2016-04-01 14:14

2016-04-01 14:14

Tar inte sitt ansvar

ARBETSMARKNAD: Politiker och fackförbund måste tänka utanför boxen

Idag tar det upp till 8 år för 50% av våra tidigare nyanlända att komma ut på Svenska arbetsmarknad. Sverige blir en stor förlorare på sikt.

Sverige har haft den största invandringen någonsin,och vår regering lägger just nu tid på att bråka om låglönejobben?

Det har kommit cirka 160.000 emigranter, vilket är den största mängden någonsin. Bland de som kommit till Sverige tidigare så är det bara 50% som har kommit in på arbetsmarknaden, och det tar i genomsnitt 8 år för en nyanländ att ta sig in på arbetsmarknaden.

Vi vet att Människor inte kan placeras i mallar, därför att vi alla är olika och har annorlunda livserfarenheter. Att den nuvarande regeringen valt att höja arbetsgivaravgifterna för ungdomar sedan 1 januari sänder också en negativ signal till näringslivet. Många arbeten skapas just i hamburgerkedjor och caféer.

S och LO verkar vara fobiska inför tanken på låglönejobb och använder till och med skrämseltaktik där de försöker att jämföra Sverige med USA.

Den fråga som bör ställas är var ska jobben skapas? Svaret på den frågan tycker vi bör vara entreprenörerna.

Politiker behöver möjliggöra för små och medelstora företag att anställa och att expandera sina företag. Det behöver löna sig att driva företag.

Utan motiverade företagare och anställda så blir det svårt att få ekonomin att gå runt i Sverige. Den nuvarande regeringen och LO visar genom sitt agerande att höja ingångslönerna, att de företräder de som är i innanförskap.

De visar ingen förståelse för eller vilja att tänka utanför boxen, något som politiker och fackförbund behöver göra just nu. Vår värld har förändrats stort och att låta människor stanna kvar i utanförskap leder på sikt till att människor mår dåligt. Enligt oss så tar de därför inte sitt ansvar!

Mikael Drakenberg

Statsvetare, omvärldsbevakare och frilansskribent

Jennifer Lind

Företagare och kommunpolitiker i Huddinge

Idag tar det upp till 8 år för 50% av våra tidigare nyanlända att komma ut på Svenska arbetsmarknad. Sverige blir en stor förlorare på sikt.

Sverige har haft den största invandringen någonsin,och vår regering lägger just nu tid på att bråka om låglönejobben?

Det har kommit cirka 160.000 emigranter, vilket är den största mängden någonsin. Bland de som kommit till Sverige tidigare så är det bara 50% som har kommit in på arbetsmarknaden, och det tar i genomsnitt 8 år för en nyanländ att ta sig in på arbetsmarknaden.

Vi vet att Människor inte kan placeras i mallar, därför att vi alla är olika och har annorlunda livserfarenheter. Att den nuvarande regeringen valt att höja arbetsgivaravgifterna för ungdomar sedan 1 januari sänder också en negativ signal till näringslivet. Många arbeten skapas just i hamburgerkedjor och caféer.

S och LO verkar vara fobiska inför tanken på låglönejobb och använder till och med skrämseltaktik där de försöker att jämföra Sverige med USA.

Den fråga som bör ställas är var ska jobben skapas? Svaret på den frågan tycker vi bör vara entreprenörerna.

Politiker behöver möjliggöra för små och medelstora företag att anställa och att expandera sina företag. Det behöver löna sig att driva företag.

Utan motiverade företagare och anställda så blir det svårt att få ekonomin att gå runt i Sverige. Den nuvarande regeringen och LO visar genom sitt agerande att höja ingångslönerna, att de företräder de som är i innanförskap.

De visar ingen förståelse för eller vilja att tänka utanför boxen, något som politiker och fackförbund behöver göra just nu. Vår värld har förändrats stort och att låta människor stanna kvar i utanförskap leder på sikt till att människor mår dåligt. Enligt oss så tar de därför inte sitt ansvar!

Mikael Drakenberg

Statsvetare, omvärldsbevakare och frilansskribent

Jennifer Lind

Företagare och kommunpolitiker i Huddinge