2016-03-10 06:00

2016-03-10 06:00

Lättolkat beslut

Tre afghanska tolkar som har arbetat åt den svenska ISAF-styrkan i Afghanistan har beviljats uppehållstillstånd av Migrationsdomstolen i Malmö. Migrationsdomstolen ändrar därmed Migrationsverkets tidigare beslut om att avslå tolkarnas begäran om uppehållstillstånd.

De tolkar som Sverige har använt sig av har riskerat sina liv tillsammans med den svenska truppen. Två tolkar har dödats i svensk tjänst. Tolkarna kan inte vara maskerade eller beväpnade, vilket innebär att de exponerar sig för faror. Eftersom tolkarna jobbat för det svenska försvaret ses de som landsförrädare och löper därför stor risk. Trots det har inte tolkarna fått komma till Sverige utan har lämnats i osäkerhet. Fortfarande väntar många tolkar i ovisshet.

När migrationsdomstolen prövade de fyra tolkarnas ansökningar kommer de fram till att tolkarna ska få asyl på grund av att de har en särskild anknytning till Sverige.

På Förvaltningsrätten i Malmös hemsida uttalar sig chefsrådman Fredrik Löndahl. Han säger att migrationsdomstolen tidigare funnit att Europakonventionen är tillämplig för just dessa tolkar och att Sverige som stat har ett ansvar för att deras fri- och rättigheter inte kränks. I dagens avgörande slås fast att Migrationsverket är bundet av de ställningstaganden som gjorts.

Det har varit mycket strul på vägen mot uppehållstillstånden. Försvarsmakten har använt hemligstämpeln för att undanhålla information från advokaterna. Försvarsmakten och Migrationsverket har sedan gett felaktig information om att tolkarna måste befinna sig i ett tredje land för att söka skydd i Sverige och när domar har gått emot Migrationsverket har myndigheten inte rättat sig efter avgörandena.

I oktober 2014 skickade migrationsdomstolen tillbaka de tidigare målen till Migrationsverket för fortsatt handläggning. Migrationsdomstolen skriver i domen att Migrationsverket inte har utrett klagandens uppgivna behov av skydd. I stället har Migrationsverket gjort en egen, ny, prövning och felaktigt beslutat att Europakonventionen inte ska tillämpas.

Migrationsdomstolen har nu i sin dom slagit fast att det är fel och att konventionen ska gälla.

Det byråkratiska strulet verkar inte ha några gränser. Det rätta att göra är att ta hand om de afghanska tolkarna. Det minsta Sverige bör erbjuda dem är en snabb och rättvis handläggning av deras ansökan om uppehållstillstånd. På grund av Migrationsverkets strul är det nu andra gången migrationsdomstolen behöver ompröva avslagsbeslut rörande tolkarna.

Migrationsverket har handlat på ett sätt som inte passar sig för en myndighet. Det är särskilt allvarligt i fallet med de afghanska tolkarna. För vad sänder det för signaler till de personer som ställer upp för att bevara fred och frihet när deras säkerhet sedan inte kan garanteras? Förhoppningsvis slipper de andra tolkarna möta motsträviga myndigheter och överdriven byråkrati vid sina ansökningar.

Anna Sandström/SNB

De tolkar som Sverige har använt sig av har riskerat sina liv tillsammans med den svenska truppen. Två tolkar har dödats i svensk tjänst. Tolkarna kan inte vara maskerade eller beväpnade, vilket innebär att de exponerar sig för faror. Eftersom tolkarna jobbat för det svenska försvaret ses de som landsförrädare och löper därför stor risk. Trots det har inte tolkarna fått komma till Sverige utan har lämnats i osäkerhet. Fortfarande väntar många tolkar i ovisshet.

När migrationsdomstolen prövade de fyra tolkarnas ansökningar kommer de fram till att tolkarna ska få asyl på grund av att de har en särskild anknytning till Sverige.

På Förvaltningsrätten i Malmös hemsida uttalar sig chefsrådman Fredrik Löndahl. Han säger att migrationsdomstolen tidigare funnit att Europakonventionen är tillämplig för just dessa tolkar och att Sverige som stat har ett ansvar för att deras fri- och rättigheter inte kränks. I dagens avgörande slås fast att Migrationsverket är bundet av de ställningstaganden som gjorts.

Det har varit mycket strul på vägen mot uppehållstillstånden. Försvarsmakten har använt hemligstämpeln för att undanhålla information från advokaterna. Försvarsmakten och Migrationsverket har sedan gett felaktig information om att tolkarna måste befinna sig i ett tredje land för att söka skydd i Sverige och när domar har gått emot Migrationsverket har myndigheten inte rättat sig efter avgörandena.

I oktober 2014 skickade migrationsdomstolen tillbaka de tidigare målen till Migrationsverket för fortsatt handläggning. Migrationsdomstolen skriver i domen att Migrationsverket inte har utrett klagandens uppgivna behov av skydd. I stället har Migrationsverket gjort en egen, ny, prövning och felaktigt beslutat att Europakonventionen inte ska tillämpas.

Migrationsdomstolen har nu i sin dom slagit fast att det är fel och att konventionen ska gälla.

Det byråkratiska strulet verkar inte ha några gränser. Det rätta att göra är att ta hand om de afghanska tolkarna. Det minsta Sverige bör erbjuda dem är en snabb och rättvis handläggning av deras ansökan om uppehållstillstånd. På grund av Migrationsverkets strul är det nu andra gången migrationsdomstolen behöver ompröva avslagsbeslut rörande tolkarna.

Migrationsverket har handlat på ett sätt som inte passar sig för en myndighet. Det är särskilt allvarligt i fallet med de afghanska tolkarna. För vad sänder det för signaler till de personer som ställer upp för att bevara fred och frihet när deras säkerhet sedan inte kan garanteras? Förhoppningsvis slipper de andra tolkarna möta motsträviga myndigheter och överdriven byråkrati vid sina ansökningar.

Anna Sandström/SNB

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.