2015-02-24 07:55

2015-02-24 07:55

Att vända kappan efter vinden

LEDARE

Politiker har rykte om sig att vända kappan efter vinden – men det finns även ledarsidor som kan den konsten.

Under hela valrörelsen 2014 trummade socialdemokrater och vänsterpartister ut budskapet om ett Sverige som höll på att slitas sönder. Ett Sverige där klyftorna ökade. Ett Sverige som blev allt kallare och hjärtlösare. Solist i den kören var Aftonbladets ledarsida.

Det var ingen ände på hur illa det var ställt med moder Svea.

Ett halvår senare har i praktiken ingenting hänt med sakpolitiken eftersom vi haft regeringskris, hot om extra val och decemberöverenskommelse.

Inga revolutionerande beslut har fattats. Den politiska färdriktningen vet vi egentligen fortfarande väldigt lite om.

Trots detta har nu Sverige förvandlats till ett av världens rikaste länder på Aftonbladets ledarsida.

Anders Lindberg skrev i slutet av förra veckan att det är ”dags att skrota volymdebatten, och i stället prata om hur de människor som kommer till vårt land ska välkomnas in i det svenska samhället.”

Han konstaterar också att ”Sverige har tagit emot flyktingar under hela vår moderna historia. Det har krävt uppoffringar i början men ganska snart har de människor som kommit hit integrerats. I dag är de, och deras barn, en självklar del av den mosaik som är Sverige.”

Och – här kommer den – själva slutklämmen. ”Vår öppenhet mot världen har gjort oss till ett av jordklotets rikaste länder.” skriver Anders Lindberg.

Helt plötsligt är det inte ett sönderslitet iskallt Sverige vi talar om – utan det rika land som den förra regeringen försökte berätta om.

Inte det perfekta landet. Förvisso ett land där alltför många fortfarande lämnas utanför. Men ett land som det går bra för, och som har möjlighet att göra det bra för fler.

Och jag kan inte låta bli att fundera på hur valresultatet hade sett ut om inte Sverigedemokraterna fått draghjälp av alla de opinionsbildare och politiker som svartmålade Sverige bara för att få en chans att vinna valet. En svartmålning som SD kunde använda som språngbräda för att skylla alla problem på flyktingar och invandrare.

Pyrrhusseger tror jag visst att det kallas...


Catarina Forsberg

Under hela valrörelsen 2014 trummade socialdemokrater och vänsterpartister ut budskapet om ett Sverige som höll på att slitas sönder. Ett Sverige där klyftorna ökade. Ett Sverige som blev allt kallare och hjärtlösare. Solist i den kören var Aftonbladets ledarsida.

Det var ingen ände på hur illa det var ställt med moder Svea.

Ett halvår senare har i praktiken ingenting hänt med sakpolitiken eftersom vi haft regeringskris, hot om extra val och decemberöverenskommelse.

Inga revolutionerande beslut har fattats. Den politiska färdriktningen vet vi egentligen fortfarande väldigt lite om.

Trots detta har nu Sverige förvandlats till ett av världens rikaste länder på Aftonbladets ledarsida.

Anders Lindberg skrev i slutet av förra veckan att det är ”dags att skrota volymdebatten, och i stället prata om hur de människor som kommer till vårt land ska välkomnas in i det svenska samhället.”

Han konstaterar också att ”Sverige har tagit emot flyktingar under hela vår moderna historia. Det har krävt uppoffringar i början men ganska snart har de människor som kommit hit integrerats. I dag är de, och deras barn, en självklar del av den mosaik som är Sverige.”

Och – här kommer den – själva slutklämmen. ”Vår öppenhet mot världen har gjort oss till ett av jordklotets rikaste länder.” skriver Anders Lindberg.

Helt plötsligt är det inte ett sönderslitet iskallt Sverige vi talar om – utan det rika land som den förra regeringen försökte berätta om.

Inte det perfekta landet. Förvisso ett land där alltför många fortfarande lämnas utanför. Men ett land som det går bra för, och som har möjlighet att göra det bra för fler.

Och jag kan inte låta bli att fundera på hur valresultatet hade sett ut om inte Sverigedemokraterna fått draghjälp av alla de opinionsbildare och politiker som svartmålade Sverige bara för att få en chans att vinna valet. En svartmålning som SD kunde använda som språngbräda för att skylla alla problem på flyktingar och invandrare.

Pyrrhusseger tror jag visst att det kallas...


Catarina Forsberg