2015-01-29 06:00

2015-01-29 06:00

Karlskoga är vackert!

FLER BOFASTA BEHÖVS: Alfred Nobel lockar turisterÅtervändare 2017

Besökte staden i förra veckan, och läste insändaren om att staden troddes om att locka turister med husvagnar och vattenskoteråkning vid Näset.

Glöm det!

Det som verkligen lockar turister är Alfred Nobel - arbetskamrater här i Uppsala åker till Karlskoga för detta. Dessutom har den begåvade fotografen Cristoffer Collin (Wisslaren) redan dragit fler turister till Karlskoga med hjälp av sina bilder än vad en motoriserad vattenpark skulle göra. Det är lugnet, och framför allt naturen som lockar. Det är den man längtar till, som boende på annan ort, inte till ett tänkt nöjesfält.

Jag har själv bott längs stranden vid Näset, och de dagar det var vattensport på Möckeln har varit outhärdliga för de närboende. Stranden utnyttjas av både Karlskogabor och turister. Stranddagarna - nu nedlagda - sköttes mycket bra av tidigare arrangörer, även om gräsytorna behövde tid för återhämtning. Detta arrangemang lockade turister, och var ett uppsving för restauratörer.

Att det nu åter blivit hotellverksamhet på Grönfeltsudden, samt B&B i Folkhögskolan, erbjuder sängplatser för flera. Att omvandla Karlskoga Hotell&Konferans till asylboende minskar dessvärre hotellrum i närheten av vattnet.

Vad Karlskoga behöver är fler bofasta, med fast jobb - inte tillfälliga turister som vill köra vattenskoter. Att det borde bli en ökad städning längs vattenlinjen skulle inte skada. Jag har själv vadat i papper från McDonalds, och annat onämnbart, därnere. Vad folk tar med sig till grillplatserna, tycks de inte ta med sig därifrån. Skärpning! Vad en campingby skulle föra med sig törs jag inte tänka på. Nedskräpningen sommartid är stor nog ändå. Buslivet likaså. Sommarjobbare som städar extra vore bra - både för sysselsättningen och ordningen.

Soptippar lockar inte turister.

Jag har planer på att återvända ”hem” - då till naturen, och lugnet. Var stolta över vår hemstad.

Besökte staden i förra veckan, och läste insändaren om att staden troddes om att locka turister med husvagnar och vattenskoteråkning vid Näset.

Glöm det!

Det som verkligen lockar turister är Alfred Nobel - arbetskamrater här i Uppsala åker till Karlskoga för detta. Dessutom har den begåvade fotografen Cristoffer Collin (Wisslaren) redan dragit fler turister till Karlskoga med hjälp av sina bilder än vad en motoriserad vattenpark skulle göra. Det är lugnet, och framför allt naturen som lockar. Det är den man längtar till, som boende på annan ort, inte till ett tänkt nöjesfält.

Jag har själv bott längs stranden vid Näset, och de dagar det var vattensport på Möckeln har varit outhärdliga för de närboende. Stranden utnyttjas av både Karlskogabor och turister. Stranddagarna - nu nedlagda - sköttes mycket bra av tidigare arrangörer, även om gräsytorna behövde tid för återhämtning. Detta arrangemang lockade turister, och var ett uppsving för restauratörer.

Att det nu åter blivit hotellverksamhet på Grönfeltsudden, samt B&B i Folkhögskolan, erbjuder sängplatser för flera. Att omvandla Karlskoga Hotell&Konferans till asylboende minskar dessvärre hotellrum i närheten av vattnet.

Vad Karlskoga behöver är fler bofasta, med fast jobb - inte tillfälliga turister som vill köra vattenskoter. Att det borde bli en ökad städning längs vattenlinjen skulle inte skada. Jag har själv vadat i papper från McDonalds, och annat onämnbart, därnere. Vad folk tar med sig till grillplatserna, tycks de inte ta med sig därifrån. Skärpning! Vad en campingby skulle föra med sig törs jag inte tänka på. Nedskräpningen sommartid är stor nog ändå. Buslivet likaså. Sommarjobbare som städar extra vore bra - både för sysselsättningen och ordningen.

Soptippar lockar inte turister.

Jag har planer på att återvända ”hem” - då till naturen, och lugnet. Var stolta över vår hemstad.