2015-05-26 06:00

2015-05-26 06:00

Allas rätt till säkerhet

FLYKTINGAR: De hundratals är nu tusentals

Nu får det vara nog. Nu måste EU följa den mänskliga rättigheten om människans rätt till ett liv.

Rättigheten om att befinna sig under personlig säkerhet. Att sjunka till havets botten, på grund av EU:s byråkratiska asylregler kan knappast betraktas som ett upprätthållande av den personliga säkerheten.

Under år 2014 följde uppemot 3500 människor med flyktingbåtarna ner till havets botten. Tretusen människor vars mänskliga rättighet fråntogs, på grund av EU:s byråkratiska asylregler, som innebär att man först måste befinna sig i en av EU:s medlemsstater för att kunna söka asyl inom EU. Tillsammans med Titanic följde 1500 människor med båten till havets botten, för att det inte fanns tillräckligt med livbåtar. Man lärde sig av misstaget.

Trots att nästan tre gånger så många dog på Medelhavet under förra året, på grund av EU:s asylregler, lär man sig inte av misstaget. Trots att hundratals dött på Medelhavet, för EU:s asylregler, lär man sig inte av misstaget. De hundratals som nu är tusentals.

EU:s medlemsstater måste skapa en uppgörelse om att förenkla asylreglerna, för att stoppa de massiva dödsantalen som asylreglerna skapa. EU:s medlemsstater måste tillåta att ansökan om asyl kan ske även utanför EU:s gränser.

Hade man kunnat tillåta att nästan tre Titanic sjunker årligen utan några åtgärder om fler livbåtar? Svaret är givet. Hur kan man då tillåta att nästan tre Titanic sjunker årligen på Medelhavet utan några åtgärder mot de inhumana asylregler som gäller?

 

Linus Eriksson

Rättigheten om att befinna sig under personlig säkerhet. Att sjunka till havets botten, på grund av EU:s byråkratiska asylregler kan knappast betraktas som ett upprätthållande av den personliga säkerheten.

Under år 2014 följde uppemot 3500 människor med flyktingbåtarna ner till havets botten. Tretusen människor vars mänskliga rättighet fråntogs, på grund av EU:s byråkratiska asylregler, som innebär att man först måste befinna sig i en av EU:s medlemsstater för att kunna söka asyl inom EU. Tillsammans med Titanic följde 1500 människor med båten till havets botten, för att det inte fanns tillräckligt med livbåtar. Man lärde sig av misstaget.

Trots att nästan tre gånger så många dog på Medelhavet under förra året, på grund av EU:s asylregler, lär man sig inte av misstaget. Trots att hundratals dött på Medelhavet, för EU:s asylregler, lär man sig inte av misstaget. De hundratals som nu är tusentals.

EU:s medlemsstater måste skapa en uppgörelse om att förenkla asylreglerna, för att stoppa de massiva dödsantalen som asylreglerna skapa. EU:s medlemsstater måste tillåta att ansökan om asyl kan ske även utanför EU:s gränser.

Hade man kunnat tillåta att nästan tre Titanic sjunker årligen utan några åtgärder om fler livbåtar? Svaret är givet. Hur kan man då tillåta att nästan tre Titanic sjunker årligen på Medelhavet utan några åtgärder mot de inhumana asylregler som gäller?

 

Linus Eriksson