2015-06-08 06:00

2015-06-08 06:00

Tågprojekt på banan

SNABBTÅG: Näringslivet knyter ihop Tillväxtkorridoren Stockholm – Oslo

LEDARE

Mer än 1.3 miljoner flygresor mellan Stockholm och Oslo visar på ett stort behov av kommunikationer mellan Sveriges och Norges huvudstäder. En väl fungerande, snabb och klimatsmart järnväg mellan Stockholm och Oslo skulle inte bara användas av pendlare som reser mellan våra respektive huvudstäder. Många andra resenärer längs sträckan skulle använda sig av tåg istället för andra färdmedel. Det bor mer än 4.5 miljoner människor i stråket Stockholm-Oslo.

Norge är vårt största exportland. Sverige exporterar mer till Norge än till Kina, Ryssland, Brasilien och Indien tillsammans. Norge är dessutom det land dit flest svenskar arbetspendlar, ca 30 000 per vecka, vilket är fler än antalet pendlare över Öresundsbron. Under 2000-talet har de svenska investeringarna i Norge tredubblats och de norska investeringarna i Sverige fördubblats och ca 50 000 svenskar sysselsätts idag i företag som helt eller delvis ägs av norska intressen, bland annat i tjänste- och IT-sektorn.

Ändå är tågförbindelsen mellan Stockholm och Oslo under all kritik. Punktligheten för persontransporter med tåg mellan Stockholm och Oslo har mellan 2008 och 2011 minskat från ca 80 procent till nästan 70. När persontransporterna försenas blir störningar i godstrafiken ännu större och företagen förlorar pengar.

Trots detta finns inte sträckan mellan Stockholm och Oslo med när den svenska regeringen presenterar sina snabbtågssatsningar. Det innebär att den Nordiska triangeln kommer att sakna en sida - kanske den allra viktigaste.

Tillskottet är ett privat tillväxtinitiativ som finansieras av Sveriges Byggindustrier och Fastighetsägarna. Projektets syfte är att driva på tillväxt och utveckling samt att delta i samhällsdebatten bl a via vår kampanj #Omsnabbtågfanns.

Projektets mål är att skapa opinion för en snabbtågslösning mellan Stockholm och Oslo med en tid mellan huvudstäderna på under tre timmar. Vi finns nu representerade längs hela sträckan från Oslo till Stockholm via Värmland, Örebro och Västmanlands län. Sveriges Byggindustrier och Fastighetsägarna samverkar längs hela tillväxtkorridoren.

Investeringar som halverar restiden med tåg mellan Stockholm och Oslo skulle vidga de funktionella lokala arbetsmarknadsregionerna längs hela sträckan. Detta möjliggör för berörda kommuner att attrahera invånare och för företag att rekrytera medarbetare. Det skulle främja både tillväxt och stimulera bostadsbyggandet längs hela sträckan.

Om snabbtåg fanns skulle vi ha en arbetsmarknad som omfattar såväl Oslo som Stockholm vilket får mycket positiva konsekvenser för hela området mellan huvudstäderna. Pendling möjliggör att man kan bo på ett ställe och jobba på ett annat förutsatt att man kopplar på med regional kollektivtrafik .

Många satsningar uteblir för att det inte finns någon motpart som har både mandat och resurser att agera inom näringslivet. Det finns nu. Näringslivet vill nu agera och ta samhällsansvar i både Norge och Sverige. Nu knyter vi samman Stockholm och Oslo genom vårt gemensamma projekt. Det är vårt sätt att bidra till tillväxt och utveckling.

