2015-05-11 06:00

2015-05-11 06:00

Vändning är möjlig

LEDARE

Många skolor i Sverige underpresterar år efter år utan att något görs åt det. Varje gång det sker är det ett enormt svek mot de elever som får en sämre utbildning än de har rätt till.

 

Tankesmedjan Timbro som har använt Skolverkets verktyg Salsa för att sätta skolornas faktiska prestationer i relation till hur eleverna bör prestera, med hänsyn till faktorer som könsfördelning, föräldrarnas utbildningsnivå och andelen elever med invandrarbakgrund. Enligt undersökningen har hela 50 skolor underpresterat konsekvent i minst tio års tid. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta enbart är de allra värsta fallen. Skolor som har underpresterat nio av tio år är också katastrofala men finns inte med på listan.

Samtidigt som Timbros vd Karin Svanborg Sjövall presenterade undersökningen (DN debatt 29/4) släpptes även rapporten ”Great expectations –Hackney och konsten att vända en skolkommun i kris”(Timbro) av före detta skolchefen Åsa Melander. Hon har själv varit delaktig i processen att vända Londonkommunen Hackneys skolor från katastrof till föredöme.

2002 beslutade brittiska staten att frånta Hackney rätten att driva vad som tveklöst var några av de värsta skolorna i hela landet. En privat grupp med skolledare och företagare togs in och fick fria händer. De agerade målmedvetet och efter ett par år var det tydligt att de lyckades. Hackney var fortfarande ett problemområde, men skolorna var förstklassiga och elever som tidigare dömts ut presterade plötsligt långt över medel.

Samma sak kan göras med svenska skolor som år efter år förvägrar eleverna den framtid de skulle ha kunnat få. Det behöver göras. Friskolor som inte presterar riskerar att bli av med tillståndet, och så ska det vara. Kommuner kan dock driva sina skolor år ut och år in utan att någonting händer. Det finns ingen anledning till det.

När en kommun väl har visat att den inte klarar av att driva en skola bör den inte få fortsätta göra det heller. Svanborg Sjövall föreslår att Skolinspektionen ska ges möjlighet att överta skolor som konsekvent underpresterar. Det går att ifrågasätta om Skolinspektionens lämplighet för uppdraget. Men att kommuner behöver avhändas skolor de inte klarar av att sköta är viktigt.

Att reformera Skolinspektionen står också högt på listan över nödvändiga åtgärder. Internationella engelska skolan är åtminstone en av landets allra bästa skolkoncerner, men är en ständig mottagare av kritik från Skolinspektionen för dess fokus på områden som gott uppförande och att man ska komma i tid. Skolinspektionen har sedan starten varit flumskolans vakthund. Det är direkt skadligt, staten bör inte lägga sig i hur undervisningen bedrivs så länge målen uppnås.

Bra lärare och aktiva skolledare som ställer krav på sig själva och på eleverna är nyckeln till en bättre skola. Gick det att vända skolorna i Hackney går det att vända varje svensk skola. Men det krävs huvudmän som är intresserade av det och tror på att det går att göra.


Daniel Persson/SNB

 

Tankesmedjan Timbro som har använt Skolverkets verktyg Salsa för att sätta skolornas faktiska prestationer i relation till hur eleverna bör prestera, med hänsyn till faktorer som könsfördelning, föräldrarnas utbildningsnivå och andelen elever med invandrarbakgrund. Enligt undersökningen har hela 50 skolor underpresterat konsekvent i minst tio års tid. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta enbart är de allra värsta fallen. Skolor som har underpresterat nio av tio år är också katastrofala men finns inte med på listan.

Samtidigt som Timbros vd Karin Svanborg Sjövall presenterade undersökningen (DN debatt 29/4) släpptes även rapporten ”Great expectations –Hackney och konsten att vända en skolkommun i kris”(Timbro) av före detta skolchefen Åsa Melander. Hon har själv varit delaktig i processen att vända Londonkommunen Hackneys skolor från katastrof till föredöme.

2002 beslutade brittiska staten att frånta Hackney rätten att driva vad som tveklöst var några av de värsta skolorna i hela landet. En privat grupp med skolledare och företagare togs in och fick fria händer. De agerade målmedvetet och efter ett par år var det tydligt att de lyckades. Hackney var fortfarande ett problemområde, men skolorna var förstklassiga och elever som tidigare dömts ut presterade plötsligt långt över medel.

Samma sak kan göras med svenska skolor som år efter år förvägrar eleverna den framtid de skulle ha kunnat få. Det behöver göras. Friskolor som inte presterar riskerar att bli av med tillståndet, och så ska det vara. Kommuner kan dock driva sina skolor år ut och år in utan att någonting händer. Det finns ingen anledning till det.

När en kommun väl har visat att den inte klarar av att driva en skola bör den inte få fortsätta göra det heller. Svanborg Sjövall föreslår att Skolinspektionen ska ges möjlighet att överta skolor som konsekvent underpresterar. Det går att ifrågasätta om Skolinspektionens lämplighet för uppdraget. Men att kommuner behöver avhändas skolor de inte klarar av att sköta är viktigt.

Att reformera Skolinspektionen står också högt på listan över nödvändiga åtgärder. Internationella engelska skolan är åtminstone en av landets allra bästa skolkoncerner, men är en ständig mottagare av kritik från Skolinspektionen för dess fokus på områden som gott uppförande och att man ska komma i tid. Skolinspektionen har sedan starten varit flumskolans vakthund. Det är direkt skadligt, staten bör inte lägga sig i hur undervisningen bedrivs så länge målen uppnås.

Bra lärare och aktiva skolledare som ställer krav på sig själva och på eleverna är nyckeln till en bättre skola. Gick det att vända skolorna i Hackney går det att vända varje svensk skola. Men det krävs huvudmän som är intresserade av det och tror på att det går att göra.


Daniel Persson/SNB