2015-09-19 06:00

2015-09-19 06:00

Det behövs fler poliser

Bedrägerier riktade mot äldre personer ökade med 40 procent under det första halvåret 2015, jämfört med samma period i fjol. För de gamla som drabbas innebär det inte bara ekonomisk skada utan också en kränkning som kan leda till känslor av rädsla och skam.

Ett vanligt åldringsbrott är att notera pinkoden när den äldre är och handlar. Sedan stjäls plånboken genom en fickstöld och kontot kan tömmas på hela dess innehåll. Andra metoder är att besöka de äldre i hemmen och utge sig för att vara hemtjänstpersonal eller reparatör. Den besökande distraherar offret medan en medbrottsling tar sig in i lägenheten och stjäl kontanter och smycken. En tredje metod är att ringa upp en äldre person och utge sig för att vara exempelvis ett barnbarn som behöver låna pengar.

Polisen gör nu en satsning genom att, med hjälp av bland annat pensionärsorganisationerna, ta fram ett studiecirkelsmaterial om hur äldre ska kunna skydda sig. Det är nog bra, men förslagna kriminella kommer snart hitta på nya sätt att stjäla och bedra –hårdare straff och mer utredningsresurser behövs också.

Även om det statistiskt sett är liten risk för en gammal person att utsättas för ett sådant här brott så bidrar det till en känsla av otrygghet. Risken är att äldre som redan lever ett ensamt liv, än mer stänger in sig i sin lägenhet –rädda för att öppna ytterdörren.

Det är bara fyra procent av alla stölder mot äldre i deras hem som klaras upp. Samma siffra gäller för bostadsinbrotten. Så låga siffror undergräver förtroendet för rättsväsendet.

På landsbygden sprider sig en känsla av otrygghet, när stöldligor härjar och närmsta polisbil är en timme bort.

Centerpartiets partistyrelse föreslår att en ny brottsrubricering införs: systematisk stöld. När stölder begås på ett metodiskt och närmast professionellt sätt ska det enligt förslaget alltid leda till fängelse, även om stölderna var för sig normalt sett bara skulle leda till böter eller villkorlig dom. Genom att höja straffvärdet skulle polisen bli tvungen att prioritera dessa stölder mer, detta utöver den avskräckande effekt det förhoppningsvis skulle ha.

Det har den senaste tiden pågått en diskussion om huruvida Sverige blivit mer eller mindre tryggt. Den statistik som då lyfts fram handlar ofta om risken att utsättas för rån och våld. Men rädslan för att någon ska ta sig in i ditt hem, vare sig det är med kofot eller genom bedrägeri, och rota runt i dina byrålådor efter värdesaker bidrar till en otrygghet som inte får glömmas bort.

Vi bör på bästa sätt försöka förebygga dessa brott. Att prata med äldre släktingar och vänner om vikten av försiktighet är ett sätt. Att genom grannsamverkan hålla uppsikt kan vara ett annat. Men det behövs också hårdare straff och fler poliser så att dessa brott kan utredas ordentligt.

Jonatan Lönnqvist/SNB

Ett vanligt åldringsbrott är att notera pinkoden när den äldre är och handlar. Sedan stjäls plånboken genom en fickstöld och kontot kan tömmas på hela dess innehåll. Andra metoder är att besöka de äldre i hemmen och utge sig för att vara hemtjänstpersonal eller reparatör. Den besökande distraherar offret medan en medbrottsling tar sig in i lägenheten och stjäl kontanter och smycken. En tredje metod är att ringa upp en äldre person och utge sig för att vara exempelvis ett barnbarn som behöver låna pengar.

Polisen gör nu en satsning genom att, med hjälp av bland annat pensionärsorganisationerna, ta fram ett studiecirkelsmaterial om hur äldre ska kunna skydda sig. Det är nog bra, men förslagna kriminella kommer snart hitta på nya sätt att stjäla och bedra –hårdare straff och mer utredningsresurser behövs också.

Även om det statistiskt sett är liten risk för en gammal person att utsättas för ett sådant här brott så bidrar det till en känsla av otrygghet. Risken är att äldre som redan lever ett ensamt liv, än mer stänger in sig i sin lägenhet –rädda för att öppna ytterdörren.

Det är bara fyra procent av alla stölder mot äldre i deras hem som klaras upp. Samma siffra gäller för bostadsinbrotten. Så låga siffror undergräver förtroendet för rättsväsendet.

På landsbygden sprider sig en känsla av otrygghet, när stöldligor härjar och närmsta polisbil är en timme bort.

Centerpartiets partistyrelse föreslår att en ny brottsrubricering införs: systematisk stöld. När stölder begås på ett metodiskt och närmast professionellt sätt ska det enligt förslaget alltid leda till fängelse, även om stölderna var för sig normalt sett bara skulle leda till böter eller villkorlig dom. Genom att höja straffvärdet skulle polisen bli tvungen att prioritera dessa stölder mer, detta utöver den avskräckande effekt det förhoppningsvis skulle ha.

Det har den senaste tiden pågått en diskussion om huruvida Sverige blivit mer eller mindre tryggt. Den statistik som då lyfts fram handlar ofta om risken att utsättas för rån och våld. Men rädslan för att någon ska ta sig in i ditt hem, vare sig det är med kofot eller genom bedrägeri, och rota runt i dina byrålådor efter värdesaker bidrar till en otrygghet som inte får glömmas bort.

Vi bör på bästa sätt försöka förebygga dessa brott. Att prata med äldre släktingar och vänner om vikten av försiktighet är ett sätt. Att genom grannsamverkan hålla uppsikt kan vara ett annat. Men det behövs också hårdare straff och fler poliser så att dessa brott kan utredas ordentligt.

Jonatan Lönnqvist/SNB