2016-03-03 06:00

2016-03-03 06:00

Förbudsregering på hal is

LEDARE

Tobak ska inte få exponeras i butiker och rökning ska förbjudas på allmän plats och uteserveringar. Det är bara ett par av förslagen som en av regeringen tillsatt utredning har presenterat. I en ny tobakslag som ska träda i kraft 2018 föreslår utredningen ökad tillståndsplikt för tobak, att man ska få röka på färre platser och att tobaksvaror inte ska få exponeras som tidigare.

Om det blir som utredningen vill ska man i framtiden inte få röka vid entréer, områden avsedda för resande, inhägnade platser för idrottsutövning eller lekplatser.

Utredningen föreslår också förbud mot exponering av tobak i butik. Man får inte visa upp tobaken på försäljningsstället. Neutrala prislistor ska i stället finnas till hands för att konsumenter ska kunna få information om produkterna.

Rökförbudet ska även gälla e-cigaretter oavsett om de innehåller nikotin eller inte. Det ska likaså omfatta andra produkter som liknar rökning så som vattenpipor, vare sig de innehåller tobak eller inte.

Skälet bakom förslaget är enligt tobaksutredaren Göran Lundahl dels att minska risken för att utsättas för passiv rökning. Men också att tobaksbruket ska avnormaliseras och att färre ska utsättas för frestelsen att röka. Exponeringen av det rökande beteendet ligger bakom rökförbudet.

Att det finns farliga sidoeffekter med rökning är det ingen fråga om. Däremot är utredningens långt ingripande åtgärder för att minska rökningen inom många områden tveksamma. Passiv rökning är enbart farligt om man utsätts för det i stor skala. Utredningen fokuserar inte på vad som kan vara farligt för allergiker eller barn att utsättas för, utan på att göra det mindre lockande att röka. Oavsett om det man röker inte är farligt. Att vilja försvåra och förbjuda vattenpipa utan tobak visar tydligt att utredningen fokuserar på fel saker.

Enligt regeringen ska allt tobaksbruk minska. Tillstånd ska därför enligt utredningen också krävas för snusförsäljning. Inte heller tobaksförpackningarna är fredade från regeringens lobbying mot tobaksprodukter. Men förslaget om neutrala tobaksförpackningar får vänta, då utredningen inte anser att det är förenligt med tryckfrihetslagen. Det gör dock inte att folkhälsominister Gabriel Wikström (S) lägger ner frågan. Han har i stället flyttat den till en annan utredning som tittar på hur man kan få igenom regeringens vilja, yttrandefriheten till trots.

Tilltro till människors förmåga att fatta egna beslut är inte Socialdemokraternas starka sida. Men

med rätt information fattar vuxna människor bäst beslut själv. Allt som kan vara farligt ska, och kan, inte förbjudas. Tobaksutredningens förslag borde kastas i papperskorgen, och med det även utredningen om neutrala tobaksförpackningar. Regeringen som i över ett års tid har försökt sälja in sig som samarbetsregeringen kan i stället komma att gå till historien som förbudsregeringen.

 

Anna Sandström/SNB

Om det blir som utredningen vill ska man i framtiden inte få röka vid entréer, områden avsedda för resande, inhägnade platser för idrottsutövning eller lekplatser.

Utredningen föreslår också förbud mot exponering av tobak i butik. Man får inte visa upp tobaken på försäljningsstället. Neutrala prislistor ska i stället finnas till hands för att konsumenter ska kunna få information om produkterna.

Rökförbudet ska även gälla e-cigaretter oavsett om de innehåller nikotin eller inte. Det ska likaså omfatta andra produkter som liknar rökning så som vattenpipor, vare sig de innehåller tobak eller inte.

Skälet bakom förslaget är enligt tobaksutredaren Göran Lundahl dels att minska risken för att utsättas för passiv rökning. Men också att tobaksbruket ska avnormaliseras och att färre ska utsättas för frestelsen att röka. Exponeringen av det rökande beteendet ligger bakom rökförbudet.

Att det finns farliga sidoeffekter med rökning är det ingen fråga om. Däremot är utredningens långt ingripande åtgärder för att minska rökningen inom många områden tveksamma. Passiv rökning är enbart farligt om man utsätts för det i stor skala. Utredningen fokuserar inte på vad som kan vara farligt för allergiker eller barn att utsättas för, utan på att göra det mindre lockande att röka. Oavsett om det man röker inte är farligt. Att vilja försvåra och förbjuda vattenpipa utan tobak visar tydligt att utredningen fokuserar på fel saker.

Enligt regeringen ska allt tobaksbruk minska. Tillstånd ska därför enligt utredningen också krävas för snusförsäljning. Inte heller tobaksförpackningarna är fredade från regeringens lobbying mot tobaksprodukter. Men förslaget om neutrala tobaksförpackningar får vänta, då utredningen inte anser att det är förenligt med tryckfrihetslagen. Det gör dock inte att folkhälsominister Gabriel Wikström (S) lägger ner frågan. Han har i stället flyttat den till en annan utredning som tittar på hur man kan få igenom regeringens vilja, yttrandefriheten till trots.

Tilltro till människors förmåga att fatta egna beslut är inte Socialdemokraternas starka sida. Men

med rätt information fattar vuxna människor bäst beslut själv. Allt som kan vara farligt ska, och kan, inte förbjudas. Tobaksutredningens förslag borde kastas i papperskorgen, och med det även utredningen om neutrala tobaksförpackningar. Regeringen som i över ett års tid har försökt sälja in sig som samarbetsregeringen kan i stället komma att gå till historien som förbudsregeringen.

 

Anna Sandström/SNB

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.