2015-11-07 06:00

2015-11-07 06:00

Ny skatt värnar sjöfarten

LEDARE

Sverige kommer äntligen att införa en tonnageskatt för sjöfarten. Det är en efterlängtad åtgärd för att stärka vår konkurrenskraft.

Tonnageskatten har efterfrågats av både sjöfartsindustrin och fackförbunden. Redan 2006 lade en statlig utredning fram förslaget att Sverige borde införa en tonnagebaserad beskattning. Detta för att kunna konkurrera på samma villkor som andra EU-länder. Idag är det bara Sverige, Portugal och Österrike som inte har tonnageskatt. Ändå har det dröjt fram tills nu med besked. De borgerliga partierna borde verkligen fråga sig varför man lät frågan ligga i under åtta års regerande.

Att Sverige inför en ny skatt som hyllas av industrin låter förstås märkligt, vilket företag ser fram emot ny beskattning? Men tonnageskatt innebär inte en skattehöjning. Det är ett alternativt sätt att betala bolagsskatt på. I stället för att som på brukligt vis betala procent på vinsten, betalas tonnageskatt efter rederiets kapacitet att bära last och passagerare. På så vis blir skatten mer förutsägbar för rederierna. Det är dessutom frivilligt att ansluta sig till den. Det rederi som eventuellt skulle få en större skattebörda med tonnageskatt kan helt enkelt fortsätta betala vanlig bolagsskatt.

Tonnagebeskattning innebär att vi tar faktiska steg mot att stoppa utflaggningen och att ta hem redan utflaggad sjöfart till Sverige igen. Det är något svenska rederier vill göra. Men frågan är om det räcker med en harmoniserad skattelagstiftning.

Menar regeringen allvar med sin ambition att få fart på svensk sjöfart borde man löpa hela linan ut och också införa ett internationellt sjöfartsregister. Det skulle innebära att fartyg flaggade i Sverige skulle kunna använda sig av utländsk besättning, så länge befälen är svenska. Sjöfarten är till sin natur en mycket global marknad, eftersom dess själva syfte att frakta last och människor mellan länder.

Eftersom Sverige varit så pass saktfärdiga med tonnageskatt har vi åratal av negativ utveckling för sjöfarten. Över halva handelsflottan är redan utflaggad och 5 000 jobb har försvunnit, bara sedan 2009. Branschorganisationen Svensk Sjöfart uppskattar att de nya skattereglerna kan ge 17 000 nya jobb och 300 nya svenskflaggade fartyg de kommande tio åren.

Sverige har med sina 2 400 kilometer Europas längsta havskust. Att sjöfarten så länge fått stå på undantag är kort sagt inte klokt. Tonnageskatt är ett viktigt led i att uppvärdera den och återigen bli en sjöfartsnation av toppklass. Ett internationellt sjöregister skulle hjälpa än mer. Förhoppningsvis inför den sjöfartsvänliga regeringen det också.

Henrik Hall/ SNB

Tonnageskatten har efterfrågats av både sjöfartsindustrin och fackförbunden. Redan 2006 lade en statlig utredning fram förslaget att Sverige borde införa en tonnagebaserad beskattning. Detta för att kunna konkurrera på samma villkor som andra EU-länder. Idag är det bara Sverige, Portugal och Österrike som inte har tonnageskatt. Ändå har det dröjt fram tills nu med besked. De borgerliga partierna borde verkligen fråga sig varför man lät frågan ligga i under åtta års regerande.

Att Sverige inför en ny skatt som hyllas av industrin låter förstås märkligt, vilket företag ser fram emot ny beskattning? Men tonnageskatt innebär inte en skattehöjning. Det är ett alternativt sätt att betala bolagsskatt på. I stället för att som på brukligt vis betala procent på vinsten, betalas tonnageskatt efter rederiets kapacitet att bära last och passagerare. På så vis blir skatten mer förutsägbar för rederierna. Det är dessutom frivilligt att ansluta sig till den. Det rederi som eventuellt skulle få en större skattebörda med tonnageskatt kan helt enkelt fortsätta betala vanlig bolagsskatt.

Tonnagebeskattning innebär att vi tar faktiska steg mot att stoppa utflaggningen och att ta hem redan utflaggad sjöfart till Sverige igen. Det är något svenska rederier vill göra. Men frågan är om det räcker med en harmoniserad skattelagstiftning.

Menar regeringen allvar med sin ambition att få fart på svensk sjöfart borde man löpa hela linan ut och också införa ett internationellt sjöfartsregister. Det skulle innebära att fartyg flaggade i Sverige skulle kunna använda sig av utländsk besättning, så länge befälen är svenska. Sjöfarten är till sin natur en mycket global marknad, eftersom dess själva syfte att frakta last och människor mellan länder.

Eftersom Sverige varit så pass saktfärdiga med tonnageskatt har vi åratal av negativ utveckling för sjöfarten. Över halva handelsflottan är redan utflaggad och 5 000 jobb har försvunnit, bara sedan 2009. Branschorganisationen Svensk Sjöfart uppskattar att de nya skattereglerna kan ge 17 000 nya jobb och 300 nya svenskflaggade fartyg de kommande tio åren.

Sverige har med sina 2 400 kilometer Europas längsta havskust. Att sjöfarten så länge fått stå på undantag är kort sagt inte klokt. Tonnageskatt är ett viktigt led i att uppvärdera den och återigen bli en sjöfartsnation av toppklass. Ett internationellt sjöregister skulle hjälpa än mer. Förhoppningsvis inför den sjöfartsvänliga regeringen det också.

Henrik Hall/ SNB

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.