2015-01-26 06:00

2015-01-26 06:00

Grund förliberalare arbetsrätt

Moderaterna har sjösatt en bred översyn av partiets politik. Sex arbetsgrupper ska presentera förslag inför M:s partistämma i höst. Det handlar bland annat om politikområdena Sveriges ekonomi, arbetsmarknad och välfärd. I en debattartikel i Dagens Nyheter (23/1) redogör partiets ekonomiskpolitiske talesperson Ulf Kristersson hur han ser på partiets utvecklingsarbete i dessa frågor.

Arbetsmarknadspolitiken är en utmaning vilket en sjuprocentig arbetslöshet vittnar om. Nya idéer på detta område är särskilt nödvändiga då Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitik främst består av återställare som tidigare visat sig vara i bästa fall ineffektiva. Trots åtta år i opposition bidde det inte mer från S. De signaler som den nya M-ledningen sänder inger hopp om att de tänker använda tiden i opposition på ett bättre sätt.

Den återställare Kristersson är särskilt kritisk till är ambitionen att ta bort tidsgränserna i sjukförsäkringen. En återgång till en politik som på löpande band förtidspensionerar människor må hjälpa Stefan Löfven (S) att uppnå målet om lägst arbetslöshet i EU till 2020. Men målet kan i praktiken nås utan att fler människor får ett jobb att gå till. Kristersson förordar ett nytt omställningsstöd som ska fungera som en brygga mellan det gamla och nya jobbet. Tanken är att det ska bli lättare att byta jobb mitt i yrkeslivet.

Ytterligare ett sätt att öka flexibiliteten på arbetsmarknaden vore att reformera arbetsrätten. Men M:s nya partiledare Anna Kinberg Batra vill dock inte luckra upp lagen om anställningsskydd (Las). Därmed kommer arbetsgruppen som ska se över arbetsmarknadspolitiken inte leverera något sådant förslag. Även om Kinberg Batra har sagt att det ska var högt i tak inom partiet vill hon inte se förslag som riskerar uppröra arbetsmarknadens insiders samt facken väl mycket.

En som däremot vill att partiet reformerar arbetsrätten är Anders Borg. Den ståndpunkten kommer dock först nu då Borg har återgått till rollen som ekonom. Om M skulle föreslå ett slopande av Las skulle de samtidigt minska sina chanser att kunna genomföra andra viktiga reformer, vilka partiet bedömer vara av större vikt.

Som Kristersson är inne på hör arbetsmarknads-, välfärds- och ekonomisk politik ihop. Välfärdsstaten är beroende av att ekonomin växer. En väl fungerande arbetsmarknad underlättar ekonomins tillväxt, samt sätter mindre press på välfärden. Vidare vore stödet för marknadsekonomin och liberala lösningar mycket mindre utan en fungerande välfärdsstat.

Kanske är det så man ska se på förslaget om omställningsstöd. Först får man på plats hjälpmekanismer från det gemensamma vilka ska underlätta för människor att byta jobb. Sedan hoppas man att framtida förslag om reformering av arbetsrätten ska falla i bättre jord.

Erik Hagström/SNB

Moderaterna har sjösatt en bred översyn av partiets politik. Sex arbetsgrupper ska presentera förslag inför M:s partistämma i höst. Det handlar bland annat om politikområdena Sveriges ekonomi, arbetsmarknad och välfärd. I en debattartikel i Dagens Nyheter (23/1) redogör partiets ekonomiskpolitiske talesperson Ulf Kristersson hur han ser på partiets utvecklingsarbete i dessa frågor.

Arbetsmarknadspolitiken är en utmaning vilket en sjuprocentig arbetslöshet vittnar om. Nya idéer på detta område är särskilt nödvändiga då Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitik främst består av återställare som tidigare visat sig vara i bästa fall ineffektiva. Trots åtta år i opposition bidde det inte mer från S. De signaler som den nya M-ledningen sänder inger hopp om att de tänker använda tiden i opposition på ett bättre sätt.

Den återställare Kristersson är särskilt kritisk till är ambitionen att ta bort tidsgränserna i sjukförsäkringen. En återgång till en politik som på löpande band förtidspensionerar människor må hjälpa Stefan Löfven (S) att uppnå målet om lägst arbetslöshet i EU till 2020. Men målet kan i praktiken nås utan att fler människor får ett jobb att gå till. Kristersson förordar ett nytt omställningsstöd som ska fungera som en brygga mellan det gamla och nya jobbet. Tanken är att det ska bli lättare att byta jobb mitt i yrkeslivet.

Ytterligare ett sätt att öka flexibiliteten på arbetsmarknaden vore att reformera arbetsrätten. Men M:s nya partiledare Anna Kinberg Batra vill dock inte luckra upp lagen om anställningsskydd (Las). Därmed kommer arbetsgruppen som ska se över arbetsmarknadspolitiken inte leverera något sådant förslag. Även om Kinberg Batra har sagt att det ska var högt i tak inom partiet vill hon inte se förslag som riskerar uppröra arbetsmarknadens insiders samt facken väl mycket.

En som däremot vill att partiet reformerar arbetsrätten är Anders Borg. Den ståndpunkten kommer dock först nu då Borg har återgått till rollen som ekonom. Om M skulle föreslå ett slopande av Las skulle de samtidigt minska sina chanser att kunna genomföra andra viktiga reformer, vilka partiet bedömer vara av större vikt.

Som Kristersson är inne på hör arbetsmarknads-, välfärds- och ekonomisk politik ihop. Välfärdsstaten är beroende av att ekonomin växer. En väl fungerande arbetsmarknad underlättar ekonomins tillväxt, samt sätter mindre press på välfärden. Vidare vore stödet för marknadsekonomin och liberala lösningar mycket mindre utan en fungerande välfärdsstat.

Kanske är det så man ska se på förslaget om omställningsstöd. Först får man på plats hjälpmekanismer från det gemensamma vilka ska underlätta för människor att byta jobb. Sedan hoppas man att framtida förslag om reformering av arbetsrätten ska falla i bättre jord.

Erik Hagström/SNB