2015-02-07 06:00

2015-02-07 06:00

Om likhet inför lagen

LEDARE

Skatteverket vet onekligen hur man vänder kappan efter vinden. Något som har blivit sällsynt tydligt på sistone.

Att ideella föreningar med omfattande second hand-försäljning uppmanats att momsregistrera sig har debatterats livligt. På Skatteverket verkar man ha upplevt att kritiken riktats mot myndigheten och vill därför försvara verksamheten.

”Skatteverkets uppgift är att se till att alla betalar rätt skatt utifrån de regler som finns. Vi måste följa de lagar som gäller och de vägledande beslut som fattas i domstolar”, förklarade Anna Eklund, momsexpert på Skatteverkets rättsavdelning, i ett pressmeddelande (3/2). Hon har naturligtvis helt rätt. Regeringsformens första paragraf avslutas med meningen: ”Den offentliga makten utövas under lagarna.”Hur lagar ser ut avgörs i riksdagen. Myndigheterna har enbart att förhålla sig till dessa.

Förklaringen från Skatteverket borde alltså vara tämligen rimlig. Problemet är dock att Dagens Industri avslöjade, bara dagen innan pressmeddelandet skickades ut, avslöjade att Skatteverket ignorerar lagen när det passar myndigheten.

Efter att Högsta Domstolen 2013 förklarat att det svenska dubbelbestraffningssystemet –där någon för ett och samma fel i skatteredovisningen både kan åläggas skattetillägg och dömas för skattebrott –inte är förenligt med Sveriges åtaganden enligt Europakonvention uppstod problemet att lagen inte är alltigenom tillämplig. Verket är fortfarande skyldigt att påföra skattetillägg men i enlighet med HD:s dom kan den drabbade inte senare även dömas för skattebrott. Och så kommer det att vara tills en ny lagstiftning kommer på plats, något kan komma att dröja.

Detta passade dock inte för Skatteverket som beslutat att i strid med gällande lagstiftning enbart påföra skattetillägg om den undandragna skatten understiger tio prisbasbelopp (ungefär 450 000 kronor). Är summan högre –eller om personen i fråga tillhör den minst sagt diffusa gruppen strategiska personer –görs inget tillägg, istället åtalsanmäls ärendet.

Skatteverkets agerande står i direkt strid med svensk lag. Myndigheten har inte befogenhet att omforma lagar som de inte tycker om eller låta bli att tillämpa när det passar. Om det offentliga börjar straffa medborgare efter eget godtycke går det inte längre att tala om ett rättssamhälle.

Därför är det ännu värre att finansminister Magdalena Andersson (S) försvarar Skatteverkets beteende. ”Myndigheterna måste för­stås förhålla sig till situationen och det viktigaste har varit att säkerställa att enskildas rättig­heter upprätthålls”, säger hon till DI. Finansministern visar därmed att hon antingen inte förstår att Skatteverkets agerande är olagligt, eller helt enkelt inte bryr sig. Inget alternativ är dock acceptabelt.

Daniel Persson/SNB

Att ideella föreningar med omfattande second hand-försäljning uppmanats att momsregistrera sig har debatterats livligt. På Skatteverket verkar man ha upplevt att kritiken riktats mot myndigheten och vill därför försvara verksamheten.

”Skatteverkets uppgift är att se till att alla betalar rätt skatt utifrån de regler som finns. Vi måste följa de lagar som gäller och de vägledande beslut som fattas i domstolar”, förklarade Anna Eklund, momsexpert på Skatteverkets rättsavdelning, i ett pressmeddelande (3/2). Hon har naturligtvis helt rätt. Regeringsformens första paragraf avslutas med meningen: ”Den offentliga makten utövas under lagarna.”Hur lagar ser ut avgörs i riksdagen. Myndigheterna har enbart att förhålla sig till dessa.

Förklaringen från Skatteverket borde alltså vara tämligen rimlig. Problemet är dock att Dagens Industri avslöjade, bara dagen innan pressmeddelandet skickades ut, avslöjade att Skatteverket ignorerar lagen när det passar myndigheten.

Efter att Högsta Domstolen 2013 förklarat att det svenska dubbelbestraffningssystemet –där någon för ett och samma fel i skatteredovisningen både kan åläggas skattetillägg och dömas för skattebrott –inte är förenligt med Sveriges åtaganden enligt Europakonvention uppstod problemet att lagen inte är alltigenom tillämplig. Verket är fortfarande skyldigt att påföra skattetillägg men i enlighet med HD:s dom kan den drabbade inte senare även dömas för skattebrott. Och så kommer det att vara tills en ny lagstiftning kommer på plats, något kan komma att dröja.

Detta passade dock inte för Skatteverket som beslutat att i strid med gällande lagstiftning enbart påföra skattetillägg om den undandragna skatten understiger tio prisbasbelopp (ungefär 450 000 kronor). Är summan högre –eller om personen i fråga tillhör den minst sagt diffusa gruppen strategiska personer –görs inget tillägg, istället åtalsanmäls ärendet.

Skatteverkets agerande står i direkt strid med svensk lag. Myndigheten har inte befogenhet att omforma lagar som de inte tycker om eller låta bli att tillämpa när det passar. Om det offentliga börjar straffa medborgare efter eget godtycke går det inte längre att tala om ett rättssamhälle.

Därför är det ännu värre att finansminister Magdalena Andersson (S) försvarar Skatteverkets beteende. ”Myndigheterna måste för­stås förhålla sig till situationen och det viktigaste har varit att säkerställa att enskildas rättig­heter upprätthålls”, säger hon till DI. Finansministern visar därmed att hon antingen inte förstår att Skatteverkets agerande är olagligt, eller helt enkelt inte bryr sig. Inget alternativ är dock acceptabelt.

Daniel Persson/SNB