2015-10-24 06:00

2015-10-24 06:00

Enigheten är det allra viktigaste

KT-LEDARE

Strax före lunch igår höll riksdagspartierna – utom vänsterpartiet och sverigedemokraterna – presskonferens där de talade om att de enats om riktlinjer för flyktingmottagandet.

Inte en dag för tidigt, om man säger så.

Sverigedemokraterna var inte inbjudna och Vänsterpartiet hoppade av eftersom de inte kunde acceptera tillfälliga uppehållstillstånd.

Men de partier som står bakom uppgörelsen är mer än tillräckligt för att skapa en stabil grund att stå på i det fortsatta arbetet.

Uppgörelsen innehåller bland annat:

• Alla kommuner ska vara med och dela på ansvaret.

• Alla som kommer ska få obligatoriskt undervisning i svenska medan de väntar på besked.

• De som söker asyl kommer också att erbjudas information om hur det svenska samhället fungerar.

• Vi kommer att ta emot 5000 kvotflyktingar.

• Fler lagliga vägar till Sverige ska skapas.

• Försörjningskravet på anhöriginvandringen ökar.

• Även de nyanlända ska omfattas av introduktionsjobben.

• Även trädgårds- och it-tjänster ska omfattas av Rut-avdrag.

• Landets kommuner kommer att få 10 miljarder kronor under 2015.

Denna uppgörelse kommer nu att granskas, hyllas och kritiseras.

Åsikter kommer att framföras om att det är för lite, för mycket, fel åtgärder, för stor börda på kommunerna och mycket annat.

Jag är inte tillräckligt insatt för att egentligen ha så många åsikter i sak, men att det skapas förutsättningar för ett bra mottagande samtidigt som det ges tydliga signaler om förutsättningarna när man kommer hit tycker jag verkar en väldigt bra start.

Men jag är ganska övertygad om att det viktigaste just nu är det finns en uppgörelse.

Riktlinjer som ger både Migrationsverket och landets kommuner och landsting riktlinjer att arbeta efter.

En överenskommelse om vad som ska prioriteras.

Naturligtvis innebär inte detta att alla problem är lösta. Det kommer att ta tid innan det finns boenden, svensklärare och organisation för introduktionsjobb.

Men alla som jobbar dygnet runt för att få flyktingmottagandet att fungera vet nu i alla fall vad de ska prioritera – och vad de har rätt att kräva resurser för att kunna genomföra.

Catarina Forsberg

Strax före lunch igår höll riksdagspartierna – utom vänsterpartiet och sverigedemokraterna – presskonferens där de talade om att de enats om riktlinjer för flyktingmottagandet.

Inte en dag för tidigt, om man säger så.

Sverigedemokraterna var inte inbjudna och Vänsterpartiet hoppade av eftersom de inte kunde acceptera tillfälliga uppehållstillstånd.

Men de partier som står bakom uppgörelsen är mer än tillräckligt för att skapa en stabil grund att stå på i det fortsatta arbetet.

Uppgörelsen innehåller bland annat:

• Alla kommuner ska vara med och dela på ansvaret.

• Alla som kommer ska få obligatoriskt undervisning i svenska medan de väntar på besked.

• De som söker asyl kommer också att erbjudas information om hur det svenska samhället fungerar.

• Vi kommer att ta emot 5000 kvotflyktingar.

• Fler lagliga vägar till Sverige ska skapas.

• Försörjningskravet på anhöriginvandringen ökar.

• Även de nyanlända ska omfattas av introduktionsjobben.

• Även trädgårds- och it-tjänster ska omfattas av Rut-avdrag.

• Landets kommuner kommer att få 10 miljarder kronor under 2015.

Denna uppgörelse kommer nu att granskas, hyllas och kritiseras.

Åsikter kommer att framföras om att det är för lite, för mycket, fel åtgärder, för stor börda på kommunerna och mycket annat.

Jag är inte tillräckligt insatt för att egentligen ha så många åsikter i sak, men att det skapas förutsättningar för ett bra mottagande samtidigt som det ges tydliga signaler om förutsättningarna när man kommer hit tycker jag verkar en väldigt bra start.

Men jag är ganska övertygad om att det viktigaste just nu är det finns en uppgörelse.

Riktlinjer som ger både Migrationsverket och landets kommuner och landsting riktlinjer att arbeta efter.

En överenskommelse om vad som ska prioriteras.

Naturligtvis innebär inte detta att alla problem är lösta. Det kommer att ta tid innan det finns boenden, svensklärare och organisation för introduktionsjobb.

Men alla som jobbar dygnet runt för att få flyktingmottagandet att fungera vet nu i alla fall vad de ska prioritera – och vad de har rätt att kräva resurser för att kunna genomföra.

Catarina Forsberg