2015-08-06 06:00

2015-08-06 06:00

Tåghaveri politikernas ansvar

TÅG: Inte konstigt att folk väljer andra färdslag

kommunikation

Socialdemokraterna (S) vill lägga nyinvesteringar à 27 miljarder på järnväg utöver alliansregeringens anslag under planperioden 2015-2025. Det lär behövas genast. Över 120 mil räls längs den svenska järnvägen håller på att spricka, vilket kan få katastrofala konsekvenser då det handlar om hårt trafikerade sträckor där tåg stundtals går upp i 200 km/h.

S skriver på sin hemsida: ”Tågen ska gå i tid. Det ska vara enkelt för människor att ta sig till jobbet och för gods att transporteras igenom Sverige.” Men i dag vet de flesta som rest med tåg i sommar hur utfallet blev: Förseningar, signalfel, omvägar, rälsprickor och stillastående tåg i sommarvärme.

Hur kunde det bli så här? Politiker bär det yttersta ansvaret för att Sverige har ett föråldrat tågsystem. Och som situationen är just nu är det inte konstigt att folk väljer andra färdslag än tåget trots att det är klimatvänligast och därför viktigast att stötta. Kan den rödgröna regeringen leverera det som alliansregeringen misslyckades med? Jag tvivlar!

Anna Andersson

Socialdemokraterna (S) vill lägga nyinvesteringar à 27 miljarder på järnväg utöver alliansregeringens anslag under planperioden 2015-2025. Det lär behövas genast. Över 120 mil räls längs den svenska järnvägen håller på att spricka, vilket kan få katastrofala konsekvenser då det handlar om hårt trafikerade sträckor där tåg stundtals går upp i 200 km/h.

S skriver på sin hemsida: ”Tågen ska gå i tid. Det ska vara enkelt för människor att ta sig till jobbet och för gods att transporteras igenom Sverige.” Men i dag vet de flesta som rest med tåg i sommar hur utfallet blev: Förseningar, signalfel, omvägar, rälsprickor och stillastående tåg i sommarvärme.

Hur kunde det bli så här? Politiker bär det yttersta ansvaret för att Sverige har ett föråldrat tågsystem. Och som situationen är just nu är det inte konstigt att folk väljer andra färdslag än tåget trots att det är klimatvänligast och därför viktigast att stötta. Kan den rödgröna regeringen leverera det som alliansregeringen misslyckades med? Jag tvivlar!

Anna Andersson