2015-08-28 06:00

2015-08-28 06:00

Ingen plikt att skaffa barn

INGEN SKULD: Beslut som ska respekteras

Samhället

Stina Morian skriver 25 augusti i Expressen att hon inte vill ha barn och att hon får hatiska blickar för sitt val. Ett val som vi förstår mer än väl då individen bör ha frihet att själv välja att inte skaffa barn. Det är ett val som inte skadar någon annan och därför måste respekteras.

Skaffa barn är inte en förpliktelse bara för att de kan poppa fram nio månader efter ett samlag. Varken kvinnor eller män ska skuldbeläggas om de väljer att avstå från föräldraskapet. Individen bör ha frihet att själv välja hur hen vill göra med sin kropp. Oavsett om det är kvinnan som ska bidra med livmoder, äggstockar och ägg eller mannen som ska bidra med sina spermier. När hen fattar beslutet att inte skaffa barn skadas ingen annan individ. Det är således heller inte orätt att fatta ett sådant beslut.

Preventivmedel gör att vi 2015 kan uppmuntra till alla former av sex utan att en graviditet blir resultatet. Alla borde få leka fritt i sängkammaren. Färre borde vara rädda för att vara normbrytare.

Rasmus Orsén

statsvetare och liberal debattör

Ingrid Gustafsson

sociolog och liberal debattör

Stina Morian skriver 25 augusti i Expressen att hon inte vill ha barn och att hon får hatiska blickar för sitt val. Ett val som vi förstår mer än väl då individen bör ha frihet att själv välja att inte skaffa barn. Det är ett val som inte skadar någon annan och därför måste respekteras.

Skaffa barn är inte en förpliktelse bara för att de kan poppa fram nio månader efter ett samlag. Varken kvinnor eller män ska skuldbeläggas om de väljer att avstå från föräldraskapet. Individen bör ha frihet att själv välja hur hen vill göra med sin kropp. Oavsett om det är kvinnan som ska bidra med livmoder, äggstockar och ägg eller mannen som ska bidra med sina spermier. När hen fattar beslutet att inte skaffa barn skadas ingen annan individ. Det är således heller inte orätt att fatta ett sådant beslut.

Preventivmedel gör att vi 2015 kan uppmuntra till alla former av sex utan att en graviditet blir resultatet. Alla borde få leka fritt i sängkammaren. Färre borde vara rädda för att vara normbrytare.

Rasmus Orsén

statsvetare och liberal debattör

Ingrid Gustafsson

sociolog och liberal debattör