2015-02-28 06:00

2015-02-28 06:00

Ska stärka välfärden

ARBETSMARKNAD: Svar till Anders Lenhoff

Jag har under mina drygt åtta år som riksdagsledamot gjort många företagsbesök runt om i Örebro län men också i andra delar av Sverige.

I Karlskoga har jag bland annat besökt Umicore, Bharat Forge Kilsta, BAE Systems, Ica Maxi, Transcom, Cambrex och Dynasafe. Vid mina besök har jag träffat företagsledare och chefer för att få en inblick och ökad förståelse för både verksamheten, hur arbetskraftsbehovet ser ut och för att ta emot synpunkter till mig i min roll som riksdagsledamot. Jag träffar också regelbundet fackföreningar, till exempel Unionen som organiserar anställda på många callcenterföretag. Så nog har jag en viss kunskap om tuff konkurrens både på lokalt plan och i ett internationellt perspektiv för företag i Karlskoga.

Som folkvald har jag ett uppdrag att utifrån Socialdemokratiska värderingar att fatta beslut om politiska prioriteringar. I ett läge där gruppen unga långtidsarbetslösa har ökat trots omfattande bidrag till företag, så tycker jag det är helt rimligt att prioritera investeringar i utbildningsplatser. Detta eftersom merparten arbetslösa saknar fullgod gymnasieutbildning eller behöver någon form av påbyggd utbildning. Ekonomistyrningsverket har konstaterat att sänkta arbetsgivaravgifter är en mycket dyr och ineffektiv åtgärd som inte gett det resultat i nya jobb som förespeglats. Något som även Lars Calrmfors, nationalekonom och tidigare ledamot av finanspolitiska rådet, har konstaterat.

En förutsättning för att alla med arbete och företag ska kunna gå till jobbet är att vi har en fungerande välfärd. Skolan, förskolan, sjukvården och äldreomsorgen är skattefinansierade verksamheter och uppstår det allvarliga brister kan det få förödande konsekvenser för både enskilda och samhället. Därför är det viktigt att stärka välfärden samtidigt som vi investerar utbildning och höjd kunskapsnivå. Det gör ungdomar bättre rustade att möta de behov och den kompetens som efterfrågas på dagens arbetsmarknad.

Eva-Lena Jansson (S)

Riksdagsledamot, Örebro län

Ledamot Arbetsmarknadsutskottet

I Karlskoga har jag bland annat besökt Umicore, Bharat Forge Kilsta, BAE Systems, Ica Maxi, Transcom, Cambrex och Dynasafe. Vid mina besök har jag träffat företagsledare och chefer för att få en inblick och ökad förståelse för både verksamheten, hur arbetskraftsbehovet ser ut och för att ta emot synpunkter till mig i min roll som riksdagsledamot. Jag träffar också regelbundet fackföreningar, till exempel Unionen som organiserar anställda på många callcenterföretag. Så nog har jag en viss kunskap om tuff konkurrens både på lokalt plan och i ett internationellt perspektiv för företag i Karlskoga.

Som folkvald har jag ett uppdrag att utifrån Socialdemokratiska värderingar att fatta beslut om politiska prioriteringar. I ett läge där gruppen unga långtidsarbetslösa har ökat trots omfattande bidrag till företag, så tycker jag det är helt rimligt att prioritera investeringar i utbildningsplatser. Detta eftersom merparten arbetslösa saknar fullgod gymnasieutbildning eller behöver någon form av påbyggd utbildning. Ekonomistyrningsverket har konstaterat att sänkta arbetsgivaravgifter är en mycket dyr och ineffektiv åtgärd som inte gett det resultat i nya jobb som förespeglats. Något som även Lars Calrmfors, nationalekonom och tidigare ledamot av finanspolitiska rådet, har konstaterat.

En förutsättning för att alla med arbete och företag ska kunna gå till jobbet är att vi har en fungerande välfärd. Skolan, förskolan, sjukvården och äldreomsorgen är skattefinansierade verksamheter och uppstår det allvarliga brister kan det få förödande konsekvenser för både enskilda och samhället. Därför är det viktigt att stärka välfärden samtidigt som vi investerar utbildning och höjd kunskapsnivå. Det gör ungdomar bättre rustade att möta de behov och den kompetens som efterfrågas på dagens arbetsmarknad.

Eva-Lena Jansson (S)

Riksdagsledamot, Örebro län

Ledamot Arbetsmarknadsutskottet