2016-04-20 06:00

2016-04-20 06:00

Viktigt Nato-samarbete

Sverige ska ansluta sig till Natos center mot propaganda, Stratcom, i Riga. Det meddelade försvarsminister Peter Hultqvist (S) tillsammans med inrikesminister Anders Ygeman (S) nyligen (DN (18/4). Det är av största vikt att vi som land gör vad vi kan för att hindra spridningen av propaganda. Regeringens beslut är därför välkommet.Stratcom grundades strax efter att Ryssland annekterade Krimhalvön 2014. Natoländerna insåg hur stor roll desinformationskrigföringen har i den ryska militärstrategin. Centret arbetar bland annat med att utbilda politiska beslutfattare i väst om hur desinformationskampanjer fungerar, och fungerar som en motkraft till Rysslands propagandakrigföring.Syftet med denna del av ryska statens militärstrategi är att skapa förvirring och osäkerhet i västvärlden. På så sätt hoppas Rysslands president Vladimir Putin splittra och försvaga länderna i Europa.

Till sin hjälp har han statlig media, betalda nättroll och människor som drivs av ett allmänt hat mot USA. Tillsammans sprider dessa en störtflod av desinformation. Målet är att skapa så många olika versioner av en händelse att man inte ska orka bry sig om vad som är sant eller inte. Känslan Ryssland vill att vi ska få är att alla, från medier till politiker och myndigheter, ändå ljuger om allt, så varför bry sig om någonting? Propagandan fungerar även som ett sätt för Putin att hålla sig kvar vid makten.

Genom att konstant rikta fokus mot ”ett hotande väst ”minskar uppmärksamheten hos det egna folket på de svåra förhållandena inom Ryssland. Postmodernismens starka ställning, där den grundläggande idén är att det inte finns någon objektiv verklighet utan endast olika konkurrerande ”berättelser”, har även bidragit till att vi har varit extra sårbara för den ryska desinformationen.

Nu när det står klart för de flesta att hotet från Putins Ryssland är reellt borde samarbetet med Stratcom inte vara kontroversiellt. Det har dock inte hindrat Aftonbladets Åsa Linderborg att döma ut projektet som ett sätt för Nato att ”lära Sverige propaganda”. Det är fel. Propagandas logik sätter inga moraliska gränser utan tillåter rena lögner och fabricerandet av historier. Stratcoms viktigaste tillgång är trovärdighet, och för att vara trovärdig måste en organisation utgå från fakta och sanning. Den som hoppas på en västerländsk version av ”Sputnik”kommer därför att bli besviken.

Att Sverige samarbetar med Stratcom är dock ingen ursäkt för att luta sig tillbaka. Mycket arbete återstår. Regeringen måste återuppväcka det psykologiska försvaret, som i dag faller under Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det bör åter bli en del av totalförsvaret. Redaktioner behöver utbildas i hur propaganda fungerar. Därutöver bör public service-bolagen återuppta sina sändningar på ryska.

Erik Thyselius/SNB

Sverige ska ansluta sig till Natos center mot propaganda, Stratcom, i Riga. Det meddelade försvarsminister Peter Hultqvist (S) tillsammans med inrikesminister Anders Ygeman (S) nyligen (DN (18/4). Det är av största vikt att vi som land gör vad vi kan för att hindra spridningen av propaganda. Regeringens beslut är därför välkommet.Stratcom grundades strax efter att Ryssland annekterade Krimhalvön 2014. Natoländerna insåg hur stor roll desinformationskrigföringen har i den ryska militärstrategin. Centret arbetar bland annat med att utbilda politiska beslutfattare i väst om hur desinformationskampanjer fungerar, och fungerar som en motkraft till Rysslands propagandakrigföring.Syftet med denna del av ryska statens militärstrategi är att skapa förvirring och osäkerhet i västvärlden. På så sätt hoppas Rysslands president Vladimir Putin splittra och försvaga länderna i Europa.

Till sin hjälp har han statlig media, betalda nättroll och människor som drivs av ett allmänt hat mot USA. Tillsammans sprider dessa en störtflod av desinformation. Målet är att skapa så många olika versioner av en händelse att man inte ska orka bry sig om vad som är sant eller inte. Känslan Ryssland vill att vi ska få är att alla, från medier till politiker och myndigheter, ändå ljuger om allt, så varför bry sig om någonting? Propagandan fungerar även som ett sätt för Putin att hålla sig kvar vid makten.

Genom att konstant rikta fokus mot ”ett hotande väst ”minskar uppmärksamheten hos det egna folket på de svåra förhållandena inom Ryssland. Postmodernismens starka ställning, där den grundläggande idén är att det inte finns någon objektiv verklighet utan endast olika konkurrerande ”berättelser”, har även bidragit till att vi har varit extra sårbara för den ryska desinformationen.

Nu när det står klart för de flesta att hotet från Putins Ryssland är reellt borde samarbetet med Stratcom inte vara kontroversiellt. Det har dock inte hindrat Aftonbladets Åsa Linderborg att döma ut projektet som ett sätt för Nato att ”lära Sverige propaganda”. Det är fel. Propagandas logik sätter inga moraliska gränser utan tillåter rena lögner och fabricerandet av historier. Stratcoms viktigaste tillgång är trovärdighet, och för att vara trovärdig måste en organisation utgå från fakta och sanning. Den som hoppas på en västerländsk version av ”Sputnik”kommer därför att bli besviken.

Att Sverige samarbetar med Stratcom är dock ingen ursäkt för att luta sig tillbaka. Mycket arbete återstår. Regeringen måste återuppväcka det psykologiska försvaret, som i dag faller under Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det bör åter bli en del av totalförsvaret. Redaktioner behöver utbildas i hur propaganda fungerar. Därutöver bör public service-bolagen återuppta sina sändningar på ryska.

Erik Thyselius/SNB