2016-03-20 15:31

2016-03-20 15:31

Politiskt fanviftande i vinstfrågan

Vinsterna i välfärden behöver regleras. Det skriver regeringens utredare av vinter i välfärden, Ilmar Reepalu (S), tidigare kommunalråd i Malmö.

I november ska förslagen från utredningen presenteras. Men redan nu meddelar Reepalu i Dagens Nyheter (18/3) att utredningen anser att möjligheten till vinstuttag behöver regleras.

Att regeringen valt att tillsätta det förra socialdemokratiska kommunalrådet från Malmö för att utreda en så viktig fråga som vinsterna i välfärden kan man fundera över. Reepalu har inte gjort sig känd för att vara expert inom området. Tvärtom har Socialdemokraterna i Malmö motarbetat valfrihet och mångfald bland utövare.

Reepalu skriver att kunskapen om de vinstdrivande företagens påverkan på välfärdssystemen är bristfällig och att resultaten i olika undersökningar är motstridiga. Vilka undersökningar Reepalu syftar på framgår inte. Ur debattartikeln går att utläsa att utredaren konstaterar att det finns problem med att tillåta vinstsyftande företag i välfärden. Som argument för det lyfter Reepalu svårigheter i att utforma regelverk, kontrakt och ersättningssystem så att kvalitet och effektivitet stärks.

Men argumentationen brister. Att det finns svårigheter i att mäta bra vård är ett faktum. Men det är ingen anledning till att förbjuda vinster. Studier har dessutom visat att vården i privata välfärdsföretag är mer effektiv och att kvaliteten är högre eller likvärdig hos privata välfärdsföretag jämfört med den offentliga sektorn. Reepalu menar också att det finns en risk att vinstdrivande aktörer försöker locka till sig patienter som medför små kostnader för utföraren. Det är svårt att se hur en sådan marknadsföringskampanj skulle se ut. ”Kom hit om du är frisk” är knappast något som skulle få folk att söka sig till dessa sjukvårdsinrättningar. Vårdgivare i bolagsform har förstås samma krav på sig som den offentliga vården, vilket innebär att man inte har rätt att neka patienter vård.

Reepalus debattartikel är politisk smörja och ger inte sken av att något som helst utredande faktiskt har skett. Möda och resurser kastas bort på en utredning som enbart har politiska motiv och metoder. Samtidigt som vården har stora utmaningar fokuserar regeringen på vinstuttaget i stället på hur folk ska tillförsäkras bra vård i hela landet. Migrationen kräver allt större vårdresurser och då gäller det att täcka upp. Kostnaderna för inhyrda läkare och sjuksköterskor steg kraftigt under förra året. Dålig arbetsmiljö och brist på personal präglar verksamheten i många landsting.

Att ge sig på fungerande välfärdsföretag när sjukvården behöver avlastas visar att utredningen inte är annat än politiskt fanviftande. Att förbjuda vinster för välfärdsföretag kommer inte att förbättra vården för patienterna, korta köerna eller spara pengar för landstingen. Det är dags för regeringen att bort skygglapparna och fokusera på de riktiga utmaningarna inom vården.

Anna Sandström/SNB

I november ska förslagen från utredningen presenteras. Men redan nu meddelar Reepalu i Dagens Nyheter (18/3) att utredningen anser att möjligheten till vinstuttag behöver regleras.

Att regeringen valt att tillsätta det förra socialdemokratiska kommunalrådet från Malmö för att utreda en så viktig fråga som vinsterna i välfärden kan man fundera över. Reepalu har inte gjort sig känd för att vara expert inom området. Tvärtom har Socialdemokraterna i Malmö motarbetat valfrihet och mångfald bland utövare.

Reepalu skriver att kunskapen om de vinstdrivande företagens påverkan på välfärdssystemen är bristfällig och att resultaten i olika undersökningar är motstridiga. Vilka undersökningar Reepalu syftar på framgår inte. Ur debattartikeln går att utläsa att utredaren konstaterar att det finns problem med att tillåta vinstsyftande företag i välfärden. Som argument för det lyfter Reepalu svårigheter i att utforma regelverk, kontrakt och ersättningssystem så att kvalitet och effektivitet stärks.

Men argumentationen brister. Att det finns svårigheter i att mäta bra vård är ett faktum. Men det är ingen anledning till att förbjuda vinster. Studier har dessutom visat att vården i privata välfärdsföretag är mer effektiv och att kvaliteten är högre eller likvärdig hos privata välfärdsföretag jämfört med den offentliga sektorn. Reepalu menar också att det finns en risk att vinstdrivande aktörer försöker locka till sig patienter som medför små kostnader för utföraren. Det är svårt att se hur en sådan marknadsföringskampanj skulle se ut. ”Kom hit om du är frisk” är knappast något som skulle få folk att söka sig till dessa sjukvårdsinrättningar. Vårdgivare i bolagsform har förstås samma krav på sig som den offentliga vården, vilket innebär att man inte har rätt att neka patienter vård.

Reepalus debattartikel är politisk smörja och ger inte sken av att något som helst utredande faktiskt har skett. Möda och resurser kastas bort på en utredning som enbart har politiska motiv och metoder. Samtidigt som vården har stora utmaningar fokuserar regeringen på vinstuttaget i stället på hur folk ska tillförsäkras bra vård i hela landet. Migrationen kräver allt större vårdresurser och då gäller det att täcka upp. Kostnaderna för inhyrda läkare och sjuksköterskor steg kraftigt under förra året. Dålig arbetsmiljö och brist på personal präglar verksamheten i många landsting.

Att ge sig på fungerande välfärdsföretag när sjukvården behöver avlastas visar att utredningen inte är annat än politiskt fanviftande. Att förbjuda vinster för välfärdsföretag kommer inte att förbättra vården för patienterna, korta köerna eller spara pengar för landstingen. Det är dags för regeringen att bort skygglapparna och fokusera på de riktiga utmaningarna inom vården.

Anna Sandström/SNB

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.