2015-01-23 06:00

2015-01-23 06:00

När följer resten KD?

Kristdemokraterna presenterade i onsdags ytterligare tre förslag på det integrationspolitiska området. Förslagen kretsar den här gången kring nyanländas levnadsmiljö. Det första gäller trångboddhet. Det är ett alltför vanligt problem som skadar både vuxna och barn. Att flytta till ett nytt land är en nog så svår process som det är.

Extrem trångboddhet gör det närmast omöjligt att ens umgås med sina egna tankar och fundera på det man redan kan, än mindre lära sig något nytt. Hägglund skriver i en debattartikel i DN (21/1) att många unga mer eller mindre tvingas att spendera en stor del av sin tid utanför hemmet, helt enkelt på grund av utrymmesskäl.

Problemet med extrem trångboddhet är särskilt vanligt i områden där många nyanlända bor. Anledningen till detta är de bidragsregler som är kopplade till boendet. De som söker asyl i Sverige kan välja mellan att bo i Migrationsverkets boenden eller att ordna eget boende. Dagersättningen är densamma för båda alternativen. Dessvärre handlar det sällan om eget boende utan om att vara inneboende, med återkommande flyttar, trångboddhet och ett stort mått av osäkerhet och utanförskap.

För att komma åt detta föreslår KD att dagersättningen tas bort för dem som väljer eget boende. Att inte ta bort möjligheten till eget boende är helt rätt. Det är viktigt att den möjligheten finns. Samtidigt behöver något göras för att komma åt de problem som uppstår när den praktiska tillämpningen får sådana negativa konsekvenser att det får en kraftigt negativ inverkan på möjligheterna till integration och ett gott liv i Sverige.

Nästa problem är Migrationsverkets boenden. De räcker inte till. Ett problem som kommer att öka i omfattning, inte minst om Hägglunds första förslag skulle bli verklighet. För att komma till rätta med detta förslår KD modulbostäder med statliga hyresgarantier för byggande av moderna modulbostäder med tidsbegränsade bygglov.

Modulbostäder är ytterst flexibla och inte minst flyttbara. Det kringskär också problemet med kommuner som inte tar emot asylsökande på grund av bostadsbrist, vilket inte minst gäller ett antal kommuner i Stockholmsområdet. En jämnare fördelning av mottagandeansvaret över landet är önskvärt. Det underlättar integration vilket gagnar alla och fördelar trycket på kommunerna mer jämbördigt.

Det sista förslaget handlar om att anpassa kollektivtrafik runtom i landet för att skapa mer välfungerande och integrerade arbetsmarknader. Även det skulle bidra till ökad spridning.

KD gör helt rätt som fokuserar på integrationspolitiken. Tills nyligen var inget parti i närheten av att ha en integrationspolitik värd namnet. KD har nu på allvar tagit tag i frågan. Det finns dock gott om utrymme för övriga partier. KD:s förslag är inga sanningar huggna i sten och det finns också många områden som partiet ännu inte har rört vid. Förhoppningsvis följer resten av partierna efter inom kort.

Daniel Persson/SNB

Kristdemokraterna presenterade i onsdags ytterligare tre förslag på det integrationspolitiska området. Förslagen kretsar den här gången kring nyanländas levnadsmiljö. Det första gäller trångboddhet. Det är ett alltför vanligt problem som skadar både vuxna och barn. Att flytta till ett nytt land är en nog så svår process som det är.

Extrem trångboddhet gör det närmast omöjligt att ens umgås med sina egna tankar och fundera på det man redan kan, än mindre lära sig något nytt. Hägglund skriver i en debattartikel i DN (21/1) att många unga mer eller mindre tvingas att spendera en stor del av sin tid utanför hemmet, helt enkelt på grund av utrymmesskäl.

Problemet med extrem trångboddhet är särskilt vanligt i områden där många nyanlända bor. Anledningen till detta är de bidragsregler som är kopplade till boendet. De som söker asyl i Sverige kan välja mellan att bo i Migrationsverkets boenden eller att ordna eget boende. Dagersättningen är densamma för båda alternativen. Dessvärre handlar det sällan om eget boende utan om att vara inneboende, med återkommande flyttar, trångboddhet och ett stort mått av osäkerhet och utanförskap.

För att komma åt detta föreslår KD att dagersättningen tas bort för dem som väljer eget boende. Att inte ta bort möjligheten till eget boende är helt rätt. Det är viktigt att den möjligheten finns. Samtidigt behöver något göras för att komma åt de problem som uppstår när den praktiska tillämpningen får sådana negativa konsekvenser att det får en kraftigt negativ inverkan på möjligheterna till integration och ett gott liv i Sverige.

Nästa problem är Migrationsverkets boenden. De räcker inte till. Ett problem som kommer att öka i omfattning, inte minst om Hägglunds första förslag skulle bli verklighet. För att komma till rätta med detta förslår KD modulbostäder med statliga hyresgarantier för byggande av moderna modulbostäder med tidsbegränsade bygglov.

Modulbostäder är ytterst flexibla och inte minst flyttbara. Det kringskär också problemet med kommuner som inte tar emot asylsökande på grund av bostadsbrist, vilket inte minst gäller ett antal kommuner i Stockholmsområdet. En jämnare fördelning av mottagandeansvaret över landet är önskvärt. Det underlättar integration vilket gagnar alla och fördelar trycket på kommunerna mer jämbördigt.

Det sista förslaget handlar om att anpassa kollektivtrafik runtom i landet för att skapa mer välfungerande och integrerade arbetsmarknader. Även det skulle bidra till ökad spridning.

KD gör helt rätt som fokuserar på integrationspolitiken. Tills nyligen var inget parti i närheten av att ha en integrationspolitik värd namnet. KD har nu på allvar tagit tag i frågan. Det finns dock gott om utrymme för övriga partier. KD:s förslag är inga sanningar huggna i sten och det finns också många områden som partiet ännu inte har rört vid. Förhoppningsvis följer resten av partierna efter inom kort.

Daniel Persson/SNB