2015-02-10 06:00

2015-02-10 06:00

Hört talas om mejl och telefon??

Vid sitt senaste sammanträde beslutade kommunstyrelsen att rösta ner ett medborgarförslag.

Detta trots att politikerna i grunden tycker att förslaget är bra.

Anledningen är enligt kommunalråd Sven-Olov Axelsson (S) att ”vi kan ju inte gå in och ändra i förslaget.”

Kvalificerat skitsnack, säger jag.

En Karlskogabo föreslår att all tung trafik ska förbjudas på Stackfallsvägen, eftersom många lastbilar genar genom villaområdet.

Men eftersom kommunen själv kör mattransporter till Sandviksskolan är det omöjligt att förbjuda all tung trafik.

Så långt är jag med.

Men när Sven-Olov Axelsson till tidningen säger att ”Hade det stått ´obehörig´ tung trafik hade vi kanske kunnat säga ja men vi kan ju inte gå in och ändra i förslaget” då blir jag upprörd på riktigt.

Jag har suttit på ett oändligt antal kommunfullmäktigesammanträden där politikerna själva lägger fram förslag som behövts ”fixas till” lite i formuleringarna. Småsaker har gjort att förslaget antingen varit svårt att genomföra eller haft svårt att få en majoritet med sig. Då har man omformulerat sig.

Motioner, yrkanden och reservationer som gått igenom för att politikerna – med hjälp av sittande presidium – har fått hjälp att formulera om.

Skulle det vara för mycket begärt att Karlskogabor kan få samma hjälp?

Skulle det vara en omöjlighet att ta kontakt med förslagsställaren? Att förklara situationen för honom eller henne och hitta en formulering som ökar möjligheterna för förslaget att gå igenom?

Jag kan tipsa om att det finns både telefon och mejl och andra moderniteter som används för att skapa kontakt med folk.

Hur svårt kan det vara?

Detta förstärker bara den bild jag haft ända sedan jag började jobba här igen för fyra år sedan.

Kommunledningen är i första hand bara intresserad av dialog med medborgarna om den håller sig inom de frågor och i de former som kommunledningen själv bestämt.

Om man menar allvar med att engagera folk så räcker det inte med medborgardialog i de ärenden som kommunen själv beslutar ska dryftas. Då måste nog kommunledningen också engagera sig lite mer.

Catarina Forsberg

Detta trots att politikerna i grunden tycker att förslaget är bra.

Anledningen är enligt kommunalråd Sven-Olov Axelsson (S) att ”vi kan ju inte gå in och ändra i förslaget.”

Kvalificerat skitsnack, säger jag.

En Karlskogabo föreslår att all tung trafik ska förbjudas på Stackfallsvägen, eftersom många lastbilar genar genom villaområdet.

Men eftersom kommunen själv kör mattransporter till Sandviksskolan är det omöjligt att förbjuda all tung trafik.

Så långt är jag med.

Men när Sven-Olov Axelsson till tidningen säger att ”Hade det stått ´obehörig´ tung trafik hade vi kanske kunnat säga ja men vi kan ju inte gå in och ändra i förslaget” då blir jag upprörd på riktigt.

Jag har suttit på ett oändligt antal kommunfullmäktigesammanträden där politikerna själva lägger fram förslag som behövts ”fixas till” lite i formuleringarna. Småsaker har gjort att förslaget antingen varit svårt att genomföra eller haft svårt att få en majoritet med sig. Då har man omformulerat sig.

Motioner, yrkanden och reservationer som gått igenom för att politikerna – med hjälp av sittande presidium – har fått hjälp att formulera om.

Skulle det vara för mycket begärt att Karlskogabor kan få samma hjälp?

Skulle det vara en omöjlighet att ta kontakt med förslagsställaren? Att förklara situationen för honom eller henne och hitta en formulering som ökar möjligheterna för förslaget att gå igenom?

Jag kan tipsa om att det finns både telefon och mejl och andra moderniteter som används för att skapa kontakt med folk.

Hur svårt kan det vara?

Detta förstärker bara den bild jag haft ända sedan jag började jobba här igen för fyra år sedan.

Kommunledningen är i första hand bara intresserad av dialog med medborgarna om den håller sig inom de frågor och i de former som kommunledningen själv bestämt.

Om man menar allvar med att engagera folk så räcker det inte med medborgardialog i de ärenden som kommunen själv beslutar ska dryftas. Då måste nog kommunledningen också engagera sig lite mer.

Catarina Forsberg