2015-05-18 06:00

2015-05-18 06:00

Kvoterings-mani

Kvoteringsivrarna inom vänstern har mycket att stå i. Är det inte kvinnorepresentationen i bolagsstyrelser så är det män som inte utnyttjar sin föräldraförsäkring tillräckligt. Vänstern jobbar hårt för att minska företag och föräldrars självbestämmande.

Inför Socialdemokraternas 38:e kongress har socialdemokraterna Elinor Odeberg, Veronica Palm och Erika Ullberg, på DN debatt (15/5), argumenterat för en delad och individualiserad föräldraförsäkring. Föräldrarna ska tvingas att dela lika på föräldraledigheten.

I dag finns de två så kallade pappamånaderna som är vikta speciellt för papporna. Av hela 16 månaders föräldraledighet. Som det ser ut i nuläget så är mödrarna hemma mer med sina barn. De står för 76 procent av föräldraledigheten. Männen står följaktligen för 24 procent. Det här är tydligen ett stort problem. Utöver de två pappamånaderna kan föräldrarna välja själva –och då väljer de fel. I alla fall om man ska tro debattörerna.

Att mammorna i större utsträckning väljer att vara hemma med barnen leder onekligen till att deras inkomster minskar eftersom de jobbar mindre, vilket leder till en något mindre pension. För många kanske det inte är ett problem, om man i stället får mer tid med sina barn.

Är det i så fall en så hemsk prioritering? Varför ska man inte få välja det man anser vara bäst för sig och sin familj?

Socialdemokraternas ambitioner för vad man uppfattar som ett mer jämställt arbetsliv inskränker sig inte till att pilla i familjelivet. Bolagsstyrelsernas sammansättning är också föremål för vänsterns omsorger.

Inte så att det är något fel med ett större inslag av kvinnor i styrelserna, men kompetens ska naturligtvis vara det som ger företräde. Företagen har naturligtvis påverkats av debatten om mångfald i styrelserna och underrepresentationen av kvinnor i synnerhet. Vilket lett fram till att vi idag har omkring 30 procent kvinnor i styrelserummen.

Nu räcker inte det till för vänstern eller justitieminister Morgan Johansson (S) som vill se 40 procent kvinnor i styrelserna –om inte företagen ska drabbas av någon av de sanktioner som ministern tittar på.

I en intervju i Ekot (15/5) säger Johansson att företag som inte når 40-procentsmålet, som snarare blir ett krav, ska drabbas av kännbara sanktioner. Viten i kvartsmiljonklassen tycker han är lämpligt. Men det riktigt häpnadsväckande är att landets justitieminister också slänger ur sig att han kan tänka sig en upplösning av bolag med en felaktig styrelsesammansättning.

Även om Johansson har ”pudlat”för dumheterna om att lösa upp bolag, så visar det ändå på hur lite respekt för äganderätten regeringen har, och hur oroväckande långt den är beredd att gå för att ”korrigera”företagens beslut. Detta trots att arbetarrörelsen och facken inte lyckats något vidare med jämställdheten i sina egna styrelser.

Regleringsivern och pillandet i familjer och bolags egna angelägenheter måste få ett slut. Låt föräldrar och företag göra sina egna val.

Greger Ekman/SNB

Kvoteringsivrarna inom vänstern har mycket att stå i. Är det inte kvinnorepresentationen i bolagsstyrelser så är det män som inte utnyttjar sin föräldraförsäkring tillräckligt. Vänstern jobbar hårt för att minska företag och föräldrars självbestämmande.

Inför Socialdemokraternas 38:e kongress har socialdemokraterna Elinor Odeberg, Veronica Palm och Erika Ullberg, på DN debatt (15/5), argumenterat för en delad och individualiserad föräldraförsäkring. Föräldrarna ska tvingas att dela lika på föräldraledigheten.

I dag finns de två så kallade pappamånaderna som är vikta speciellt för papporna. Av hela 16 månaders föräldraledighet. Som det ser ut i nuläget så är mödrarna hemma mer med sina barn. De står för 76 procent av föräldraledigheten. Männen står följaktligen för 24 procent. Det här är tydligen ett stort problem. Utöver de två pappamånaderna kan föräldrarna välja själva –och då väljer de fel. I alla fall om man ska tro debattörerna.

Att mammorna i större utsträckning väljer att vara hemma med barnen leder onekligen till att deras inkomster minskar eftersom de jobbar mindre, vilket leder till en något mindre pension. För många kanske det inte är ett problem, om man i stället får mer tid med sina barn.

Är det i så fall en så hemsk prioritering? Varför ska man inte få välja det man anser vara bäst för sig och sin familj?

Socialdemokraternas ambitioner för vad man uppfattar som ett mer jämställt arbetsliv inskränker sig inte till att pilla i familjelivet. Bolagsstyrelsernas sammansättning är också föremål för vänsterns omsorger.

Inte så att det är något fel med ett större inslag av kvinnor i styrelserna, men kompetens ska naturligtvis vara det som ger företräde. Företagen har naturligtvis påverkats av debatten om mångfald i styrelserna och underrepresentationen av kvinnor i synnerhet. Vilket lett fram till att vi idag har omkring 30 procent kvinnor i styrelserummen.

Nu räcker inte det till för vänstern eller justitieminister Morgan Johansson (S) som vill se 40 procent kvinnor i styrelserna –om inte företagen ska drabbas av någon av de sanktioner som ministern tittar på.

I en intervju i Ekot (15/5) säger Johansson att företag som inte når 40-procentsmålet, som snarare blir ett krav, ska drabbas av kännbara sanktioner. Viten i kvartsmiljonklassen tycker han är lämpligt. Men det riktigt häpnadsväckande är att landets justitieminister också slänger ur sig att han kan tänka sig en upplösning av bolag med en felaktig styrelsesammansättning.

Även om Johansson har ”pudlat”för dumheterna om att lösa upp bolag, så visar det ändå på hur lite respekt för äganderätten regeringen har, och hur oroväckande långt den är beredd att gå för att ”korrigera”företagens beslut. Detta trots att arbetarrörelsen och facken inte lyckats något vidare med jämställdheten i sina egna styrelser.

Regleringsivern och pillandet i familjer och bolags egna angelägenheter måste få ett slut. Låt föräldrar och företag göra sina egna val.

Greger Ekman/SNB