2016-04-14 06:00

2016-04-14 06:00

Måste slåss för jobben

Mer än varannan person som är inskriven på Arbetsförmedlingen är född utomlands. I slutet av mars var 372 000 personer, eller 7,8 procent av arbetskraften, inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. 4,7 procent av de inrikes födda var arbetslösa i mars. För utrikes födda var siffran 21,4 procent.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) är inte förvånad över statistiken. Till TT säger hon att vi har ett mycket starkt tillflöde av nyanlända till Arbetsförmedlingen, det är där man hamnar när man fått uppehållstillstånd (12/4).

Det är en stor del av problemet. Mängder av människor som fortfarande väntar på uppehållstillstånd räknas inte med i statistiken. Migrationsverket har inte ens påbörjat utredningsprocessen för många av de som kom under förra året. För att få in de nyanlända i arbete behöver ett stort politiskt ansvar tas.

Sverige är inne i en god konjunkturcykel, men trots det står stora grupper utanför arbetsmarknaden. Så har det varit länge nu och utvecklingen ser inte munter ut. För bara några dagar sedan meddelade företag Findus att de lägger ner sin produktion i Bjuv, vilket berör 450 anställda såväl som minst lika många lantbrukare som levererat råvaror till företaget.

Även musikföretaget Spotify, som planerar att anställa tusentalspersoner de kommande åren, lyfter i ett öppet brev problemen med att driva framgångsrika företag i Sverige. Men det är inte bara storföretagen som inte ser lönsamheten i Sverige. Små företag får nu bära en allt större börda när anställa blir sjuka. Det kan bli väldigt dyrt för ett litet företag. Tröskeln för att anställa personer med lång sjukdomsbakgrund höjs därmed ytterligare.

Statsminister Stefan Löfven (S) har som ett steg för att minska arbetslösheten gett sina ministrar i uppdrag att redovisa antalet jobb inom sina arbetsområden vid varje budget. Målet är att skapa 100 000 nya jobb (SvD 12/4).

Löfven gick till val på att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Därför är det beklämmande att följa Stefan Löfvens strategi som inte verkar gå ut på att förbättra förutsättningarna för fler jobb utan att hoppas på att det blir det ändå.

Socialdemokraterna klamrar sig fast vid bilden av att arbeten skapas av staten och inte av företag. Med den verklighetsbilden är det inte konstigt att arbetslösheten inte minskar. För de som får lida när regeringen höjer skatterna för att öka budgetutrymmet är de företag där nyanställningarna borde ske

Kanske är det även på grund av denna syn på jobbskapande som näringsminister Mikael Damberg (S) kräver en förklaring av Findus som valt att lägga ned i Bjuv. I stället för att ställa företaget till svars borde regeringen fundera över sitt eget ansvar för att företag lägger ner.

Att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020 är ett mål som låter bra. Men regeringen gör ingenting för att uppnå det.

Anna Sandström/SNB

Mer än varannan person som är inskriven på Arbetsförmedlingen är född utomlands. I slutet av mars var 372 000 personer, eller 7,8 procent av arbetskraften, inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. 4,7 procent av de inrikes födda var arbetslösa i mars. För utrikes födda var siffran 21,4 procent.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) är inte förvånad över statistiken. Till TT säger hon att vi har ett mycket starkt tillflöde av nyanlända till Arbetsförmedlingen, det är där man hamnar när man fått uppehållstillstånd (12/4).

Det är en stor del av problemet. Mängder av människor som fortfarande väntar på uppehållstillstånd räknas inte med i statistiken. Migrationsverket har inte ens påbörjat utredningsprocessen för många av de som kom under förra året. För att få in de nyanlända i arbete behöver ett stort politiskt ansvar tas.

Sverige är inne i en god konjunkturcykel, men trots det står stora grupper utanför arbetsmarknaden. Så har det varit länge nu och utvecklingen ser inte munter ut. För bara några dagar sedan meddelade företag Findus att de lägger ner sin produktion i Bjuv, vilket berör 450 anställda såväl som minst lika många lantbrukare som levererat råvaror till företaget.

Även musikföretaget Spotify, som planerar att anställa tusentalspersoner de kommande åren, lyfter i ett öppet brev problemen med att driva framgångsrika företag i Sverige. Men det är inte bara storföretagen som inte ser lönsamheten i Sverige. Små företag får nu bära en allt större börda när anställa blir sjuka. Det kan bli väldigt dyrt för ett litet företag. Tröskeln för att anställa personer med lång sjukdomsbakgrund höjs därmed ytterligare.

Statsminister Stefan Löfven (S) har som ett steg för att minska arbetslösheten gett sina ministrar i uppdrag att redovisa antalet jobb inom sina arbetsområden vid varje budget. Målet är att skapa 100 000 nya jobb (SvD 12/4).

Löfven gick till val på att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Därför är det beklämmande att följa Stefan Löfvens strategi som inte verkar gå ut på att förbättra förutsättningarna för fler jobb utan att hoppas på att det blir det ändå.

Socialdemokraterna klamrar sig fast vid bilden av att arbeten skapas av staten och inte av företag. Med den verklighetsbilden är det inte konstigt att arbetslösheten inte minskar. För de som får lida när regeringen höjer skatterna för att öka budgetutrymmet är de företag där nyanställningarna borde ske

Kanske är det även på grund av denna syn på jobbskapande som näringsminister Mikael Damberg (S) kräver en förklaring av Findus som valt att lägga ned i Bjuv. I stället för att ställa företaget till svars borde regeringen fundera över sitt eget ansvar för att företag lägger ner.

Att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020 är ett mål som låter bra. Men regeringen gör ingenting för att uppnå det.

Anna Sandström/SNB