2015-09-16 06:00

2015-09-16 08:58

Näringslivet ska stödjas

FLYGPLATSEN: Kan inte ställa det ena mot det andra

Folkpartisten Anna Ågerfalk anser att Region Örebro län inte ska satsa på Örebro flygplats, där Region Örebro län är huvudägare tillsammans med Örebro kommun, Karlskoga och Kumla kommuner.

Samtidigt konstaterar hon att Örebro län behöver fler företag och företagare som genererar mer pengar. Men hur det ska gå till tas inte upp.

Region Örebro län har bara varit verksam drygt ett halvår. Som ny region är vårt tydliga uppdrag att kraftfullt verka för regionens hela utveckling. Detta ska göras samtidigt som vi ansvarar för en jämlik och jämställd vård som ges efter behov och finansieras solidariskt. Vi har nu starka möjligheter att tillsammans med länets kommuner, statliga myndigheter, organisationer och näringsliv arbeta för regionens hela utveckling.

Att då göra som Ågerfalk; ställa det ena mot det andra håller inte, av flera skäl.

Vi kan inte leva enbart på att vårda varandra. För att kunna ge god vård och omsorg måste vi i regionen ha ett gott skatteunderlag, och det får vi bara om det finns ett gott näringsliv och tillräckligt med arbetstillfällen i vårt län. Bra villkor för företag att kunna etablera sig och att växa här i länet är avgörande för vår framtid.

Därför har Region Örebro län också uppdrag gentemot våra länsinvånare utöver hälso- och sjukvården, och det är i det sammanhanget som Örebro flygplats kommer in.

Jag kan försäkra att vi inte glömmer bort vården och det stora ansvar den innebär. Hälso- och sjukvårdens kostnader ökar; allt mer går att göra för allt fler. Det kräver ökade intäkter. Den problematik som vi har med brist på läkare och sjuksköterskor, delar vi med hela vårdsverige, och detta måste och ska också lösas i samverkan med den nationella nivån.

Samtidigt som vi arbetar på att utveckla vården, arbetar vi på att tillförsäkra vården fortsatt kvalitet och utveckling – och det måste ske genom ökade intäkter och ett ökat skatteunderlag.

En viktig framtidsfråga för regionen är transporter för att få fler hållbara arbetstillfällen och tillväxt.

Vi har mycket bra infrastruktur i form av vägar, järnvägar och Sveriges fjärde största fraktflygplats.

Den nya flyglinjen till Köpenhamn ska locka både affärsresande och privatresande, och den ska vara lönsam på sikt. Den förankring som gjorts inom näringslivet utgör ett stabilt underlag.

Det gäller nu att vi stödjer den här satsningen, så att många kommer att testa den och se att den fungerar. Avtalet för den nya flyglinjen innebär ett stöd från majoritetsägarna Region Örebro län och Örebro kommun på vardera sex miljoner kronor. Avtalet är treårigt och målsättningen är att linjen om år tre ska vara lönsam. Uppdraget till flygplatsen är att bli självförsörjande, och min uppfattning är att man är på god väg.

Dessa insatser hör alltså samman med sjukvården. Kompetensförsörjning och framtidens vård kräver en attraktiv region dit man vill flytta och där man vill bo och där man kan försörja sig, Då krävs det andra arbetstillfällen än bara inom vård och omsorg.

Att jobben blir fler och att locka fler företag hit är nödvändigt, om vi också i framtiden ska kunna garantera en god vård och omsorg till våra medborgare.

Framtidstro, ansvar och omtanke är honnörsord som vi i majoriteten har som ledstjärnor i vårt arbete idag och för framtiden. Det inbegriper såväl hälso- och sjukvården som regional utveckling.

 

Marie-Louise Forsberg-Fransson (S)

Regionstyrelsens ordförande

Region Örebro län

Samtidigt konstaterar hon att Örebro län behöver fler företag och företagare som genererar mer pengar. Men hur det ska gå till tas inte upp.

Region Örebro län har bara varit verksam drygt ett halvår. Som ny region är vårt tydliga uppdrag att kraftfullt verka för regionens hela utveckling. Detta ska göras samtidigt som vi ansvarar för en jämlik och jämställd vård som ges efter behov och finansieras solidariskt. Vi har nu starka möjligheter att tillsammans med länets kommuner, statliga myndigheter, organisationer och näringsliv arbeta för regionens hela utveckling.

Att då göra som Ågerfalk; ställa det ena mot det andra håller inte, av flera skäl.

Vi kan inte leva enbart på att vårda varandra. För att kunna ge god vård och omsorg måste vi i regionen ha ett gott skatteunderlag, och det får vi bara om det finns ett gott näringsliv och tillräckligt med arbetstillfällen i vårt län. Bra villkor för företag att kunna etablera sig och att växa här i länet är avgörande för vår framtid.

Därför har Region Örebro län också uppdrag gentemot våra länsinvånare utöver hälso- och sjukvården, och det är i det sammanhanget som Örebro flygplats kommer in.

Jag kan försäkra att vi inte glömmer bort vården och det stora ansvar den innebär. Hälso- och sjukvårdens kostnader ökar; allt mer går att göra för allt fler. Det kräver ökade intäkter. Den problematik som vi har med brist på läkare och sjuksköterskor, delar vi med hela vårdsverige, och detta måste och ska också lösas i samverkan med den nationella nivån.

Samtidigt som vi arbetar på att utveckla vården, arbetar vi på att tillförsäkra vården fortsatt kvalitet och utveckling – och det måste ske genom ökade intäkter och ett ökat skatteunderlag.

En viktig framtidsfråga för regionen är transporter för att få fler hållbara arbetstillfällen och tillväxt.

Vi har mycket bra infrastruktur i form av vägar, järnvägar och Sveriges fjärde största fraktflygplats.

Den nya flyglinjen till Köpenhamn ska locka både affärsresande och privatresande, och den ska vara lönsam på sikt. Den förankring som gjorts inom näringslivet utgör ett stabilt underlag.

Det gäller nu att vi stödjer den här satsningen, så att många kommer att testa den och se att den fungerar. Avtalet för den nya flyglinjen innebär ett stöd från majoritetsägarna Region Örebro län och Örebro kommun på vardera sex miljoner kronor. Avtalet är treårigt och målsättningen är att linjen om år tre ska vara lönsam. Uppdraget till flygplatsen är att bli självförsörjande, och min uppfattning är att man är på god väg.

Dessa insatser hör alltså samman med sjukvården. Kompetensförsörjning och framtidens vård kräver en attraktiv region dit man vill flytta och där man vill bo och där man kan försörja sig, Då krävs det andra arbetstillfällen än bara inom vård och omsorg.

Att jobben blir fler och att locka fler företag hit är nödvändigt, om vi också i framtiden ska kunna garantera en god vård och omsorg till våra medborgare.

Framtidstro, ansvar och omtanke är honnörsord som vi i majoriteten har som ledstjärnor i vårt arbete idag och för framtiden. Det inbegriper såväl hälso- och sjukvården som regional utveckling.

 

Marie-Louise Forsberg-Fransson (S)

Regionstyrelsens ordförande

Region Örebro län