2016-02-23 06:00

2016-02-23 06:00

Gränslöst polissamarbete

LEDARE

Från och med nästa år kan det bli möjligt för de nordiska ländernas polis att ingripa på svenskt territorium. I dag får polisen följa en misstänkt brottsling över gränsen och göra ett gripande, och i vissa fall kan svensk polis och annan nordisk polis agera tillsammans. Men det är inte tillåtet att ingripa på den andra sidan nationsgränsen eller att patrullera tillsammans.

Ett fördjupat samarbete mellan svensk polis och polisen i våra grannländer vore välkommet. Om ett brott sker i exempelvis Haparanda och den närmaste polispatrullen är finsk bör den kunna gripa in. Det samma bör också vara möjligt i omvänd situation.

Förslaget skulle kunna öka närheten till polis i gränsnära bygder i till exempel Värmland, Jämtland, norra Bohuslän och Tornedalen.

Innan lagförslaget kan genomföras måste en lagändring till. Danmark och Finland har redan gjort ändringar för att det ska vara möjligt. Norge förväntas göra det i år. Inrikesminister Anders Ygeman säger till Sveriges Radio (19/2) att beslutet skulle innebära att vi ger polisen i grannländerna rätt till myndighetsutövning i Sverige, men att ett svenskt befäl ska leda insatsen.

Det har tidigare funnits problem med gränserna för Polisen. Från polisstationen i Haparanda är det inte mer än en kilometers avstånd till Finland. Trots att svensk polis ofta kan vara närmast när en situation som kräver polis uppstår kan svensk polis inte arbeta obehindrat i Finland.

Redan 2011 kom ett betänkande om ökat polissamarbete i Norden och EU där det framgick att polisen har behov av samarbete över gränserna. När det gäller exempelvis Kustbevakningen och Tullverket visade utredningen att det redan finns goda former för samarbete, men att det behöver utvecklas vad gäller Polisen. Även Polisförbundet är positiva till ökat samarbete.

Många av gränskommunerna har små polisresurser. Samtidigt dras kriminella ligor till dessa kommuner. Vid gränserna uppstår brottslighet som smuggling av alkohol och narkotika, inbrottsligor, stulna bilar och lyxvaror som fraktas ut ur och in i landet via gränspassagerna. I och med flyktingvågen har även fall av människosmuggling uppdagats. Det är ofta dessa företeelser som tas upp när man talar om polisiärt samarbete. Men samarbetet skulle också kunna underlätta i det dagliga arbetet genom exempelvis sampatrullering.

Brottlighet känner inga gränser. Krångliga regler om hur, om och när man får agera i andra länder får inte sätta stopp för polisens arbete. Genom utbildning och gemensamt arbete kan de nordiska länderna klara brottsligheten som uppstår vid gränserna. Gränskommunerna har ofta små polisiära resurser på stora ytor. För att polisen ska kunna utföra sitt arbete behövs därför samarbete. Till syvende och sist handlar det om medborgarnas bästa.

 

Anna Sandström/SNB

Ett fördjupat samarbete mellan svensk polis och polisen i våra grannländer vore välkommet. Om ett brott sker i exempelvis Haparanda och den närmaste polispatrullen är finsk bör den kunna gripa in. Det samma bör också vara möjligt i omvänd situation.

Förslaget skulle kunna öka närheten till polis i gränsnära bygder i till exempel Värmland, Jämtland, norra Bohuslän och Tornedalen.

Innan lagförslaget kan genomföras måste en lagändring till. Danmark och Finland har redan gjort ändringar för att det ska vara möjligt. Norge förväntas göra det i år. Inrikesminister Anders Ygeman säger till Sveriges Radio (19/2) att beslutet skulle innebära att vi ger polisen i grannländerna rätt till myndighetsutövning i Sverige, men att ett svenskt befäl ska leda insatsen.

Det har tidigare funnits problem med gränserna för Polisen. Från polisstationen i Haparanda är det inte mer än en kilometers avstånd till Finland. Trots att svensk polis ofta kan vara närmast när en situation som kräver polis uppstår kan svensk polis inte arbeta obehindrat i Finland.

Redan 2011 kom ett betänkande om ökat polissamarbete i Norden och EU där det framgick att polisen har behov av samarbete över gränserna. När det gäller exempelvis Kustbevakningen och Tullverket visade utredningen att det redan finns goda former för samarbete, men att det behöver utvecklas vad gäller Polisen. Även Polisförbundet är positiva till ökat samarbete.

Många av gränskommunerna har små polisresurser. Samtidigt dras kriminella ligor till dessa kommuner. Vid gränserna uppstår brottslighet som smuggling av alkohol och narkotika, inbrottsligor, stulna bilar och lyxvaror som fraktas ut ur och in i landet via gränspassagerna. I och med flyktingvågen har även fall av människosmuggling uppdagats. Det är ofta dessa företeelser som tas upp när man talar om polisiärt samarbete. Men samarbetet skulle också kunna underlätta i det dagliga arbetet genom exempelvis sampatrullering.

Brottlighet känner inga gränser. Krångliga regler om hur, om och när man får agera i andra länder får inte sätta stopp för polisens arbete. Genom utbildning och gemensamt arbete kan de nordiska länderna klara brottsligheten som uppstår vid gränserna. Gränskommunerna har ofta små polisiära resurser på stora ytor. För att polisen ska kunna utföra sitt arbete behövs därför samarbete. Till syvende och sist handlar det om medborgarnas bästa.

 

Anna Sandström/SNB