2016-01-09 06:00

2016-01-09 06:00

Nio av tio läggs ner

Det är kallt i Sverige. Minus 42,8 grader i Naimakka är den kallaste noteringen detta millennium. Även om kvicksilvret i termometrarna inte sjunkit lika mycket i resten av landet, går elementen på högtryck i de flesta hem.

Svenska kraftnät har satt igång Karlshamnsverket, ett oljeeldat reservkraftverk, för att kunna garantera elförsörjningen. Elpriserna har stigit, men från mycket låga nivåer.

Svag vind samt is som fastnar på vindkraftverkens vingblad gör oss extra beroende av kärnkraften. Därför är det oroväckande att Torbjörn Wahlborg, kärnkraftschef vid statliga Vattenfall, varnar för att vi snart kan stå inför en total nedläggning av den svenska kärnkraften.

I en intervju i Dagens Industri (7/1) konstaterar han att kombinationen av låga elpriser, nya säkerhetskrav som träder i kraft 2020 samt den höjda effektskatten gör kärnkraften olönsam. Sedan tidigare är det klart att två reaktorer i Ringhals och två i Oskarshamn avvecklas i förtid.

Övriga reaktorer i Ringhals, Forsmark och Oskarshamn är tänkta att vara i drift in på 2040-talet. Men Wahlborg menar att Vattenfall, som är huvudägare till kraftverken i Ringhals och Forsmark, inte har råd att göra de investeringar som krävs och att alternativet då blir nedläggning.

Kvar finns då bara en enda kärnkraftsreaktor, Oskarshamn 3.

Det var den rödgröna regeringen som chockhöjde effektskatten på kärnkraft med 16,7 procent. Om inte den straffskatten avskaffas, kommer den bli dödsstöten för svensk kärnkraft. Det vore en kapitalförstöring utan dess like.

Socialdemokraterna säger sig vilja nyindustrialisera Sverige. Statsminister Stefan Löfven (S) har bland annat pekat ut skogsindustrin som en bransch där många nya jobb kan skapas. Men ingen del av svensk industri är så energikrävande som pappers- och massaindustrin. Det finns inget som svensk industri behöver mer, än säker tillgång på billig el.

Detta vet naturligtvis Löfven såsom tidigare ordförande för IF Metall. Men som regeringschef är han beroende av Miljöpartiet, framvuxet ur linje 3 som i folkomröstningen 1980 ville att kärnkraften skulle avvecklas inom tio år.

Miljöpartiets språkrör, Åsa Romson och Gustav Fridolin, skriver på DN Debatt (8/1) att de har ”uppfattats som verklighetsfrånvända”. Att ta ansvar och leda landet var svårare än att befinna sig i opposition och kunna lova allt till alla. Språkrören pekar ut tre områden som ska prioriteras framöver. Förutom integrationspolitik och skolfrågor, är målet att göra Sverige till ett av de första fossilfria välfärdsländerna.

Huruvida Miljöpartiet räknar Sverige som fossilfritt även om vår energiförsörjning i framtiden är beroende av rysk gas och tysk brunkol, framgår inte av artikeln. Men om kärnkraften försvinner så kommer vi att vara beroende av importerad el. Det är mycket allvarligt, både klimat- och säkerhetspolitiskt.

Socialdemokraterna har kört över Miljöpartiet tidigare. De bör göra det igen, om det krävs för att trygga svensk elförsörjning.

Jonatan Lönnqvist/SNB

Svenska kraftnät har satt igång Karlshamnsverket, ett oljeeldat reservkraftverk, för att kunna garantera elförsörjningen. Elpriserna har stigit, men från mycket låga nivåer.

Svag vind samt is som fastnar på vindkraftverkens vingblad gör oss extra beroende av kärnkraften. Därför är det oroväckande att Torbjörn Wahlborg, kärnkraftschef vid statliga Vattenfall, varnar för att vi snart kan stå inför en total nedläggning av den svenska kärnkraften.

I en intervju i Dagens Industri (7/1) konstaterar han att kombinationen av låga elpriser, nya säkerhetskrav som träder i kraft 2020 samt den höjda effektskatten gör kärnkraften olönsam. Sedan tidigare är det klart att två reaktorer i Ringhals och två i Oskarshamn avvecklas i förtid.

Övriga reaktorer i Ringhals, Forsmark och Oskarshamn är tänkta att vara i drift in på 2040-talet. Men Wahlborg menar att Vattenfall, som är huvudägare till kraftverken i Ringhals och Forsmark, inte har råd att göra de investeringar som krävs och att alternativet då blir nedläggning.

Kvar finns då bara en enda kärnkraftsreaktor, Oskarshamn 3.

Det var den rödgröna regeringen som chockhöjde effektskatten på kärnkraft med 16,7 procent. Om inte den straffskatten avskaffas, kommer den bli dödsstöten för svensk kärnkraft. Det vore en kapitalförstöring utan dess like.

Socialdemokraterna säger sig vilja nyindustrialisera Sverige. Statsminister Stefan Löfven (S) har bland annat pekat ut skogsindustrin som en bransch där många nya jobb kan skapas. Men ingen del av svensk industri är så energikrävande som pappers- och massaindustrin. Det finns inget som svensk industri behöver mer, än säker tillgång på billig el.

Detta vet naturligtvis Löfven såsom tidigare ordförande för IF Metall. Men som regeringschef är han beroende av Miljöpartiet, framvuxet ur linje 3 som i folkomröstningen 1980 ville att kärnkraften skulle avvecklas inom tio år.

Miljöpartiets språkrör, Åsa Romson och Gustav Fridolin, skriver på DN Debatt (8/1) att de har ”uppfattats som verklighetsfrånvända”. Att ta ansvar och leda landet var svårare än att befinna sig i opposition och kunna lova allt till alla. Språkrören pekar ut tre områden som ska prioriteras framöver. Förutom integrationspolitik och skolfrågor, är målet att göra Sverige till ett av de första fossilfria välfärdsländerna.

Huruvida Miljöpartiet räknar Sverige som fossilfritt även om vår energiförsörjning i framtiden är beroende av rysk gas och tysk brunkol, framgår inte av artikeln. Men om kärnkraften försvinner så kommer vi att vara beroende av importerad el. Det är mycket allvarligt, både klimat- och säkerhetspolitiskt.

Socialdemokraterna har kört över Miljöpartiet tidigare. De bör göra det igen, om det krävs för att trygga svensk elförsörjning.

Jonatan Lönnqvist/SNB