2016-02-13 06:00

2016-02-13 06:00

Viktigt att prioritera barnen

LEDARE

Har Karlskoga varit med och sökt de öronmärkta pengarna som fanns att söka om för att minska barngruppernas storlek?

Detta vore ett bra initiativ och hjälpmedel för att få ökade resurser till ett av våra viktigare områden – barnen.

Vikten att de yngre ska kunna få en tryggare start samt att personalen ska kunna få en behövlig avlastning är stor. Barngrupperna har stadigt ökat. Karlskoga är inget undantag. Att söka statlig hjälp till detta måste vara en självklarhet när det finns.

Ett problem i kommunen har varit bristen på lokaler. Att barnen nu prioriteras efter år av bland annat rot och rut bidrag visar tydligt på att Sverige håller på att ändra färdriktning och att inte bara privat konsumtion ska prioriteras. Ansvaret på kommunpolitikerna ska vara stort och följas upp. Att man är uppdaterad och informerar om att sådana här viktiga reformer är möjliga att söka och använda.

År av lokalutredningar för att minska kostnader har inte varit det bästa för att barngrupperna ska ha kunnat minskas. Nu har det faktiskt byggts nytt på senare år. Bra där.

Höstterminen 2015 öppnades åter även Häsängsskolan vilken man nu stegvis efter behov kommer att anpassa till en början för de yngsta. Förskoleklass samt årskurs 1. Det här innebär att trängseln på skolorna i södra stadsdelen kommer att minska. Hur det kommer att se ut i framtiden är beroende av faktorer som in och utflyttning samt graden på barnfödslar.

Mycket positivt nu är att även orderingången för flera viktiga företag på orten är mycket stark vilket verkar kunna innebära nyanställningar. Här behöver våra politiker ligga steget före.

Förhoppningsvis kommer nu hela kommunen påverkas positivt av detta. En lugnare miljö för både personal och elever gör att fokus och prioritet kan kan läggas än mer på pedagogiken.

 

Acke Månsson, lagerarbetare och socialdemokrat.

 

Detta vore ett bra initiativ och hjälpmedel för att få ökade resurser till ett av våra viktigare områden – barnen.

Vikten att de yngre ska kunna få en tryggare start samt att personalen ska kunna få en behövlig avlastning är stor. Barngrupperna har stadigt ökat. Karlskoga är inget undantag. Att söka statlig hjälp till detta måste vara en självklarhet när det finns.

Ett problem i kommunen har varit bristen på lokaler. Att barnen nu prioriteras efter år av bland annat rot och rut bidrag visar tydligt på att Sverige håller på att ändra färdriktning och att inte bara privat konsumtion ska prioriteras. Ansvaret på kommunpolitikerna ska vara stort och följas upp. Att man är uppdaterad och informerar om att sådana här viktiga reformer är möjliga att söka och använda.

År av lokalutredningar för att minska kostnader har inte varit det bästa för att barngrupperna ska ha kunnat minskas. Nu har det faktiskt byggts nytt på senare år. Bra där.

Höstterminen 2015 öppnades åter även Häsängsskolan vilken man nu stegvis efter behov kommer att anpassa till en början för de yngsta. Förskoleklass samt årskurs 1. Det här innebär att trängseln på skolorna i södra stadsdelen kommer att minska. Hur det kommer att se ut i framtiden är beroende av faktorer som in och utflyttning samt graden på barnfödslar.

Mycket positivt nu är att även orderingången för flera viktiga företag på orten är mycket stark vilket verkar kunna innebära nyanställningar. Här behöver våra politiker ligga steget före.

Förhoppningsvis kommer nu hela kommunen påverkas positivt av detta. En lugnare miljö för både personal och elever gör att fokus och prioritet kan kan läggas än mer på pedagogiken.

 

Acke Månsson, lagerarbetare och socialdemokrat.

 

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.