2015-03-21 06:00

2015-03-21 06:00

Mer än nya former

En mediepolitik för framtiden. Så kallas medieutredningen som den rödgröna regeringen nyligen tillsatte. Den 31 oktober i år ska en analys av läget vara klar och den 30 april nästa år ska nya åtgärder föreslås, eftersom presstödet i sin nuvarande form ska avskaffas. Anette Novak, som tidigare bland annat har varit chefredaktör på Norran i Skellefteå, har fått uppdraget som särskild utredare.

Medieutredningen ska ta fram åtgärder som syftar till att ”främja möjligheterna för allmänheten att ta del av journalistik som präglas av mångfald, allsidig nyhetsförmedling, kvalitet och fördjupning, oavsett var i Sverige man bor. ”Den inriktningen är god, och det som beskrivs är vad lokalpressen står för –och många gånger levererar när public service brister. Med den förändring av medielandskapet och samhället som pågår hade regeringen emellertid kunnat lyfta blicken ytterligare.

Lars Blomkvist framförde i en ledare i Nya Kristinehamns-Posten (26/2) att lokaltidningarna generellt är en ”guldgruva” för radio och tv att ta nyheter ifrån och presentera som ”sina egna”. Helsingborgs Dagblads chefredaktör Lars Johansson menar i en debattartikel i Medievärlden (18/2) att det inte är en orimlig tanke att lokalpressen med statsmedel skulle ta över public service-uppdraget från SR och SVT på vissa håll i landet.

Det förslaget går att ha olika uppfattning om –men det är den sortens övergripande frågor om konkurrens och förutsättningar för kvalitativ journalistik som behöver diskuteras. Public service-frågorna utreddes under den förra mandatperioden, men det blev det tyvärr inte mycket med. De berörs nu bara svepande i direktivet till den nya utredningen.

På sikt ska presstödet i sin nuvarande form avvecklas. Vad det blir av de nya ”mediepolitiska verktyg” som ska tas fram återstår att se. I torsdags lade i alla fall regeringen en proposition om justeringar i presstödet. På DN Debatt skrev kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) om förslagen, vilka baseras på den parlamentariska presstödskommitténs betänkande från 2013. Bland annat ska extrastödet till storstadstidningar avskaffas och Presstödsnämndens uppgifter föras över till Myndigheten för radio och tv.

Det viktigaste beskedet, vilket även handlar om grundläggande förutsättningar för livet på landsbygden, är att regeringen vill se över samdistributionen av post och tidningar. Tyvärr är det dock ännu tyst från regeringen om att avskaffa reklamskatten, trots att det pekades ut av presstödskommittén som en av de viktigaste åtgärderna på kort sikt för tidningarnas ekonomiska situation.

Demokratiministern avslutar sin debattartikel med en formulering om att ”ta ansvar i en akut kris för en central del av vår demokrati”. Det är bra att regeringen vill ta omställningen i tidningsbranschen på allvar. För att leva upp till det krävs det dock annat än att tala om nya former av riktade presstöd, något som många lokaltidningar inte alls har glädje av. Frågan är om vi kan hoppas på mer i medieutredningen?

 

En mediepolitik för framtiden. Så kallas medieutredningen som den rödgröna regeringen nyligen tillsatte. Den 31 oktober i år ska en analys av läget vara klar och den 30 april nästa år ska nya åtgärder föreslås, eftersom presstödet i sin nuvarande form ska avskaffas. Anette Novak, som tidigare bland annat har varit chefredaktör på Norran i Skellefteå, har fått uppdraget som särskild utredare.

Medieutredningen ska ta fram åtgärder som syftar till att ”främja möjligheterna för allmänheten att ta del av journalistik som präglas av mångfald, allsidig nyhetsförmedling, kvalitet och fördjupning, oavsett var i Sverige man bor. ”Den inriktningen är god, och det som beskrivs är vad lokalpressen står för –och många gånger levererar när public service brister. Med den förändring av medielandskapet och samhället som pågår hade regeringen emellertid kunnat lyfta blicken ytterligare.

Lars Blomkvist framförde i en ledare i Nya Kristinehamns-Posten (26/2) att lokaltidningarna generellt är en ”guldgruva” för radio och tv att ta nyheter ifrån och presentera som ”sina egna”. Helsingborgs Dagblads chefredaktör Lars Johansson menar i en debattartikel i Medievärlden (18/2) att det inte är en orimlig tanke att lokalpressen med statsmedel skulle ta över public service-uppdraget från SR och SVT på vissa håll i landet.

Det förslaget går att ha olika uppfattning om –men det är den sortens övergripande frågor om konkurrens och förutsättningar för kvalitativ journalistik som behöver diskuteras. Public service-frågorna utreddes under den förra mandatperioden, men det blev det tyvärr inte mycket med. De berörs nu bara svepande i direktivet till den nya utredningen.

På sikt ska presstödet i sin nuvarande form avvecklas. Vad det blir av de nya ”mediepolitiska verktyg” som ska tas fram återstår att se. I torsdags lade i alla fall regeringen en proposition om justeringar i presstödet. På DN Debatt skrev kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) om förslagen, vilka baseras på den parlamentariska presstödskommitténs betänkande från 2013. Bland annat ska extrastödet till storstadstidningar avskaffas och Presstödsnämndens uppgifter föras över till Myndigheten för radio och tv.

Det viktigaste beskedet, vilket även handlar om grundläggande förutsättningar för livet på landsbygden, är att regeringen vill se över samdistributionen av post och tidningar. Tyvärr är det dock ännu tyst från regeringen om att avskaffa reklamskatten, trots att det pekades ut av presstödskommittén som en av de viktigaste åtgärderna på kort sikt för tidningarnas ekonomiska situation.

Demokratiministern avslutar sin debattartikel med en formulering om att ”ta ansvar i en akut kris för en central del av vår demokrati”. Det är bra att regeringen vill ta omställningen i tidningsbranschen på allvar. För att leva upp till det krävs det dock annat än att tala om nya former av riktade presstöd, något som många lokaltidningar inte alls har glädje av. Frågan är om vi kan hoppas på mer i medieutredningen?

 

  • Amelie Langby/SNB