2015-01-27 06:00

2015-01-27 06:00

Svårt jobbatt sansadebatten

Ola Karlsson är Karlskogas bidrag till det moderata utvecklingsarbetet. Han sitter med i gruppen som ska syssla med välfärdsfrågor.

Även här tycker jag att moderaterna gjort ett klokt val.

Olas år i kommun och landsting har gett honom den kunskap han behöver.

Men dessutom uppfattar jag honom som en sansad och resonerande person.

Och det är något som kommer att behövas i den diskussion om vår välfärd som förhoppningsvis kommer.

För det är få diskussioner som blivit så polariserade och högljudda som den om välfärden.

På ena sidan folk som anser att privatisering är lösningen på allt och på andra sidan Jonas Sjöstedt som i valrörelsen konstaterade att ”Efter ett maktskifte måste välfärden genast börja avkommersialiseras. Efter utredning kan en lag mot vinstuttag vara på plats 2017.”

Naturligtvis är inget av detta lösningen.

Jag har skrivit det förr och jag säger det igen: Privata vårdbolag är varken hin håles inkarnation på jorden eller lösningen på alla problem, i stället ska de ses som ett komplement till den offentliga verksamhet som finns.

Och det verkar vara den linje Ola Karlsson är inne på också, om man läser intervjun i dagens tidning.

Han konstaterar att ”För fem, tio år sedan var det moderata svaret på välfärdsfrågorna att andra ska ta över. Men erfarenheten visar att privatisering inte räcker som svar. Vi måste lägga mycket mer tid och kraft på att få offentlig verksamhet att fungera bättre”

Som jag ser det har han egentligen redan hittat en formel på hur svensk välfärd ska kunna leva vidare och utvecklas.

Hans – och gruppens – problem är i mina ögon mer pedagogiskt.

Det gäller att sansa debatten.

Det gäller att på ett trovärdigt sätt visa att privata vårdcentraler, privat hemtjänst och privat specialistvård inte är varken ett hot eller något enbart för ”de rika” utan ett komplement till den offentliga vården.

Ett komplement som vi alla kan ha nytta av en dag.

Men kommuner och landsting måste bli bättre på upphandlingar så att avarterna inom den privata vården sållas ut på ett tidigt stadium.

Den offentliga vården måste bli lättare att nå. Det måste till kortare väg mellan patient och vård.

Catarina Forsberg

Även här tycker jag att moderaterna gjort ett klokt val.

Olas år i kommun och landsting har gett honom den kunskap han behöver.

Men dessutom uppfattar jag honom som en sansad och resonerande person.

Och det är något som kommer att behövas i den diskussion om vår välfärd som förhoppningsvis kommer.

För det är få diskussioner som blivit så polariserade och högljudda som den om välfärden.

På ena sidan folk som anser att privatisering är lösningen på allt och på andra sidan Jonas Sjöstedt som i valrörelsen konstaterade att ”Efter ett maktskifte måste välfärden genast börja avkommersialiseras. Efter utredning kan en lag mot vinstuttag vara på plats 2017.”

Naturligtvis är inget av detta lösningen.

Jag har skrivit det förr och jag säger det igen: Privata vårdbolag är varken hin håles inkarnation på jorden eller lösningen på alla problem, i stället ska de ses som ett komplement till den offentliga verksamhet som finns.

Och det verkar vara den linje Ola Karlsson är inne på också, om man läser intervjun i dagens tidning.

Han konstaterar att ”För fem, tio år sedan var det moderata svaret på välfärdsfrågorna att andra ska ta över. Men erfarenheten visar att privatisering inte räcker som svar. Vi måste lägga mycket mer tid och kraft på att få offentlig verksamhet att fungera bättre”

Som jag ser det har han egentligen redan hittat en formel på hur svensk välfärd ska kunna leva vidare och utvecklas.

Hans – och gruppens – problem är i mina ögon mer pedagogiskt.

Det gäller att sansa debatten.

Det gäller att på ett trovärdigt sätt visa att privata vårdcentraler, privat hemtjänst och privat specialistvård inte är varken ett hot eller något enbart för ”de rika” utan ett komplement till den offentliga vården.

Ett komplement som vi alla kan ha nytta av en dag.

Men kommuner och landsting måste bli bättre på upphandlingar så att avarterna inom den privata vården sållas ut på ett tidigt stadium.

Den offentliga vården måste bli lättare att nå. Det måste till kortare väg mellan patient och vård.

Catarina Forsberg