2015-06-02 06:00

2015-06-02 06:00

Därför finns det lokaltidning

Det är mycket prat om kris i mediabranschen just nu.

Det är utredningar om än det ena och än det andra och vi tävlar alla om att hitta vår plats i det som kallas det nya medielandskapet.

Vi gör så gott vi kan, vi också.

Men nu har jag blivit påmind om vår allra, allra viktigaste uppgift. Vår i särklass viktigaste funktion.

Nämligen den att skriva vad våra folkvalda politiker har tänkt hitta på. Presentera nyheten och sedan vara en plattform för allmän debatt. En plats där alla har möjlighet att uttrycka sin åsikt. Där opinioner kan skapas och beslut ändras.

Där Karlskogabor och Degerforsare har en chans att påverka sin vardag.

Och nu tyder mycket på att engagerade föräldrar, välformulerade elever och en ettrig opposition tillsammans har fått till en förändring.

I vintras lyckades de tillsammans få majoriteten att backa från beslutet om att sälja Rävåsskolan och flytta eleverna ner till C-huset på Bregårn. I stället tillsattes en utredning som förutsättningslöst skulle undersöka om det bästa är att sälja Rävåsskolan och bygga ut Bregårdsskolan eller att behålla och rusta upp Rävåsskolan.

Och den utredning som presenterades i går visar att det finns få argument för att lägga ner Rävåsskolan och flytta eleverna till C-huset på Bregårn.

Det skulle både bli dyrare och ta längre tid. Och inte ens efter en ombyggnad skulle C-huset fungera lika bra som Rävåsen. Lägg till detta att det redan kommit signaler på att Bregårdsskolan är trång för de elever som går där nu. Dessutom skulle kommunen inte ha några marginaler för att ta emot fler elever utan att bygga en ny skola

Visserligen är politiken det omöjligas konst och man ska inte ropa hej förrän man är över bäcken och en massa andra klyschor.

Men ärligt talat har jag svårt att se hur majoriteten ska kunna köra över denna utredning.

I dag tyder alltså mycket på att Rävåsskolan får stå kvar och rustas upp.

Mycket tyder på att demokratin fungerar och att lokaltidningen fyller sin viktiga funktion i samhället.

En bra dag på jobbet och en påminnelse om vad som egentligen är viktigt med detta jobb.

Catarina Forsberg

Det är mycket prat om kris i mediabranschen just nu.

Det är utredningar om än det ena och än det andra och vi tävlar alla om att hitta vår plats i det som kallas det nya medielandskapet.

Vi gör så gott vi kan, vi också.

Men nu har jag blivit påmind om vår allra, allra viktigaste uppgift. Vår i särklass viktigaste funktion.

Nämligen den att skriva vad våra folkvalda politiker har tänkt hitta på. Presentera nyheten och sedan vara en plattform för allmän debatt. En plats där alla har möjlighet att uttrycka sin åsikt. Där opinioner kan skapas och beslut ändras.

Där Karlskogabor och Degerforsare har en chans att påverka sin vardag.

Och nu tyder mycket på att engagerade föräldrar, välformulerade elever och en ettrig opposition tillsammans har fått till en förändring.

I vintras lyckades de tillsammans få majoriteten att backa från beslutet om att sälja Rävåsskolan och flytta eleverna ner till C-huset på Bregårn. I stället tillsattes en utredning som förutsättningslöst skulle undersöka om det bästa är att sälja Rävåsskolan och bygga ut Bregårdsskolan eller att behålla och rusta upp Rävåsskolan.

Och den utredning som presenterades i går visar att det finns få argument för att lägga ner Rävåsskolan och flytta eleverna till C-huset på Bregårn.

Det skulle både bli dyrare och ta längre tid. Och inte ens efter en ombyggnad skulle C-huset fungera lika bra som Rävåsen. Lägg till detta att det redan kommit signaler på att Bregårdsskolan är trång för de elever som går där nu. Dessutom skulle kommunen inte ha några marginaler för att ta emot fler elever utan att bygga en ny skola

Visserligen är politiken det omöjligas konst och man ska inte ropa hej förrän man är över bäcken och en massa andra klyschor.

Men ärligt talat har jag svårt att se hur majoriteten ska kunna köra över denna utredning.

I dag tyder alltså mycket på att Rävåsskolan får stå kvar och rustas upp.

Mycket tyder på att demokratin fungerar och att lokaltidningen fyller sin viktiga funktion i samhället.

En bra dag på jobbet och en påminnelse om vad som egentligen är viktigt med detta jobb.

Catarina Forsberg