2015-04-11 06:00

2015-04-11 06:00

Fortum för en kamp för miljön

ENERGIFÖRSÖRJNING: Svar till Stefan Olzon

Vattenkraft

Stefan Olzon skriver i en insändare den 1 april att han inte vill fortsätta vara kund hos oss vilket jag förstås beklagar. Fortum för i allra högsta grad en kamp för miljön, inte mot. Vi har konsekvent satsat på produktion med inga eller mycket låga utsläpp av koldioxid och vi satsar på lösningar som är långsiktigt hållbara.

Stefan nämner indirekt Visskvarn i sin insändare. Även om vi inte gjorde en stor sak av det var det Fortum som ansvarade för att återinföra flodpärlmusslan och mellan 2004 fram tills dess att vi sålde kraftverket till Tranås energi tappade vi på frivillig basis tre gånger mer vatten än vad reglerna krävde, liksom att vi projekterade för fiskvägar vid kraftverket. Det vi vill göra vid Edeforsen är att skapa bättre förutsättningar för fiskvandring både upp och nedströms bland annat genom att återskapa ett mer säsongsvis naturligt vattenflöde. Det är genom denna typer av projekt som ramvattendirektivets krav kan infrias, inte genom ett utvecklingsstopp av vattenkraften.

Den pågående klimatförändringen med globalt sett allt högre temperaturer är vår tids största utmaning och utan jämförelse det största hotet mot den biologiska mångfalden. För oss i de nordiska länderna är vattenkraften den viktigaste tillgången i kampen mot klimatförändringen, den är också en förutsättning för ett energisystem med annan förnybar kraft som vind och sol. Det är för att lyfta fram vattenkraftens helt centrala roll i ett förnybart energisystem som vi har gjort det möjligt för våra kunder att, med hjälp av ursprungsgarantier, välja vilket vattenkraftverk man vill ha sin el ifrån.

 

Fredrik Landahl

VD för Fortums elhandel

 

Stefan Olzon skriver i en insändare den 1 april att han inte vill fortsätta vara kund hos oss vilket jag förstås beklagar. Fortum för i allra högsta grad en kamp för miljön, inte mot. Vi har konsekvent satsat på produktion med inga eller mycket låga utsläpp av koldioxid och vi satsar på lösningar som är långsiktigt hållbara.

Stefan nämner indirekt Visskvarn i sin insändare. Även om vi inte gjorde en stor sak av det var det Fortum som ansvarade för att återinföra flodpärlmusslan och mellan 2004 fram tills dess att vi sålde kraftverket till Tranås energi tappade vi på frivillig basis tre gånger mer vatten än vad reglerna krävde, liksom att vi projekterade för fiskvägar vid kraftverket. Det vi vill göra vid Edeforsen är att skapa bättre förutsättningar för fiskvandring både upp och nedströms bland annat genom att återskapa ett mer säsongsvis naturligt vattenflöde. Det är genom denna typer av projekt som ramvattendirektivets krav kan infrias, inte genom ett utvecklingsstopp av vattenkraften.

Den pågående klimatförändringen med globalt sett allt högre temperaturer är vår tids största utmaning och utan jämförelse det största hotet mot den biologiska mångfalden. För oss i de nordiska länderna är vattenkraften den viktigaste tillgången i kampen mot klimatförändringen, den är också en förutsättning för ett energisystem med annan förnybar kraft som vind och sol. Det är för att lyfta fram vattenkraftens helt centrala roll i ett förnybart energisystem som vi har gjort det möjligt för våra kunder att, med hjälp av ursprungsgarantier, välja vilket vattenkraftverk man vill ha sin el ifrån.

 

Fredrik Landahl

VD för Fortums elhandel