2015-03-24 06:00

2015-03-24 06:00

Vassare jaktdebatt?

Frågor kring jakt och viltförvaltning är viktiga för många, särskilt utanför storstäderna.

Det är därför välkommet att det troligen inrättas en ny myndighet som ska fokusera på enbart de områdena. I dagarna har miljö- och jordbruksutskott i riksdagen föreslagit att presentera regeringen med ett tillkännagivande om att en sådan skall upprättas. Majoriteten av riksdagsledamöterna är för förslaget.

Naturvårdsverket är den myndlighet som i dag har ansvar för jaktfrågor. Förslaget om att bryta loss behandlingen av jaktfrågor kom från Alliansen 2013 som svar på uppgifter om att Naturvårdsverket i alltför stor utsträckning bortprioriterat dessa i sin verksamhet, framför allt genom att inte förse avdelningen med tillräckliga resurser.

Regeringens och miljöminister Åsa Romsons (MP) behandling av jaktfrågor har hittills inte övertygat. Femte februari lades den så kallade jaktlagsutredningen ned av regeringen. Den var nästan färdigställd, men nu kommer ett flertal viktiga frågor att sakna nödvändig genomlysning.

Det gäller reglering av jakt på allmänt vatten, förvaltningen av kronhjortsstammen, jakten på säl med mera. Bland det viktigare var utredningen om vildsvinens skador på egendom. Att utredningar läggs ner är beklagligt. Det ger sämre underlag för de många människor runt om i landet som är engagerade i vilt- och jaktfrågor. Mindre information är aldrig att föredra.

Tidigare landsbygdsministern Eskil Erlandsson (C) uttrycker sitt missnöje med hur jaktlagsutredningen behandlats. ”Vi behöver komma framåt och lösa många av de frågor utredningen hade satts att arbeta med. Till exempel jakten på kronvilt, dubbelregistreringen och rovdjursförvaltningen.

Lägger man bara ner så händer ju ingenting.”Viltförvaltningsmyndigheten”, som den nya myndigheten kallas, får en viktig roll. Den kan ta fram uppgifter i jakt och viltvårdsfrågor med mindre risk för politiskt motiverade avbrott. Detta leder förhoppningsvis till en mer faktabaserad debatt som gagnar både politiker och övriga engagerade.

Hittills har det faktamässiga tomrum som lämnats av Naturvårdsverket ofta fyllts av ideologiska utspel. Statistiska Centralbyråns undersökning om partisympatier från maj förra året visade att merparten av Miljöpartiets väljare bor i landets storstadsregioner. Detta avspeglas också i partiets politik, som ofta visar på oförståelse inför landsbygdens förutsättningar. När Miljöpartiet nu fått inflytande över landsbygdsfrågor är det tryggt om vi får en ny, opolitisk aktör i form av den föreslagna myndigheten.

Vi behöver politiker som tar landsbygdsfrågor på allvar. Viltvården är angelägen inte bara för jägare utan även för dem som bedriver näringsverksamhet på landsbygden eller bara rör sig utanför städerna. Den föreslagna myndigheten borde kunna förse samtliga berörda med korrekta uppgifter och bidra till en bättre viltvård och förvaltning.

Jacob Sidenvall /SNB

Det är därför välkommet att det troligen inrättas en ny myndighet som ska fokusera på enbart de områdena. I dagarna har miljö- och jordbruksutskott i riksdagen föreslagit att presentera regeringen med ett tillkännagivande om att en sådan skall upprättas. Majoriteten av riksdagsledamöterna är för förslaget.

Naturvårdsverket är den myndlighet som i dag har ansvar för jaktfrågor. Förslaget om att bryta loss behandlingen av jaktfrågor kom från Alliansen 2013 som svar på uppgifter om att Naturvårdsverket i alltför stor utsträckning bortprioriterat dessa i sin verksamhet, framför allt genom att inte förse avdelningen med tillräckliga resurser.

Regeringens och miljöminister Åsa Romsons (MP) behandling av jaktfrågor har hittills inte övertygat. Femte februari lades den så kallade jaktlagsutredningen ned av regeringen. Den var nästan färdigställd, men nu kommer ett flertal viktiga frågor att sakna nödvändig genomlysning.

Det gäller reglering av jakt på allmänt vatten, förvaltningen av kronhjortsstammen, jakten på säl med mera. Bland det viktigare var utredningen om vildsvinens skador på egendom. Att utredningar läggs ner är beklagligt. Det ger sämre underlag för de många människor runt om i landet som är engagerade i vilt- och jaktfrågor. Mindre information är aldrig att föredra.

Tidigare landsbygdsministern Eskil Erlandsson (C) uttrycker sitt missnöje med hur jaktlagsutredningen behandlats. ”Vi behöver komma framåt och lösa många av de frågor utredningen hade satts att arbeta med. Till exempel jakten på kronvilt, dubbelregistreringen och rovdjursförvaltningen.

Lägger man bara ner så händer ju ingenting.”Viltförvaltningsmyndigheten”, som den nya myndigheten kallas, får en viktig roll. Den kan ta fram uppgifter i jakt och viltvårdsfrågor med mindre risk för politiskt motiverade avbrott. Detta leder förhoppningsvis till en mer faktabaserad debatt som gagnar både politiker och övriga engagerade.

Hittills har det faktamässiga tomrum som lämnats av Naturvårdsverket ofta fyllts av ideologiska utspel. Statistiska Centralbyråns undersökning om partisympatier från maj förra året visade att merparten av Miljöpartiets väljare bor i landets storstadsregioner. Detta avspeglas också i partiets politik, som ofta visar på oförståelse inför landsbygdens förutsättningar. När Miljöpartiet nu fått inflytande över landsbygdsfrågor är det tryggt om vi får en ny, opolitisk aktör i form av den föreslagna myndigheten.

Vi behöver politiker som tar landsbygdsfrågor på allvar. Viltvården är angelägen inte bara för jägare utan även för dem som bedriver näringsverksamhet på landsbygden eller bara rör sig utanför städerna. Den föreslagna myndigheten borde kunna förse samtliga berörda med korrekta uppgifter och bidra till en bättre viltvård och förvaltning.

Jacob Sidenvall /SNB