2015-02-07 06:00

2015-02-07 06:00

Fel straffbeskatta äldre

NÄRINGSLIV: Äldre medarbetare och egenföretagare bör främjas

Alla människor har olika möjligheter och gör olika livsval. En tydlig trend under senare år är att äldre personer över 65 år vill arbeta och driva företag längre upp i åldern. Det är möjligheter som bör främjas, inte motarbetas. När regeringen nu vill införa en särskild löneskatt för äldre hotas den positiva utvecklingen.

Regeringen har som mål att nå lägst arbetslöshet i EU år 2020. Men flera av de förslag som presenteras i budgetpropositionen för 2015 pekar snarare i motsatt riktning. Konjunkturinstitutet slog nyligen fast att åtgärderna kommer att höja jämviktsarbetslösheten. Enligt regeringens eget finansdepartement förväntas skatteförslagen dämpa tillväxt och sysselsättning. Våra medlemsföretag ser med oro på den skattechock som nu stundar.

Flera av de skatteförslag som presenteras är helt nya för omvärlden. Ett tydligt sådant är löneskatten för äldre. Skatten påverkar dels anställningskostnaden för arbetsgivare med medarbetare över 65 år, dels egenföretagare i samma åldersspann med inkomster från näringsverksamhet. Före valet yppades inte ett ord från regeringspartierna att straffbeskatta flitiga pensionärers deltagande på arbetsmarknaden.

På beställning av Svenskt Näringsliv har Statistiska Centralbyrån (SCB) tagit fram färsk statistik som visar att antalet personer i riket som arbetar i åldern 65-74 år har fördubblats sedan 2005. Även i förhållande till befolkningen i samma åldersgrupp är ökningen markant. Särskilt intressant är att knappt hälften av de som räknas som sysselsatta är äldre företagare.

I Örebro län har antalet äldre sysselsatta ökat med hela 1 900 personer sedan 2007. Hur kan det komma sig? Forskningsinstitutet IFAU i Uppsala menar att reformer som gjort det mer lönsamt att arbeta för äldre och billigare för arbetsgivare att anställa personer med längre livserfarenhet är bidragande faktorer. Steg i motsatt riktning ger sannolikt liknande men negativa effekter, vilket t.ex. nationalekonomen Lars Calmfors nyligen påpekade i SVT Rapport (11/10).

Vi lever allt längre, vilket är fantastiskt. Denna demografiska verklighet måste matchas med rätt förutsättningar för de äldre medarbetare och egenföretagare som vill fortsätta några år till i arbetslivet. Det ger möjligheter att stärka vår välfärd. Det ger fler arbetade timmar som i sin tur förbättrar pensionerna.

Företagen är jobbskaparna på svensk arbetsmarknad. Att underlätta för företagsamma människor som vill verka längre upp i åldern borde vara en självklarhet för en regering med ambitiösa mål i jobbpolitiken. Det enda rimliga är att regeringen tar sitt förnuft till fånga och backar från förslaget om äldreskatten.

Karl Hulterström

Regionchef Svenskt Näringsliv Örebro

Carina Lindfelt

chef arbetsmarknadsavdelningen Svenskt Näringsliv

Alla människor har olika möjligheter och gör olika livsval. En tydlig trend under senare år är att äldre personer över 65 år vill arbeta och driva företag längre upp i åldern. Det är möjligheter som bör främjas, inte motarbetas. När regeringen nu vill införa en särskild löneskatt för äldre hotas den positiva utvecklingen.

Regeringen har som mål att nå lägst arbetslöshet i EU år 2020. Men flera av de förslag som presenteras i budgetpropositionen för 2015 pekar snarare i motsatt riktning. Konjunkturinstitutet slog nyligen fast att åtgärderna kommer att höja jämviktsarbetslösheten. Enligt regeringens eget finansdepartement förväntas skatteförslagen dämpa tillväxt och sysselsättning. Våra medlemsföretag ser med oro på den skattechock som nu stundar.

Flera av de skatteförslag som presenteras är helt nya för omvärlden. Ett tydligt sådant är löneskatten för äldre. Skatten påverkar dels anställningskostnaden för arbetsgivare med medarbetare över 65 år, dels egenföretagare i samma åldersspann med inkomster från näringsverksamhet. Före valet yppades inte ett ord från regeringspartierna att straffbeskatta flitiga pensionärers deltagande på arbetsmarknaden.

På beställning av Svenskt Näringsliv har Statistiska Centralbyrån (SCB) tagit fram färsk statistik som visar att antalet personer i riket som arbetar i åldern 65-74 år har fördubblats sedan 2005. Även i förhållande till befolkningen i samma åldersgrupp är ökningen markant. Särskilt intressant är att knappt hälften av de som räknas som sysselsatta är äldre företagare.

I Örebro län har antalet äldre sysselsatta ökat med hela 1 900 personer sedan 2007. Hur kan det komma sig? Forskningsinstitutet IFAU i Uppsala menar att reformer som gjort det mer lönsamt att arbeta för äldre och billigare för arbetsgivare att anställa personer med längre livserfarenhet är bidragande faktorer. Steg i motsatt riktning ger sannolikt liknande men negativa effekter, vilket t.ex. nationalekonomen Lars Calmfors nyligen påpekade i SVT Rapport (11/10).

Vi lever allt längre, vilket är fantastiskt. Denna demografiska verklighet måste matchas med rätt förutsättningar för de äldre medarbetare och egenföretagare som vill fortsätta några år till i arbetslivet. Det ger möjligheter att stärka vår välfärd. Det ger fler arbetade timmar som i sin tur förbättrar pensionerna.

Företagen är jobbskaparna på svensk arbetsmarknad. Att underlätta för företagsamma människor som vill verka längre upp i åldern borde vara en självklarhet för en regering med ambitiösa mål i jobbpolitiken. Det enda rimliga är att regeringen tar sitt förnuft till fånga och backar från förslaget om äldreskatten.

Karl Hulterström

Regionchef Svenskt Näringsliv Örebro

Carina Lindfelt

chef arbetsmarknadsavdelningen Svenskt Näringsliv