2015-06-26 06:00

2015-06-26 06:00

Ett paket kommer

I april i år fälldes Sverige i EU-domstolen för att vi har moms på posttjänster. Frågan har därför utretts av regeringen och från den 1 april nästa år kommer Postens bastjänster att momsbefrias.

Det innebär att brev och distribution av paket upp till 20 kg blir billigare. Samtidigt uppstår ett nytt problem. Posten är inte ensam aktör på paketmarknaden, men blir särskilt gynnad då dess försändelser blir billigare än konkurrenternas. Andra paketdistributörer som till exempel Schenker och DHL kommer att få konkurrensnackdelar. Samtidigt förbjuder andra EU-regler staten från att momsbefria hela sektorer. I förlängningen riskerar vi att få en monopolsituation om konkurrenterna slås ut.

Momsbefrielsen motiveras av att Posten är skyldig att tillhandahålla basutbudet i hela landet vilket övriga aktörer inte är. Givetvis ska hela landet ha möjlighet att få post och paket distribuerade. Att det finns en allomfattande distributionstjänst är viktigt för att det ska gå att leva och verka i hela landet, inte bara i storstäder och tätorter. I alla fall i teorin, för i praktiken har det inte fungerat alla gånger.

Posten har över tid med många små men medvetna steg försämrat servicen. Många är de glesbygdsbor som vittnar om att de måste ta båten till närmaste ö eller köra bilen långt för att få sin post. I städerna ser andra hur Posten för ett lågintensivt krypskytte mot utdelning av post i lägenheternas brevinkast. Man försöker på alla sätt förmå fastighetsägarna att ersätta dem med postboxar i längst ned i trappuppgångarna, där man får hämta posten själv oavsett om man är ung och rask i benen eller inte. Om nu Posten ska få förmånen att vara momsbefriad skulle det inte skada att den faktiskt också levde upp till uppdraget och höll uppe servicenivån.

Att få en skevhet på marknaden där en aktör har väsentligen mer fördelaktiga ekonomiska villkor strider också mot hur det moderna Sverige är organiserat. Sedan krisen på 1990-talet har den svenska ekonomin avreglerats och gamla monopol har brutits upp och konkurrensutsatts på de flesta samhällsområden. Så har vi till exempel fått friare telekom, elmarknad, taxi, flyg och nyligen också konkurrens på järnvägen. Att momsbefria ett visst företag i en viss sektor får därför sägas vara väsensfrämmande för svensk ekonomi.

Den omfattande ekonomiska friheten har varit och är drivande i den svenska ekonomin. Den utvecklingen vore olycklig att bryta. För att inte snedvridningen ska få smittoeffekter där regleringshungriga politiker ser möjligheter att värna särintressen är det därför mycket angeläget staten hittar en lösning. Jan Stenbeck, en av Sveriges ledande utmanare till monopolen, sa en gång att teknik vinner över politik. Förhoppningsvis blir det så på detta område med, men det skulle inte skada om paketmarknaden fick hjälp av konkurrensneutrala skatteregler.

Per Selstam/SNB

Det innebär att brev och distribution av paket upp till 20 kg blir billigare. Samtidigt uppstår ett nytt problem. Posten är inte ensam aktör på paketmarknaden, men blir särskilt gynnad då dess försändelser blir billigare än konkurrenternas. Andra paketdistributörer som till exempel Schenker och DHL kommer att få konkurrensnackdelar. Samtidigt förbjuder andra EU-regler staten från att momsbefria hela sektorer. I förlängningen riskerar vi att få en monopolsituation om konkurrenterna slås ut.

Momsbefrielsen motiveras av att Posten är skyldig att tillhandahålla basutbudet i hela landet vilket övriga aktörer inte är. Givetvis ska hela landet ha möjlighet att få post och paket distribuerade. Att det finns en allomfattande distributionstjänst är viktigt för att det ska gå att leva och verka i hela landet, inte bara i storstäder och tätorter. I alla fall i teorin, för i praktiken har det inte fungerat alla gånger.

Posten har över tid med många små men medvetna steg försämrat servicen. Många är de glesbygdsbor som vittnar om att de måste ta båten till närmaste ö eller köra bilen långt för att få sin post. I städerna ser andra hur Posten för ett lågintensivt krypskytte mot utdelning av post i lägenheternas brevinkast. Man försöker på alla sätt förmå fastighetsägarna att ersätta dem med postboxar i längst ned i trappuppgångarna, där man får hämta posten själv oavsett om man är ung och rask i benen eller inte. Om nu Posten ska få förmånen att vara momsbefriad skulle det inte skada att den faktiskt också levde upp till uppdraget och höll uppe servicenivån.

Att få en skevhet på marknaden där en aktör har väsentligen mer fördelaktiga ekonomiska villkor strider också mot hur det moderna Sverige är organiserat. Sedan krisen på 1990-talet har den svenska ekonomin avreglerats och gamla monopol har brutits upp och konkurrensutsatts på de flesta samhällsområden. Så har vi till exempel fått friare telekom, elmarknad, taxi, flyg och nyligen också konkurrens på järnvägen. Att momsbefria ett visst företag i en viss sektor får därför sägas vara väsensfrämmande för svensk ekonomi.

Den omfattande ekonomiska friheten har varit och är drivande i den svenska ekonomin. Den utvecklingen vore olycklig att bryta. För att inte snedvridningen ska få smittoeffekter där regleringshungriga politiker ser möjligheter att värna särintressen är det därför mycket angeläget staten hittar en lösning. Jan Stenbeck, en av Sveriges ledande utmanare till monopolen, sa en gång att teknik vinner över politik. Förhoppningsvis blir det så på detta område med, men det skulle inte skada om paketmarknaden fick hjälp av konkurrensneutrala skatteregler.

Per Selstam/SNB