2015-11-17 06:00

2015-11-17 06:00

Bibliotek är nödvändiga

Utbildning. Eleverna på Österledsskolan är upprörda för att de kommer att få sämre tillgång till sitt skolbibliotek.

Den oas där de kan sitta i lugn och ro och gör läxor eller plugga till prov kommer att vara stängd de timmar då det tidigare fanns en öppen dörr och möjlighet att få en hjälpande hand.

Och mitt hjärta gråter för dem.

De lever i en värld där informationen väller över oss som en tsunami och där du ska vara uppkopplad och med dygnet runt.

De lever i en värld där de ständigt får höra om hur beroende de är av sina telefoner, paddor och datorer. De kommer att drabbas av datastress och gamnacke och larmrapporterna avlöser varandra.

I det läget så ber de om lugn och ro.

De ber om tillgång till ett bibliotek där det är tyst och lugnt. Där de kan ta reda på saker i sin egen takt. De ber vuxenvärlden ge dem tillgång till den guldgruva som böcker och boklig bildning är.

Och vuxenvärlden smäller igen biblioteksdörren och låser dem ute.

Bibliotek är en viktig byggsten i mitt liv. Man kan till och med säga att bibliotek är ett av de fundament som jag byggt mitt liv på. Och jag är långt ifrån ensam.

Att begränsa elevernas möjligheter på detta sätt är riktigt dåligt.

Rektor Fredrik Sjövall – vars arbete jag har den största respekt för – menar att detta varken är skolans eller kommunens beslut utan ”En arbetsmarknadspolitisk åtgärd som dras in.”

Han har till hälften rätt.

Jag kan svårligen se hur det kan vara skolans fel.

Men naturligtvis är det kommunens och ytterst de ansvariga politikernas beslut.

Det är de som beslutat om minskade resurser till skolbiblioteken och låtit delar av den verksamheten drivas som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

Det är möjligt att det var den minst dåliga lösningen – luddig lagstiftning kring kraven på skolbibliotek ger möjligheter till indragningar inom lagens råmärken.

Det är möjligt att skolbibliotek ställdes mot skolhälsovård eller nya läroböcker.

Men naturligtvis är det kommunen som är ansvarig för prioriteringen.

Det ironiska är elevernas protest kommer samma vecka som Skolinspektionens larmrapport om Karlskogas skolor diskuteras både i tidningarna och på kommunfullmäktige.

Det sker samma vecka som ordförande för barn- och utbildningsnämndens ordförande säger att de tar åt sig av kritiken och jobbar på.

Jobbar på med vad? Undrar jag.

Att minska elevernas förutsättningar att lyckas ytterligare?

Catarina Forsberg

Den oas där de kan sitta i lugn och ro och gör läxor eller plugga till prov kommer att vara stängd de timmar då det tidigare fanns en öppen dörr och möjlighet att få en hjälpande hand.

Och mitt hjärta gråter för dem.

De lever i en värld där informationen väller över oss som en tsunami och där du ska vara uppkopplad och med dygnet runt.

De lever i en värld där de ständigt får höra om hur beroende de är av sina telefoner, paddor och datorer. De kommer att drabbas av datastress och gamnacke och larmrapporterna avlöser varandra.

I det läget så ber de om lugn och ro.

De ber om tillgång till ett bibliotek där det är tyst och lugnt. Där de kan ta reda på saker i sin egen takt. De ber vuxenvärlden ge dem tillgång till den guldgruva som böcker och boklig bildning är.

Och vuxenvärlden smäller igen biblioteksdörren och låser dem ute.

Bibliotek är en viktig byggsten i mitt liv. Man kan till och med säga att bibliotek är ett av de fundament som jag byggt mitt liv på. Och jag är långt ifrån ensam.

Att begränsa elevernas möjligheter på detta sätt är riktigt dåligt.

Rektor Fredrik Sjövall – vars arbete jag har den största respekt för – menar att detta varken är skolans eller kommunens beslut utan ”En arbetsmarknadspolitisk åtgärd som dras in.”

Han har till hälften rätt.

Jag kan svårligen se hur det kan vara skolans fel.

Men naturligtvis är det kommunens och ytterst de ansvariga politikernas beslut.

Det är de som beslutat om minskade resurser till skolbiblioteken och låtit delar av den verksamheten drivas som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

Det är möjligt att det var den minst dåliga lösningen – luddig lagstiftning kring kraven på skolbibliotek ger möjligheter till indragningar inom lagens råmärken.

Det är möjligt att skolbibliotek ställdes mot skolhälsovård eller nya läroböcker.

Men naturligtvis är det kommunen som är ansvarig för prioriteringen.

Det ironiska är elevernas protest kommer samma vecka som Skolinspektionens larmrapport om Karlskogas skolor diskuteras både i tidningarna och på kommunfullmäktige.

Det sker samma vecka som ordförande för barn- och utbildningsnämndens ordförande säger att de tar åt sig av kritiken och jobbar på.

Jobbar på med vad? Undrar jag.

Att minska elevernas förutsättningar att lyckas ytterligare?

Catarina Forsberg