2016-01-30 06:00

2016-01-30 06:00

Ingen konsekvent åldergräns

Regeringen har nu lämnat besked om att Sverige kommer att få en åldersgräns för sociala medier. Konsumentminister Per Bolund (MP) bekräftar för SVT Nyheter att åldersgränsen kommer att införas när Sverige införlivar EU:s nya dataskyddsförordning i svensk lag. Förordningen säger att det ska vara 16-års gräns med möjlighet att gå ner till en gräns på 13 års ålder.

Med den nya lagstiftningen kan det bli så att unga under 16 år behöver intyg av målsman för att få använda sig av sociala medier. I stället för att ta strid mot förslaget anser Per Bolund att det är rimligt att skydda minderåriga på sociala medier genom en åldersgräns. Man hade kunnat förutsätta att Bolund kommer att arbeta för 13-årsgräns eftersom Miljöpartiet gärna ger mer ansvar till ungdomar. Miljöpartiet vill exempelvis se över möjligheten för att låta 16-åringar rösta i kommunalvalet.

Det kan leda till en märklig ordning där en ung vid 15 års ålder behöver målsmans tillåtelse för att lägga upp en bild på sin hund på Snapchat. Samma person får ett år senare besluta om hur kommunen ska styras. Det offentligas syn på barn har sällan varit så tvetydig som nu.

Redan i dag finns åldersgränser för sociala medier. Bland annat Instagram och Facebook har det redan för sina medlemmar. Trots det använder många minderåriga tjänsterna. Enbart genom att ange ett felaktigt födelsedatum kan barn få tillgång till diverse tjänster på internet.

Men det kan aldrig vara det offentligas ansvar att hindra barn att ha kontakt med varandra eller dela bilder på internet. Här bör i stället föräldrar ta ett ansvar genom att hålla koll på vilka tjänster deras barn använder och hur de använder dem. I exempelvis spelforum och kommentarer på Instagram förekommer grova påhopp, sexism, rasism och trakasserier.

Genom sociala medier har också mobbningen tagit nya nivåer. Mobbarna finns på ett annat sätt än tidigare med överallt och kan skicka elaka kommentarer och glåpord även när offret befinner sig i hemmet. Det blir svårare för föräldrar att övervaka vad barn gör på internet. Värdegrundsamtal och mer kontroll från föräldrars sida är på sin plats. Att ta de olika tjänsternas egna rekommendationer på allvar skulle inte heller skada.

Men även unga måste kunna ta visst eget ansvar för sina relationer och hur de använder internet. Förr i tiden skickades lappar på lektionstid. Numera används chattjänster för samma ändamål. På samma sätt som det inte var tillåtet att skicka lappar tillvarandra förr ska det inte heller vara tillåtet att chatta nu. Om eleverna inte kan leva upp till det måste mobiltelefonerna beslagtas i skolan.

Det är viktigt att sätta gränser för vad som accepteras. Men det är i första hand föräldrarnas uppgift, inte det offentligas. Förslaget kanske inte härstammar från MP, men Bolund visar ändå genom sin uppskattning på en kluven inställning till ungas förmågor och möjligheter. Det vore bättre om regeringen fokuserade på förutsättningarna för goda undervisningsmiljöer.

Anna Sandström/SNB

Regeringen har nu lämnat besked om att Sverige kommer att få en åldersgräns för sociala medier. Konsumentminister Per Bolund (MP) bekräftar för SVT Nyheter att åldersgränsen kommer att införas när Sverige införlivar EU:s nya dataskyddsförordning i svensk lag. Förordningen säger att det ska vara 16-års gräns med möjlighet att gå ner till en gräns på 13 års ålder.

Med den nya lagstiftningen kan det bli så att unga under 16 år behöver intyg av målsman för att få använda sig av sociala medier. I stället för att ta strid mot förslaget anser Per Bolund att det är rimligt att skydda minderåriga på sociala medier genom en åldersgräns. Man hade kunnat förutsätta att Bolund kommer att arbeta för 13-årsgräns eftersom Miljöpartiet gärna ger mer ansvar till ungdomar. Miljöpartiet vill exempelvis se över möjligheten för att låta 16-åringar rösta i kommunalvalet.

Det kan leda till en märklig ordning där en ung vid 15 års ålder behöver målsmans tillåtelse för att lägga upp en bild på sin hund på Snapchat. Samma person får ett år senare besluta om hur kommunen ska styras. Det offentligas syn på barn har sällan varit så tvetydig som nu.

Redan i dag finns åldersgränser för sociala medier. Bland annat Instagram och Facebook har det redan för sina medlemmar. Trots det använder många minderåriga tjänsterna. Enbart genom att ange ett felaktigt födelsedatum kan barn få tillgång till diverse tjänster på internet.

Men det kan aldrig vara det offentligas ansvar att hindra barn att ha kontakt med varandra eller dela bilder på internet. Här bör i stället föräldrar ta ett ansvar genom att hålla koll på vilka tjänster deras barn använder och hur de använder dem. I exempelvis spelforum och kommentarer på Instagram förekommer grova påhopp, sexism, rasism och trakasserier.

Genom sociala medier har också mobbningen tagit nya nivåer. Mobbarna finns på ett annat sätt än tidigare med överallt och kan skicka elaka kommentarer och glåpord även när offret befinner sig i hemmet. Det blir svårare för föräldrar att övervaka vad barn gör på internet. Värdegrundsamtal och mer kontroll från föräldrars sida är på sin plats. Att ta de olika tjänsternas egna rekommendationer på allvar skulle inte heller skada.

Men även unga måste kunna ta visst eget ansvar för sina relationer och hur de använder internet. Förr i tiden skickades lappar på lektionstid. Numera används chattjänster för samma ändamål. På samma sätt som det inte var tillåtet att skicka lappar tillvarandra förr ska det inte heller vara tillåtet att chatta nu. Om eleverna inte kan leva upp till det måste mobiltelefonerna beslagtas i skolan.

Det är viktigt att sätta gränser för vad som accepteras. Men det är i första hand föräldrarnas uppgift, inte det offentligas. Förslaget kanske inte härstammar från MP, men Bolund visar ändå genom sin uppskattning på en kluven inställning till ungas förmågor och möjligheter. Det vore bättre om regeringen fokuserade på förutsättningarna för goda undervisningsmiljöer.

Anna Sandström/SNB

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.