2016-03-05 06:00

2016-03-05 06:00

S räddar inte landsbygden

Myndighetsflytt. Statsminister Stefan Löfven (S) och civilminister Ardalan Shekarabi (S) berättar i en debattartikel att regeringen ska utreda möjligheten för myndigheter att bedriva sin verksamhet på ”andra håll i landet”. Vilka myndigheter som kan tänkas bli föremål för utflyttning, eller vart, framgår inte.

Att flytta ut myndigheter ut i landet är ett välanvänt retoriskt knep för att visa på vurmen för hela landet. Alla orter vill ha fler arbetstillfällen för att öka befolkningen och minska arbetslösheten. Men det är inte så enkelt. För några år sedan flyttade ett antal myndigheter ut i landet för att ersätta förlorare försvarsjobb.

Vitt flytten av myndigheterna förlorare myndigheterna kompetens då många tidigare anställda inte följde med vid flytten. Resultatet blev att myndigheterna halkade efter med ärenden. Statens folkhälsoinstitut omlokaliserades till Östersund och Konsumentverket till Karlstad. När riksrevisionen utvärderade dessa omlokaliseringar konstaterade man att en omlokalisering tar fem år. Kostnaderna och produktionsbortfallet blev högre än förväntat.

Omlokalisering av myndigheter kan ge ett tillskott i form av fler arbetstillfällen till de kommuner som lyckas få en myndighet. Det är positivt, men det kommer inte att skapa särskilt många arbetstillfällen runt om i landet. Några residensstäder kommer att gynnas, men små kommuner kommer knappast att märka någon skillnad.

För ett år sedan hotade Skatteverket och Arbetsförmedlingen att lägga ner kontor på många platser i landet. Syftet var att effektivisera myndigheterna och omfördela resurser. Myndigheterna finns på många orter och är bland de myndigheter människor har mest kontakt med. Därför är det särskilt viktigt att de finns på många orter. Men när myndigheterna planerade att centraliseras var det tyst från statsministerns sida.

Myndighetsutlokaliseringar kan hjälpa i vissa fall, men fokus bör snarare ligga på att säkra antalet arbetstillfällen på myndigheter runt om i landet, och att se till att nya myndigheter inte lokaliseras i storstäderna. Under Socialdemokraterna tillkom 2015 myndigheterna Upphandlingsmyndigheten, Skolforskningsinstitutet och Säkerhetspolisen. Alla förlagda i Stockholm.

I svenskarnas minne finns än Socialdemokraternas flyttlasspolitik från 60-talet med flyttbidrag för att utarma landsbygden. Men man behöver inte gå långt tillbaka i tiden för att hitta förslag som starkt missgynnar landsbygden. Bristande underhåll av väg och järnväg, förslaget om att lägga ned Bromma flygplats som har direktförbindelser med många landsorter, samt minskat rot-avdrag för att satsa på hyresrätter i storstäderna, är bara en liten del av regeringens politik som slår mot landsbygden. Men när väljarna flyr försöker partiet på alla sätt att få dem tillbaka.

Några vaga förslag om omlokalisering av myndigheter kommer dock inte att rädda varken landsbygden eller Socialdemokraterna.

Anna Sandström/SNB

Att flytta ut myndigheter ut i landet är ett välanvänt retoriskt knep för att visa på vurmen för hela landet. Alla orter vill ha fler arbetstillfällen för att öka befolkningen och minska arbetslösheten. Men det är inte så enkelt. För några år sedan flyttade ett antal myndigheter ut i landet för att ersätta förlorare försvarsjobb.

Vitt flytten av myndigheterna förlorare myndigheterna kompetens då många tidigare anställda inte följde med vid flytten. Resultatet blev att myndigheterna halkade efter med ärenden. Statens folkhälsoinstitut omlokaliserades till Östersund och Konsumentverket till Karlstad. När riksrevisionen utvärderade dessa omlokaliseringar konstaterade man att en omlokalisering tar fem år. Kostnaderna och produktionsbortfallet blev högre än förväntat.

Omlokalisering av myndigheter kan ge ett tillskott i form av fler arbetstillfällen till de kommuner som lyckas få en myndighet. Det är positivt, men det kommer inte att skapa särskilt många arbetstillfällen runt om i landet. Några residensstäder kommer att gynnas, men små kommuner kommer knappast att märka någon skillnad.

För ett år sedan hotade Skatteverket och Arbetsförmedlingen att lägga ner kontor på många platser i landet. Syftet var att effektivisera myndigheterna och omfördela resurser. Myndigheterna finns på många orter och är bland de myndigheter människor har mest kontakt med. Därför är det särskilt viktigt att de finns på många orter. Men när myndigheterna planerade att centraliseras var det tyst från statsministerns sida.

Myndighetsutlokaliseringar kan hjälpa i vissa fall, men fokus bör snarare ligga på att säkra antalet arbetstillfällen på myndigheter runt om i landet, och att se till att nya myndigheter inte lokaliseras i storstäderna. Under Socialdemokraterna tillkom 2015 myndigheterna Upphandlingsmyndigheten, Skolforskningsinstitutet och Säkerhetspolisen. Alla förlagda i Stockholm.

I svenskarnas minne finns än Socialdemokraternas flyttlasspolitik från 60-talet med flyttbidrag för att utarma landsbygden. Men man behöver inte gå långt tillbaka i tiden för att hitta förslag som starkt missgynnar landsbygden. Bristande underhåll av väg och järnväg, förslaget om att lägga ned Bromma flygplats som har direktförbindelser med många landsorter, samt minskat rot-avdrag för att satsa på hyresrätter i storstäderna, är bara en liten del av regeringens politik som slår mot landsbygden. Men när väljarna flyr försöker partiet på alla sätt att få dem tillbaka.

Några vaga förslag om omlokalisering av myndigheter kommer dock inte att rädda varken landsbygden eller Socialdemokraterna.

Anna Sandström/SNB