2015-01-22 06:00

2015-01-22 06:00

Länets röst blir hörd

För några dagar sedan blev Elisabeth Svantesson tungt namn i den moderata arbetsgruppen för stärkt integration i ett öppet Sverige.

Och i går kom nyheten att Katarina Tolgfors, nytt moderat oppositionsråd i Örebro är en av de som ingår i arbetsgruppen Säkerhet i en orolig tid.

Detta är två av de sammanlagt sex arbetsgrupper som partiet tillsatt för att utveckla partiets politik.

Och där finns Örebro län representerat i två.

Och det är verkligen två fall av rätt kvinnor på rätt plats.

Elisabeth Svantesson var under flera år arbetsmarknadsminister och har alltså på nära håll brottats med problemen att få in folk på arbetsmarknaden så snabbt som möjligt. Att använda den kompetens som många flyktingar och asylsökande har och mer än gärna vill använda både till deras egen och Sveriges fromma.

När jag träffade henne för en tid sedan hade hon flera tankar om hur man skulle kunna göra den processen både snabbare och smidigare.

Katarina Tolgfors behöver väl knappast någon närmare presentation för oss i Karlskoga eftersom hon arbetat med försvaret i olika kompetenser större delen av sitt yrkesverksamma liv.

Det är också rätt kvinnor på rätt plats i den bemärkelse att de är ”lantisar” som Katarina själv uttryckte det. Och just för oss är det viktigt att de är lantisar från Örebro län.

Vad försvaret och försvarsindustrin betyder för Karlskoga vet vi ju alla, (Därför är det även glädjande att ha Lotta Olsson i Försvarsutskottet) och att ha en person med koll på Örebro län när det gäller integration är naturligtvis också viktigt.

Men ansvaret vilar tungt både på Elisabeth Svantesson och Katarina Tolgfors.

De sitter i arbetsgrupper som ska forma en ny politik på två områden där moderaterna inte direkt visat framfötterna.

Försvaret som av tradition är en stark moderat gren har legat för fäfot för länge och många moderata väljare känner sig svikna och säger att de inte känner igen ”sitt” parti längre.

När det gäller invandring och integration var det inte bara moderaterna, utan samtliga etablerade partier, som mer eller mindre lämnade ”walkover” till sverigedemokraterna i valrörelsen.

Sd tilläts formulera både problemställning och svar och sedan kom de andra partierna ett halvt dygn efter och dementerade. Detta gjorde att väljare från alla läger – sorgligt nog många moderater – i stället lade sin röst på sverigedemokraterna.

Nu är det upp till Elisabeth Svantesson och Katarina Tolgfors (och de andra medlemmarna i arbetsgrupperna) att visa hur de vill att framtiden för försvaret och integrationen ska se ut.

Det är svåra frågor som kräver komplexa svar.

Men för att uppnå verkliga resultat krävs också att de komplexa svaren kan kokas ner till raka besked till väljarna.

Vi vill veta hur vi på bästa sätt ska kunna ta emot och dra nytta av folk som flytt hit och vi vill veta hur mycket resurser försvaret ska få och hur de ska användas i en allt oroligare omvärld.

Bara så kan väljare vinnas tillbaka.

För några dagar sedan blev Elisabeth Svantesson tungt namn i den moderata arbetsgruppen för stärkt integration i ett öppet Sverige.

Och i går kom nyheten att Katarina Tolgfors, nytt moderat oppositionsråd i Örebro är en av de som ingår i arbetsgruppen Säkerhet i en orolig tid.

Detta är två av de sammanlagt sex arbetsgrupper som partiet tillsatt för att utveckla partiets politik.

Och där finns Örebro län representerat i två.

Och det är verkligen två fall av rätt kvinnor på rätt plats.

Elisabeth Svantesson var under flera år arbetsmarknadsminister och har alltså på nära håll brottats med problemen att få in folk på arbetsmarknaden så snabbt som möjligt. Att använda den kompetens som många flyktingar och asylsökande har och mer än gärna vill använda både till deras egen och Sveriges fromma.

När jag träffade henne för en tid sedan hade hon flera tankar om hur man skulle kunna göra den processen både snabbare och smidigare.

Katarina Tolgfors behöver väl knappast någon närmare presentation för oss i Karlskoga eftersom hon arbetat med försvaret i olika kompetenser större delen av sitt yrkesverksamma liv.

Det är också rätt kvinnor på rätt plats i den bemärkelse att de är ”lantisar” som Katarina själv uttryckte det. Och just för oss är det viktigt att de är lantisar från Örebro län.

Vad försvaret och försvarsindustrin betyder för Karlskoga vet vi ju alla, (Därför är det även glädjande att ha Lotta Olsson i Försvarsutskottet) och att ha en person med koll på Örebro län när det gäller integration är naturligtvis också viktigt.

Men ansvaret vilar tungt både på Elisabeth Svantesson och Katarina Tolgfors.

De sitter i arbetsgrupper som ska forma en ny politik på två områden där moderaterna inte direkt visat framfötterna.

Försvaret som av tradition är en stark moderat gren har legat för fäfot för länge och många moderata väljare känner sig svikna och säger att de inte känner igen ”sitt” parti längre.

När det gäller invandring och integration var det inte bara moderaterna, utan samtliga etablerade partier, som mer eller mindre lämnade ”walkover” till sverigedemokraterna i valrörelsen.

Sd tilläts formulera både problemställning och svar och sedan kom de andra partierna ett halvt dygn efter och dementerade. Detta gjorde att väljare från alla läger – sorgligt nog många moderater – i stället lade sin röst på sverigedemokraterna.

Nu är det upp till Elisabeth Svantesson och Katarina Tolgfors (och de andra medlemmarna i arbetsgrupperna) att visa hur de vill att framtiden för försvaret och integrationen ska se ut.

Det är svåra frågor som kräver komplexa svar.

Men för att uppnå verkliga resultat krävs också att de komplexa svaren kan kokas ner till raka besked till väljarna.

Vi vill veta hur vi på bästa sätt ska kunna ta emot och dra nytta av folk som flytt hit och vi vill veta hur mycket resurser försvaret ska få och hur de ska användas i en allt oroligare omvärld.

Bara så kan väljare vinnas tillbaka.

  • Catarina Forsberg