2015-06-09 06:00

2015-06-09 06:00

Bravo Stefan Löfvén

LEDARE

Utbildning. I P 1:s lördagsintervju förde statsminister Stefan Löfvén fram åsikten, att det borde finnas möjlighet till mobilförbud i skolan.

Genast fick han kritik från Lärarförbundets ordförande Johanna Åstrand, som menade att mobiltelefonerna var en icke-fråga. Hon sa att det förvånade henne att statsministern gick ut i denna fråga. - Det är viktigt att åstadkomma studiero, men det är helt andra förslag som behövs, säger hon. Vilka dessa förslag är nämner hon inte.

Det har väl knappast kunnat undgå någon att det är rejält stökigt i vissa klassrum, så stökigt att både elever och lärare behövt bära hörselskydd.

Kunskapsresultaten har också sjunkit flera år i rad. Undersökningar har visat att svenska elever oftare kommer för sent till lektioner och lägger ner mindre tid på skolarbetet.

Att i detta läge gå ut och lägga ribban tycker jag är strongt av Löfvén. Jag tycker sannerligen att det behövs en ledare som vågar säga sanningar, som för en del kan tyckas lite obehagliga.

Egentligen påpekade han självklarheter som att svenska elever måste anstränga sig hårdare och att skolan måste gå före fritidsaktiviteter och kompisar. Han påpekade vidare att synen på skolan måste förändras.

Skolan ska vara nummer ett. Det är både en rättighet och en plikt.

Eleverna måste ha möjlighet att koncentrera sig på lektionerna. Alla lärare vet att de elever som har det svårast i skolan är också de som far mest illa om det är stökigt i klassrummet.

Även om frågan om mobilanvändning i klassrummet är en del av en större problematik, så tycker jag att det är viktigt att det kommer igång en debatt.

Jag anser också att den viktigaste frågan är vem som ska ha ledarskapet i klassrummet. För mig är svaret självklart.

Tydliggörandet av ledarskapet har Stefan Löfvén satt fingret på.

Tack för det!

Margareta Karlsson

Ledarskribent

Genast fick han kritik från Lärarförbundets ordförande Johanna Åstrand, som menade att mobiltelefonerna var en icke-fråga. Hon sa att det förvånade henne att statsministern gick ut i denna fråga. - Det är viktigt att åstadkomma studiero, men det är helt andra förslag som behövs, säger hon. Vilka dessa förslag är nämner hon inte.

Det har väl knappast kunnat undgå någon att det är rejält stökigt i vissa klassrum, så stökigt att både elever och lärare behövt bära hörselskydd.

Kunskapsresultaten har också sjunkit flera år i rad. Undersökningar har visat att svenska elever oftare kommer för sent till lektioner och lägger ner mindre tid på skolarbetet.

Att i detta läge gå ut och lägga ribban tycker jag är strongt av Löfvén. Jag tycker sannerligen att det behövs en ledare som vågar säga sanningar, som för en del kan tyckas lite obehagliga.

Egentligen påpekade han självklarheter som att svenska elever måste anstränga sig hårdare och att skolan måste gå före fritidsaktiviteter och kompisar. Han påpekade vidare att synen på skolan måste förändras.

Skolan ska vara nummer ett. Det är både en rättighet och en plikt.

Eleverna måste ha möjlighet att koncentrera sig på lektionerna. Alla lärare vet att de elever som har det svårast i skolan är också de som far mest illa om det är stökigt i klassrummet.

Även om frågan om mobilanvändning i klassrummet är en del av en större problematik, så tycker jag att det är viktigt att det kommer igång en debatt.

Jag anser också att den viktigaste frågan är vem som ska ha ledarskapet i klassrummet. För mig är svaret självklart.

Tydliggörandet av ledarskapet har Stefan Löfvén satt fingret på.

Tack för det!

Margareta Karlsson

Ledarskribent