2015-02-09 06:00

2015-02-09 06:00

Vi satsar på barnen

VACCINERING: Regeringen drar ner på biståndet, Lions gör tvärt om

Regeringen har beslutat att skära ned på det svenska biståndet till vaccinprogram. Ett program som bidragit till att barnadödligheten i världen minskat med hälften på 22 år. Nedskärningen drabbar GAVI*/ Alliance som framgångsrikt vaccinerat 500 miljoner barn sedan starten år 2000 och räddat nästan 6 miljoner liv, skrev i helgen skrev Alf Svensson (KD) och Sofia Damm (KD).

När den svenska regeringen skär ned, gör Lions tvärtom. Lions Clubs International Foundation, nyckelpartner till GAVI Alliance, satsar för att bidra till GAVI och då speciellt för att barn i främst utvecklingsländer ska få mässlingsvaccin.

Under en fyraårsperiod som sträcker sig fram till 2017, då Lions fyller 100 år, ska Lions medlemmar över hela världen bidra med US dollar 30 miljoner (cirka 250 000 000 kronor) till GAVI i syftet att rädda livet på fler barn.

Lions har sedan år 2011 ett program för mässlingsvaccin som heter En spruta – Ett liv – En dollar. Syftet är att samla in pengar och ge pengar för att barn även i fattiga länder ska kunna få mässlingsvaccin. I Sverige har ju våra barn förmånen att få mässlingsvaccin i det allmännas vaccinationsprogram. Men långt ifrån alla barn i världen har det så bra. Så fortfarande är mässling en dödlig sjukdom för barn i många länder. Därför satsar Lions på denna kampanj En spruta – Ett liv – En dollar.

Sedan 2012 har Lions samlat in och gett till mässlingsvaccinering. I första etappen samarbetade Lions med Bill och Melinda Gates Foundation, där de gick in med en (1) dollar för varje två (2) dollar som Lions bidrog med. Totalt samlade Lions då in US dollar 18 miljoner och Gates Foundation bidrog med US dollar 9 miljoner. Detta har lett till att 27 miljoner barn kunnat få vaccin.

Nu sker insamling i en andra etapp och där samarbetar Lions med GAVI. Målet för Lions år 2017 är US dollar 30 miljoner, som matchas av GAVI med lika mycket. Det räcker till att vaccinera ytterligare 60 miljoner barn.

Det finns all anledning att fortsätta och försöka utrota mässlingen och vi får inte invaggas i falsk trygghet. Ovanstående vaccination genomförs i huvudsak i utvecklingsländer, men för bara några dagar sedan har det brutit ut en mässlingsepidemi i USA. Även i Europa dyker det, från och till, upp mässlingsfall. Mässlingsvaccinet innehåller för övrigt även vaccin mot Röda Hund i samma spruta.

Så, även om nu svenska regeringen skär ned kan du som invånare i Sverige bidra och det genom Lions. Se för vidare information.

Per Janson, Sverige

Lions ordförande

Jan-Åke Åkerlund

representant för LCIF (Lions Clubs International Foundation) i Sverige

Regeringen har beslutat att skära ned på det svenska biståndet till vaccinprogram. Ett program som bidragit till att barnadödligheten i världen minskat med hälften på 22 år. Nedskärningen drabbar GAVI*/ Alliance som framgångsrikt vaccinerat 500 miljoner barn sedan starten år 2000 och räddat nästan 6 miljoner liv, skrev i helgen skrev Alf Svensson (KD) och Sofia Damm (KD).

När den svenska regeringen skär ned, gör Lions tvärtom. Lions Clubs International Foundation, nyckelpartner till GAVI Alliance, satsar för att bidra till GAVI och då speciellt för att barn i främst utvecklingsländer ska få mässlingsvaccin.

Under en fyraårsperiod som sträcker sig fram till 2017, då Lions fyller 100 år, ska Lions medlemmar över hela världen bidra med US dollar 30 miljoner (cirka 250 000 000 kronor) till GAVI i syftet att rädda livet på fler barn.

Lions har sedan år 2011 ett program för mässlingsvaccin som heter En spruta – Ett liv – En dollar. Syftet är att samla in pengar och ge pengar för att barn även i fattiga länder ska kunna få mässlingsvaccin. I Sverige har ju våra barn förmånen att få mässlingsvaccin i det allmännas vaccinationsprogram. Men långt ifrån alla barn i världen har det så bra. Så fortfarande är mässling en dödlig sjukdom för barn i många länder. Därför satsar Lions på denna kampanj En spruta – Ett liv – En dollar.

Sedan 2012 har Lions samlat in och gett till mässlingsvaccinering. I första etappen samarbetade Lions med Bill och Melinda Gates Foundation, där de gick in med en (1) dollar för varje två (2) dollar som Lions bidrog med. Totalt samlade Lions då in US dollar 18 miljoner och Gates Foundation bidrog med US dollar 9 miljoner. Detta har lett till att 27 miljoner barn kunnat få vaccin.

Nu sker insamling i en andra etapp och där samarbetar Lions med GAVI. Målet för Lions år 2017 är US dollar 30 miljoner, som matchas av GAVI med lika mycket. Det räcker till att vaccinera ytterligare 60 miljoner barn.

Det finns all anledning att fortsätta och försöka utrota mässlingen och vi får inte invaggas i falsk trygghet. Ovanstående vaccination genomförs i huvudsak i utvecklingsländer, men för bara några dagar sedan har det brutit ut en mässlingsepidemi i USA. Även i Europa dyker det, från och till, upp mässlingsfall. Mässlingsvaccinet innehåller för övrigt även vaccin mot Röda Hund i samma spruta.

Så, även om nu svenska regeringen skär ned kan du som invånare i Sverige bidra och det genom Lions. Se för vidare information.

Per Janson, Sverige

Lions ordförande

Jan-Åke Åkerlund

representant för LCIF (Lions Clubs International Foundation) i Sverige