2015-10-15 06:00

2015-10-15 18:45

Från säkra källor

Det malaysiska passagerarplanet MH17 sköts ned av en rysktillverkad BUK-robot.

Det slogs fast av den nederländska utredning som efter 15 månaders arbete presenterades på tisdagen. Resultatet kommer inte som en överraskning för den som har satt sig in i händelserna. Utredningen visar också att roboten, som kostade 191 människor livet, avfyrades från östra Ukraina.

Ukraina kritiseras i utredningen för att inte ha stängt luftrummet över östra Ukraina. Andra flygplan hade tidigare skjutits ned från hög höjd, men Ukraina bedömde att flygplan var säkra över en viss altitud. En allvarlig felbedömning.

Vem som avfyrade BUK-roboten är en fråga som ligger utanför denna haverikommissions område. Nederländsk åklagare bedriver en separat utredning av detta och resultatet väntas tillkännages vid årsskiftet.

Viss ledning i skuldfrågan kan dock fås i reaktionerna på utredningens slutsatser. Den ryska propagandaapparaten gick på högvarv under tisdagen. Den ryska vapenkoncernen Almaz-Antei släppte lämpligt nog samma dag en egen utredning av vad som låg bakom detta brott mot internationell rätt. Den ryska utredningen kommer till slutsatsen att planet sköts ned från ukrainsk mark och att det kan ha varit en äldre BUK-modell som låg bakom. Med det vill man ha sagt att det kan ha varit ukrainarna själva som sköt ned planet.

Statliga RT, tidigare Russia Today, sände direkt från det ryska utredningssläppet om ”den påstådda missilavfyrningen som kan ha skjutit ned MH17”, med simultantolkning på engelska. Den lika statliga ryska nyhetstjänsten Sputnik använder sig av rubriken ”Det var Ukraina som sköt ned MH17”.

Konceptet är detsamma som för övrig rysk propaganda. Trovärdigheten är av sekundär betydelse. Det viktiga är att fylla diskussionen med så alternativa berättelser, huru än fantastiska, för att så tvivel hos somliga och dölja sanningen i ett omfattande brus hos andra.

Målet är att i förlängningen skapa misstro mot auktoriteter i alla dess former. Det gäller såväl myndigheter och politiker som nyhetskanaler. Det gör inte Kreml något om vi inte tror på deras propaganda eller ens om vi tycker att den styrande ryska eliten är korrupt, så länge som vi inte heller litar på våra egna nyhetskanaler samt anser att också våra egna politiker är korrupta.

Dessvärre har taktiken delvis varit framgångsrik. Många tidningar, tv-kanaler och nyhetsbyråer har i sin strävan att ge allsidig rapportering presenterat Kremls propaganda som möjliga alternativ –så även vad gäller MH17.

På den punkten har dock de flesta bättrat sig i Sverige. Man har lärt sig att hantera den ryska desinformationen och låter den sällan stå oemotsagd. Förhoppningsvis fortsätter det så.

Som vanligt har den ryska propagandan stora brister. Ingenstans lyckas man exempelvis förklara varför den nederländska utredningen skulle ha något intresse av att få det att se ut som att Ryssland kan ligga bakom om så inte var fallet.

Det är dock en klen tröst för de anhöriga till de som omkom när MH17 sköts ned.

Daniel Persson/SNB

Det slogs fast av den nederländska utredning som efter 15 månaders arbete presenterades på tisdagen. Resultatet kommer inte som en överraskning för den som har satt sig in i händelserna. Utredningen visar också att roboten, som kostade 191 människor livet, avfyrades från östra Ukraina.

Ukraina kritiseras i utredningen för att inte ha stängt luftrummet över östra Ukraina. Andra flygplan hade tidigare skjutits ned från hög höjd, men Ukraina bedömde att flygplan var säkra över en viss altitud. En allvarlig felbedömning.

Vem som avfyrade BUK-roboten är en fråga som ligger utanför denna haverikommissions område. Nederländsk åklagare bedriver en separat utredning av detta och resultatet väntas tillkännages vid årsskiftet.

Viss ledning i skuldfrågan kan dock fås i reaktionerna på utredningens slutsatser. Den ryska propagandaapparaten gick på högvarv under tisdagen. Den ryska vapenkoncernen Almaz-Antei släppte lämpligt nog samma dag en egen utredning av vad som låg bakom detta brott mot internationell rätt. Den ryska utredningen kommer till slutsatsen att planet sköts ned från ukrainsk mark och att det kan ha varit en äldre BUK-modell som låg bakom. Med det vill man ha sagt att det kan ha varit ukrainarna själva som sköt ned planet.

Statliga RT, tidigare Russia Today, sände direkt från det ryska utredningssläppet om ”den påstådda missilavfyrningen som kan ha skjutit ned MH17”, med simultantolkning på engelska. Den lika statliga ryska nyhetstjänsten Sputnik använder sig av rubriken ”Det var Ukraina som sköt ned MH17”.

Konceptet är detsamma som för övrig rysk propaganda. Trovärdigheten är av sekundär betydelse. Det viktiga är att fylla diskussionen med så alternativa berättelser, huru än fantastiska, för att så tvivel hos somliga och dölja sanningen i ett omfattande brus hos andra.

Målet är att i förlängningen skapa misstro mot auktoriteter i alla dess former. Det gäller såväl myndigheter och politiker som nyhetskanaler. Det gör inte Kreml något om vi inte tror på deras propaganda eller ens om vi tycker att den styrande ryska eliten är korrupt, så länge som vi inte heller litar på våra egna nyhetskanaler samt anser att också våra egna politiker är korrupta.

Dessvärre har taktiken delvis varit framgångsrik. Många tidningar, tv-kanaler och nyhetsbyråer har i sin strävan att ge allsidig rapportering presenterat Kremls propaganda som möjliga alternativ –så även vad gäller MH17.

På den punkten har dock de flesta bättrat sig i Sverige. Man har lärt sig att hantera den ryska desinformationen och låter den sällan stå oemotsagd. Förhoppningsvis fortsätter det så.

Som vanligt har den ryska propagandan stora brister. Ingenstans lyckas man exempelvis förklara varför den nederländska utredningen skulle ha något intresse av att få det att se ut som att Ryssland kan ligga bakom om så inte var fallet.

Det är dock en klen tröst för de anhöriga till de som omkom när MH17 sköts ned.

Daniel Persson/SNB