För Omsnabbtågfanns

Audun Laagøyr BNL Oslo

Anders Johansson Sveriges Byggindustrier Värmland

Lars Andersson Fastighetsägarna GFR

Kjell Fransson Sveriges Byggindustrier Örebro

Andreas Sjöberg Fastighetsägarna MittNord

Mikael Kölborg,Sveriges Byggindustrier Västmanland

Henrik Tufvesson Fastighetsägarna Stockholm

Elisabeth Martin Sveriges Byggindustrier Stockholm

Jan Elofsson projektledare

Mer än 1.3 miljoner flygresor mellan Stockholm och Oslo visar på ett stort behov av kommunikationer mellan Sveriges och Norges huvudstäder. En väl fungerande, snabb och klimatsmart järnväg mellan Stockholm och Oslo skulle inte bara användas av pendlare som reser mellan våra respektive huvudstäder. Många andra resenärer längs sträckan skulle använda sig av tåg istället för andra färdmedel. Det bor mer än 4.5 miljoner människor i stråket Stockholm-Oslo.

Norge är vårt största exportland. Sverige exporterar mer till Norge än till Kina, Ryssland, Brasilien och Indien tillsammans. Norge är dessutom det land dit flest svenskar arbetspendlar, ca 30 000 per vecka, vilket är fler än antalet pendlare över Öresundsbron. Under 2000-talet har de svenska investeringarna i Norge tredubblats och de norska investeringarna i Sverige fördubblats och ca 50 000 svenskar sysselsätts idag i företag som helt eller delvis ägs av norska intressen, bland annat i tjänste- och IT-sektorn.

Ändå är tågförbindelsen mellan Stockholm och Oslo under all kritik. Punktligheten för persontransporter med tåg mellan Stockholm och Oslo har mellan 2008 och 2011 minskat från ca 80 procent till nästan 70. När persontransporterna försenas blir störningar i godstrafiken ännu större och företagen förlorar pengar.

Trots detta finns inte sträckan mellan Stockholm och Oslo med när den svenska regeringen presenterar sina snabbtågssatsningar. Det innebär att den Nordiska triangeln kommer att sakna en sida - kanske den allra viktigaste.

Tillskottet är ett privat tillväxtinitiativ som finansieras av Sveriges Byggindustrier och Fastighetsägarna. Projektets syfte är att driva på tillväxt och utveckling samt att delta i samhällsdebatten bl a via vår kampanj #Omsnabbtågfanns.

Projektets mål är att skapa opinion för en snabbtågslösning mellan Stockholm och Oslo med en tid mellan huvudstäderna på under tre timmar. Vi finns nu representerade längs hela sträckan från Oslo till Stockholm via Värmland, Örebro och Västmanlands län. Sveriges Byggindustrier och Fastighetsägarna samverkar längs hela tillväxtkorridoren.

Investeringar som halverar restiden med tåg mellan Stockholm och Oslo skulle vidga de funktionella lokala arbetsmarknadsregionerna längs hela sträckan. Detta möjliggör för berörda kommuner att attrahera invånare och för företag att rekrytera medarbetare. Det skulle främja både tillväxt och stimulera bostadsbyggandet längs hela sträckan.

Om snabbtåg fanns skulle vi ha en arbetsmarknad som omfattar såväl Oslo som Stockholm vilket får mycket positiva konsekvenser för hela området mellan huvudstäderna. Pendling möjliggör att man kan bo på ett ställe och jobba på ett annat förutsatt att man kopplar på med regional kollektivtrafik .

Många satsningar uteblir för att det inte finns någon motpart som har både mandat och resurser att agera inom näringslivet. Det finns nu. Näringslivet vill nu agera och ta samhällsansvar i både Norge och Sverige. Nu knyter vi samman Stockholm och Oslo genom vårt gemensamma projekt. Det är vårt sätt att bidra till tillväxt och utveckling.

För Omsnabbtågfanns

Audun Laagøyr BNL Oslo

Anders Johansson Sveriges Byggindustrier Värmland

Lars Andersson Fastighetsägarna GFR

Kjell Fransson Sveriges Byggindustrier Örebro

Andreas Sjöberg Fastighetsägarna MittNord

Mikael Kölborg,Sveriges Byggindustrier Västmanland

Henrik Tufvesson Fastighetsägarna Stockholm

Elisabeth Martin Sveriges Byggindustrier Stockholm

Jan Elofsson projektledare