2015-12-01 06:00

2015-12-01 06:00

Stoppa EU:s vansinne

Det sätt på vilket EU-kommissionen försöker att driva igenom en skärpt vapenlagstiftning i kölvattnet av terrorattentaten i Paris är inget annat än skandalöst. Genom att göra livet surt för laglydiga jägare och skyttar tror man sig kunna hindra terrorister och andra kriminella från att komma över vapen. Men i själva verket undergräver man unionens legitimitet.

Om inte dessa dumheter stoppas i tid kommer kanske landets vapenägare att snällt få söka förnyad licens vart femte år och intyga att den mentala hälsan är god. Halvautomatiska vapen, som överhuvudtaget inte kan jämföras med militära vapen i fråga om eldkraft, kan förbjudas helt. Om staten i så fall ska lösa in landets cirka 150 000 halvautomatiska vapen till marknadspris återstår att se.

Att Kommissionen använder tragedin i Paris för att pressa ett ineffektiv vapendirektiv genom unionens juridiska system är upprörande i sig. Värre är att man gör det genom att medvetet åsidosätta demokratiska principer.

Ny lagstiftning ska naturligtvis utredas ordentligt. Men det passar kommissionen på att bortse ifrån: ”På grund av förslagens brådskande natur, i ljuset av nyliga händelser, läggs förslaget fram utan konsekvensbeskrivning”. Förmodligen väntar man sig att chockade och skrämda EU-parlamentariker, som inte vågar annat, kommer att ge sitt bifall.

Det är uppenbart att kommissionen har en vapenfientlig inställning. Förra gången man försökte skärpa lagstiftningen år 2013 blev det inte så mycket av försöket. Den här gången tar man tillfället i akt och hoppar över viktiga steg i den demokratiska processen, för säkerhets skull.

År 2014 gjordes en översyn av de gällande reglerna och då fann man ingen anledning att införa de skärpningar man nu föreslår.

Vill det sig illa blir förslagen till ett direktiv i början på nästa år. Inrikesminister Anders Ygeman (S) har sagt att han ska verka för att reglerna inte ska bli ”onödigt betungande”. Vad det innebär vet vi inte.

Att 600 000 jägare och 200 000 sportskyttar har rösträtt bör stämma de förtroendevalda till eftertanke. Vad tror man sig kunna uppnå genom att i panik svälja kommissionens dåligt underbyggda förslag?

Kommissionens förslag måste stoppas omgående av i huvudsak två skäl: Förslagen är ineffektiva och drabbar jägare och skyttar på ett oacceptabelt sätt. Samt att EU åsidosätter demokratiska principer.

Utred ett eventuellt nytt vapendirektiv ordentligt och fokusera på att minska inflödet och cirkulationen av illegala vapen istället för att göra livet surt för hederliga jägare och sportskyttar.

Greger Ekman/SNB

Det sätt på vilket EU-kommissionen försöker att driva igenom en skärpt vapenlagstiftning i kölvattnet av terrorattentaten i Paris är inget annat än skandalöst. Genom att göra livet surt för laglydiga jägare och skyttar tror man sig kunna hindra terrorister och andra kriminella från att komma över vapen. Men i själva verket undergräver man unionens legitimitet.

Om inte dessa dumheter stoppas i tid kommer kanske landets vapenägare att snällt få söka förnyad licens vart femte år och intyga att den mentala hälsan är god. Halvautomatiska vapen, som överhuvudtaget inte kan jämföras med militära vapen i fråga om eldkraft, kan förbjudas helt. Om staten i så fall ska lösa in landets cirka 150 000 halvautomatiska vapen till marknadspris återstår att se.

Att Kommissionen använder tragedin i Paris för att pressa ett ineffektiv vapendirektiv genom unionens juridiska system är upprörande i sig. Värre är att man gör det genom att medvetet åsidosätta demokratiska principer.

Ny lagstiftning ska naturligtvis utredas ordentligt. Men det passar kommissionen på att bortse ifrån: ”På grund av förslagens brådskande natur, i ljuset av nyliga händelser, läggs förslaget fram utan konsekvensbeskrivning”. Förmodligen väntar man sig att chockade och skrämda EU-parlamentariker, som inte vågar annat, kommer att ge sitt bifall.

Det är uppenbart att kommissionen har en vapenfientlig inställning. Förra gången man försökte skärpa lagstiftningen år 2013 blev det inte så mycket av försöket. Den här gången tar man tillfället i akt och hoppar över viktiga steg i den demokratiska processen, för säkerhets skull.

År 2014 gjordes en översyn av de gällande reglerna och då fann man ingen anledning att införa de skärpningar man nu föreslår.

Vill det sig illa blir förslagen till ett direktiv i början på nästa år. Inrikesminister Anders Ygeman (S) har sagt att han ska verka för att reglerna inte ska bli ”onödigt betungande”. Vad det innebär vet vi inte.

Att 600 000 jägare och 200 000 sportskyttar har rösträtt bör stämma de förtroendevalda till eftertanke. Vad tror man sig kunna uppnå genom att i panik svälja kommissionens dåligt underbyggda förslag?

Kommissionens förslag måste stoppas omgående av i huvudsak två skäl: Förslagen är ineffektiva och drabbar jägare och skyttar på ett oacceptabelt sätt. Samt att EU åsidosätter demokratiska principer.

Utred ett eventuellt nytt vapendirektiv ordentligt och fokusera på att minska inflödet och cirkulationen av illegala vapen istället för att göra livet surt för hederliga jägare och sportskyttar.

Greger Ekman/SNB