det fanns med i överenskommelsen om terrorbekämpning som gjordes i vintras. Men händelsen på Sergels torg att visar att det finns mycket kvar att göra.

I Karlskoga har 60 föreningar stöd av kommunen, i Degerfors ett 40-tal. Av varje hundralapp jag betalar i skatt går sex kronor till drift av fritidsanläggningar och föreningsstöd.

Naturligtvis ska de pengarna gå till föreningar och organisationer som uppfyller de krav som Karlskoga kommun ställer. Det handlar bland annat om att:

- främja föreningslivets/civilsamhällets mångfald i kommunen

- främja jämställdhet

- stimulera engagemang för invandrare och flyktingar

- motverka rasism och främlingsrädsla

Alla ska alltså vara välkomna. Föreningar och organisationer ska till och med arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald och mot rasism och främlingsrädsla.

I Degerfors tar man speciell hänsyn till verksamhet som motverkar drogmissbruk, våld, mobbing, rasism, tidig utslagning inom idrotten och som engagerar ungdomar av båda könen.

Kultur- och föreningsnämnden i Karlskoga tillämpar den så kallade Sandviksmodellen vilket innebär att representanter för kommunen och föreningen träffas och upprättar en skriftlig överenskommelse om vad föreningen ska göra för att få bidrag.

2014 gjorde kommunen för första gången en kontroll av hur föreningarna lever upp till avtalet. Det fanns inget att anmärka på de fem slumpvalda föreningarna som granskades.

Men det är ingen garanti för framtiden. Vi har inte råd att vara naiva utan varje verksamhet som ska få bidrag av skattepengar ska granskas noga och följas upp lika noga.

Och möjligheten att stoppa stödet till odemokratiska föreningar kan nog både fungera preventivt och framför allt ge nämnder och förvaltningar råg i ryggen om man märker att något inte står rätt till.

Det blir inte helt enkelt men det är nödvändigt att kontrollera bidragen och ställa tydliga krav.

Både för demokratins och trovärdighetens skull.

Catarina Forsberg