2015-02-26 06:00

2015-02-26 06:00

Skydda hela landet

Rikspolischefen Dan Eliasson skriver på Dagens Nyheters debattsida den 24 februari att Polismyndigheten ska förstärka sitt arbete mot brott som hotar de grundläggande fri- och rättigheterna. Tre särskilda enheter ska inrättas i de tre storstadsregionerna. Hot mot vårt öppna samhälle är dessvärre inte bara ett problem i storstäderna.

En farhåga när de tidigare 21 polismyndigheterna vid årsskiftet ersattes av en sammanhållen myndighet var att landsbygden skulle glömmas bort. Redan efter två månader med en myndighet uppdelad i sju polisregioner ser vi sådana tendenser. Eliassons förslag att stärka skyddet för trossamfund, mediehus och konstnärer bekräftar den bilden. Förvisso syns den typen av brottslighet mer i Stockholm, Göteborg och Malmö. Men det innebär inte att fri- och rättigheter inte hotas även på andra håll i landet.

På landsbygden kan brottsligheten ha en annan karaktär och exempelvis hota näringsfriheten. Även om Eliasson skriver att övriga polisregioner ska förstärka förmågan att förebygga brott mot vårt öppna samhälle så räcker inte det. Nedanstående axplock på rättighetskränkningar visar på utsattheten även i ”landsortsregionerna”.

I dag är maffialiknande motorcykelgäng som terroriserar enskilda näringsidkare ett stort problem i många svenska städer. I exempelvis Karlstad, Polisregion Bergslagen, misshandlades en kommunal representant av Hells Angels när kommunen 2013, i syfte att avhysa brottslingarna, försökte köpa klubbens lokal på exekutiv auktion.

Uppsalas moské utsattes för en brandattack på nyårsdagen. Händelsen rubricerades som ett hatbrott. Uppsala ingår inte i Stockholms polisregion utan är i stället huvudort för Polisregion mitt, vilken inte får en egen särskild styrka. För drygt ett år sedan fick Östgöta Correspondenten i Linköping ta emot hot efter att tidningen skrivit om en knarkrazzia. Det var ett solklart försök att försöka tysta tidningen genom hot. Men inte heller Polisregion öst får någon särskild polisenhet.

Även på landsbygden i Polisregion nord, som täcker ungefär halva Sveriges yta, finns problemen. För några år sedan organiserade Greenpeace en blockad mot en familjeägd odling av genmodifierad potatis i Haparanda. Odlingens ägare beskrev aktionen som en attack mot sin familj och mot ett litet enskilt företag. Ett närbesläktat problem är de militanta djurrättsaktivisterna som förstör näringsidkares egendom i Västerbotten och Umeå. Exempelvis saboterades 2012 en fiskodling och 131 ton fisk, värt många miljoner, gick till spillo för ägaren.

Det är bra att rikspolischefen tydligt markerar att krafttag ska tas mot kriminella som hotar vårt öppna samhälle. Tyvärr finns det många fler exempel, än de ovan nämnda som nått riksmedia, på hur brottsligheten utanför de tre storstadsregionerna hotar grundläggande fri- och rättigheter. Därför borde det inrättas särskilda enheter som jobbar mot denna brottslighet i alla polisregioner. Alla Sveriges invånare, även alla utanför storstadsregionerna, förtjänar ett ordentligt skydd.

Erik Hagström/SNB

Rikspolischefen Dan Eliasson skriver på Dagens Nyheters debattsida den 24 februari att Polismyndigheten ska förstärka sitt arbete mot brott som hotar de grundläggande fri- och rättigheterna. Tre särskilda enheter ska inrättas i de tre storstadsregionerna. Hot mot vårt öppna samhälle är dessvärre inte bara ett problem i storstäderna.

En farhåga när de tidigare 21 polismyndigheterna vid årsskiftet ersattes av en sammanhållen myndighet var att landsbygden skulle glömmas bort. Redan efter två månader med en myndighet uppdelad i sju polisregioner ser vi sådana tendenser. Eliassons förslag att stärka skyddet för trossamfund, mediehus och konstnärer bekräftar den bilden. Förvisso syns den typen av brottslighet mer i Stockholm, Göteborg och Malmö. Men det innebär inte att fri- och rättigheter inte hotas även på andra håll i landet.

På landsbygden kan brottsligheten ha en annan karaktär och exempelvis hota näringsfriheten. Även om Eliasson skriver att övriga polisregioner ska förstärka förmågan att förebygga brott mot vårt öppna samhälle så räcker inte det. Nedanstående axplock på rättighetskränkningar visar på utsattheten även i ”landsortsregionerna”.

I dag är maffialiknande motorcykelgäng som terroriserar enskilda näringsidkare ett stort problem i många svenska städer. I exempelvis Karlstad, Polisregion Bergslagen, misshandlades en kommunal representant av Hells Angels när kommunen 2013, i syfte att avhysa brottslingarna, försökte köpa klubbens lokal på exekutiv auktion.

Uppsalas moské utsattes för en brandattack på nyårsdagen. Händelsen rubricerades som ett hatbrott. Uppsala ingår inte i Stockholms polisregion utan är i stället huvudort för Polisregion mitt, vilken inte får en egen särskild styrka. För drygt ett år sedan fick Östgöta Correspondenten i Linköping ta emot hot efter att tidningen skrivit om en knarkrazzia. Det var ett solklart försök att försöka tysta tidningen genom hot. Men inte heller Polisregion öst får någon särskild polisenhet.

Även på landsbygden i Polisregion nord, som täcker ungefär halva Sveriges yta, finns problemen. För några år sedan organiserade Greenpeace en blockad mot en familjeägd odling av genmodifierad potatis i Haparanda. Odlingens ägare beskrev aktionen som en attack mot sin familj och mot ett litet enskilt företag. Ett närbesläktat problem är de militanta djurrättsaktivisterna som förstör näringsidkares egendom i Västerbotten och Umeå. Exempelvis saboterades 2012 en fiskodling och 131 ton fisk, värt många miljoner, gick till spillo för ägaren.

Det är bra att rikspolischefen tydligt markerar att krafttag ska tas mot kriminella som hotar vårt öppna samhälle. Tyvärr finns det många fler exempel, än de ovan nämnda som nått riksmedia, på hur brottsligheten utanför de tre storstadsregionerna hotar grundläggande fri- och rättigheter. Därför borde det inrättas särskilda enheter som jobbar mot denna brottslighet i alla polisregioner. Alla Sveriges invånare, även alla utanför storstadsregionerna, förtjänar ett ordentligt skydd.

Erik Hagström/SNB