2015-02-25 06:00

2015-02-25 06:00

Rävåsen är skolan i mitt hjärta

DAGENS DIKT: Tore Gadde

Skolan i mitt hjärta

På promenad i solig vinterdag,

min gamla skola passerade jag.

Den ligger där ännu, vit som förr

med Rävåskullen utanför dörr.

Mot skogens mörka fond den står

och tankarna gärna tillbaka går,

till leken i skog och på kullens slänt,

tills handdriven ringklocka in oss sänt,

för fortsatt förkovran i skolans salar.

Ja, tiden den går men minnena talar.

Skolan i mitt hjärta

På promenad i solig vinterdag,

min gamla skola passerade jag.

Den ligger där ännu, vit som förr

med Rävåskullen utanför dörr.

Mot skogens mörka fond den står

och tankarna gärna tillbaka går,

till leken i skog och på kullens slänt,

tills handdriven ringklocka in oss sänt,

för fortsatt förkovran i skolans salar.

Ja, tiden den går men minnena talar.