2015-05-18 06:00

2015-05-18 06:00

Läxor är till nytta

LÄXHJÄLP: Svar till Daniel Ekelund (MP)

Du ställer följande fråga i din insändare som sjunker som en gråsten vid ett längre perspektiv än de senaste åren.

-Om nu läxornas del i undervisningen är så bra, varför ser vi då sjunkande resultat?

Sverige hade goda resultat i skolan för bara ett tiotal år sedan enligt PISA-mätningar och vad jag vet så hade vi läxor även då.

Vilket vi kan dra slutsatsen av att dom dåliga resultaten vi ser idag inte hänger på läxorna utan måste ha andra orsaker.

Vidare för du ett resonemang om att vi inte kan förlita oss på en pedagogik som inte hör till det samhälle vi lever i idag.

All inlärning går ut på repetition och kräver att man utför det om och om igen för att det ska sätta sig och vi ska lära oss något bestående.

Så att läxor är viktigt det må väl få tvista om som vill lära ut något, ingen blir duktig på något utan övning och repetition.

Så pedagogiken kan inte vara fel utan kan det istället vara så hemskt att det är oss människor och samhället idag som är fel?

Vi stressar ihjäl oss, vi prioriterar annat, vi har inte tid och tålamodet tryter snabbt och hindrar inlärning osv.

Så var ska då inlärning av kunskaper inhämtas, i skolan eller hemma?

Ska vi ta bort hemläxor så måste all kunskap inhämtas i skolan vilket då innebär att skoldagarna blir längre för eleverna vilket säkert inte är så populärt.

Att prata med elever, föräldrar och lärare om läxfri skolundervisning möts säkert med glädjerop från vissa håll men som du skriver skolan är till för att barnen ska ges den kunskap de behöver för att möta dagens samhälle och framtidens utmaningar men dessa kunskaper inhämtas inte utan repetition och annars riskerar dom att försvinna i det alltmer ökande sociala mediebruset.

Läxor är således av nytta även fast dom kan vara tråkiga ibland när annat roligt pockar på och det viktiga är att man får hjälp när man kört fast.

Den hjälpen till våra barn när dom kör fast i sin inlärning är våran viktigaste uppgift och den skall ges alla efter behov och inte efter storleken på plånboken.

Läxhjälp till alla barn som har det behovet borde vara en lika stor självklarhet som vård till alla människor som är i behov av den.

Så låt oss ge alla barn dessa goda förutsättningar istället för att ta bort något som är viktigt för inlärning.

 

Mika Takamäki (S)

Du ställer följande fråga i din insändare som sjunker som en gråsten vid ett längre perspektiv än de senaste åren.

-Om nu läxornas del i undervisningen är så bra, varför ser vi då sjunkande resultat?

Sverige hade goda resultat i skolan för bara ett tiotal år sedan enligt PISA-mätningar och vad jag vet så hade vi läxor även då.

Vilket vi kan dra slutsatsen av att dom dåliga resultaten vi ser idag inte hänger på läxorna utan måste ha andra orsaker.

Vidare för du ett resonemang om att vi inte kan förlita oss på en pedagogik som inte hör till det samhälle vi lever i idag.

All inlärning går ut på repetition och kräver att man utför det om och om igen för att det ska sätta sig och vi ska lära oss något bestående.

Så att läxor är viktigt det må väl få tvista om som vill lära ut något, ingen blir duktig på något utan övning och repetition.

Så pedagogiken kan inte vara fel utan kan det istället vara så hemskt att det är oss människor och samhället idag som är fel?

Vi stressar ihjäl oss, vi prioriterar annat, vi har inte tid och tålamodet tryter snabbt och hindrar inlärning osv.

Så var ska då inlärning av kunskaper inhämtas, i skolan eller hemma?

Ska vi ta bort hemläxor så måste all kunskap inhämtas i skolan vilket då innebär att skoldagarna blir längre för eleverna vilket säkert inte är så populärt.

Att prata med elever, föräldrar och lärare om läxfri skolundervisning möts säkert med glädjerop från vissa håll men som du skriver skolan är till för att barnen ska ges den kunskap de behöver för att möta dagens samhälle och framtidens utmaningar men dessa kunskaper inhämtas inte utan repetition och annars riskerar dom att försvinna i det alltmer ökande sociala mediebruset.

Läxor är således av nytta även fast dom kan vara tråkiga ibland när annat roligt pockar på och det viktiga är att man får hjälp när man kört fast.

Den hjälpen till våra barn när dom kör fast i sin inlärning är våran viktigaste uppgift och den skall ges alla efter behov och inte efter storleken på plånboken.

Läxhjälp till alla barn som har det behovet borde vara en lika stor självklarhet som vård till alla människor som är i behov av den.

Så låt oss ge alla barn dessa goda förutsättningar istället för att ta bort något som är viktigt för inlärning.

 

Mika Takamäki (S)