2015-11-21 06:00

2015-11-21 06:00

Fokusera på illegala vapnen

Efter terrorattacken i Paris har EU-kommissionen på rekordtid levererat ett förslag till direktiv som skärper medlemsländernas vapenlagar. Men som alltid när politiker känner sig piskade att visa handlingskraft handlar det om att fatta beslut, snarare än rätt beslut.

Det ska naturligtvis vara svårt för terrorister att komma över skjutvapen. Medlemsländernas vapenlagstiftning kan gott skärpas på vissa områden. Dessutom skiljer reglerna sig åt mellan olika länder.

Förslagen om förbättrad märkning och spårbarhet av vapen och vapendelar är bra. Även om det naturligtvis går att fila bort serienummer så skadar det inte om märkningen blir bättre.

Ett fungerande informationsutbyte mellan medlemsstaterna om vapenregister och licensansökningar är naturligtvis nödvändigt. Det är märkligt att det inte redan finns ett integrerat system för detta inom unionen.

Så kallade deaktiverade vapen ska inte köpas och säljas som leksaker. Ett ”pluggat” vapen ska naturligtvis inte gå att återställa till funktionsdugligt skick.

En del förslag kommer dock att drabba unionens jägare och skyttar helt i onödan. Halvautomatiska vapen ska förbjudas och handel med vapen, vapendelar och ammunition över nätet ska bli striktare. På förslag är också att tillståndet att inneha vapen ska omprövas vart femte åt, en regel som redan gäller enhandsvapen i Sverige.

Dessa regler påverkar vanliga vapenägare som har sina vapen till jakt och skytte, helt utan kriminellt uppsåt. Det är ytterst tveksamt om skärpta regler för de legala vapnen skulle påverka terroristers eller kriminella gängs möjligheter att beväpna sig.

Handeln med illegala vapen inom EU är omfattande och vapen med militärt ursprung är de som i första hand efterfrågas av kriminella köpare. Sedan Balkankriget finns det en stor mängd vapen på drift.

För att fånga upp dessa borde EU satsa pengar på en vapenamnesti i forna Jugoslavien och lösa in illegala vapen mot betalning.

Inflödet av illegala vapen måste stoppas vid gränsen. Det förutsätter att tullen har resurser nog att undersöka misstänkta fordon och försändelser.Ska antalet illegala vapen i omlopp minska måste både polisen och tullen ha resurser nog att göra sitt jobb vid gränsen.

Det är bra att EU-kommissionen stramar upp unionens vapenlagar. Vapenlagarna är i vissa avseenden och länder alldeles för slappa. Det innebär dock inte att man ska utnyttja opinionsläget efter terrordåden i Paris för att driva igenom i grunden meningslösa lagskärpningar, som bara drabbar laglydiga jägare och skyttar och inte påverkar utbudet av illegala vapen.

Greger Ekman/SNB

Efter terrorattacken i Paris har EU-kommissionen på rekordtid levererat ett förslag till direktiv som skärper medlemsländernas vapenlagar. Men som alltid när politiker känner sig piskade att visa handlingskraft handlar det om att fatta beslut, snarare än rätt beslut.

Det ska naturligtvis vara svårt för terrorister att komma över skjutvapen. Medlemsländernas vapenlagstiftning kan gott skärpas på vissa områden. Dessutom skiljer reglerna sig åt mellan olika länder.

Förslagen om förbättrad märkning och spårbarhet av vapen och vapendelar är bra. Även om det naturligtvis går att fila bort serienummer så skadar det inte om märkningen blir bättre.

Ett fungerande informationsutbyte mellan medlemsstaterna om vapenregister och licensansökningar är naturligtvis nödvändigt. Det är märkligt att det inte redan finns ett integrerat system för detta inom unionen.

Så kallade deaktiverade vapen ska inte köpas och säljas som leksaker. Ett ”pluggat” vapen ska naturligtvis inte gå att återställa till funktionsdugligt skick.

En del förslag kommer dock att drabba unionens jägare och skyttar helt i onödan. Halvautomatiska vapen ska förbjudas och handel med vapen, vapendelar och ammunition över nätet ska bli striktare. På förslag är också att tillståndet att inneha vapen ska omprövas vart femte åt, en regel som redan gäller enhandsvapen i Sverige.

Dessa regler påverkar vanliga vapenägare som har sina vapen till jakt och skytte, helt utan kriminellt uppsåt. Det är ytterst tveksamt om skärpta regler för de legala vapnen skulle påverka terroristers eller kriminella gängs möjligheter att beväpna sig.

Handeln med illegala vapen inom EU är omfattande och vapen med militärt ursprung är de som i första hand efterfrågas av kriminella köpare. Sedan Balkankriget finns det en stor mängd vapen på drift.

För att fånga upp dessa borde EU satsa pengar på en vapenamnesti i forna Jugoslavien och lösa in illegala vapen mot betalning.

Inflödet av illegala vapen måste stoppas vid gränsen. Det förutsätter att tullen har resurser nog att undersöka misstänkta fordon och försändelser.Ska antalet illegala vapen i omlopp minska måste både polisen och tullen ha resurser nog att göra sitt jobb vid gränsen.

Det är bra att EU-kommissionen stramar upp unionens vapenlagar. Vapenlagarna är i vissa avseenden och länder alldeles för slappa. Det innebär dock inte att man ska utnyttja opinionsläget efter terrordåden i Paris för att driva igenom i grunden meningslösa lagskärpningar, som bara drabbar laglydiga jägare och skyttar och inte påverkar utbudet av illegala vapen.

Greger Ekman/SNB