2015-01-21 06:00

2015-01-21 09:28

Greppar efter halmstrån

KRÖNIKA

Finansminister Magdalena Anderssons (S) tomma lada fick nytt liv på DN Debatt under måndagen.

Ordförandena i LO-fackförbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko menade i en artikel att överskottsmålet har spelat ut sin roll och att regeringen bör höja skatterna och låna pengar till satsningar på bostäder och infrastruktur.

När finansministern i höstas trasslade in sig i jämförelsen mellan statsfinanserna och ladan var det till slut få som förstod vad hon menade. På liknande sätt drar fackförbunden metaforen några varv för långt och skriver att ”ladan endast är tom på hö”men att det ”där finns fullt av maskiner”. Det går att förstå viljan att på ett bildligt sätt tala om statens finanser, något som många uppfattar som rätt så tråkigt. Som argumentation för att överskottsmålet har spelat ut sin roll räcker liknelserna dock inte långt.


Överskottsmålet är en del av det ramverk för statsbudgeten som antogs för att komma till rätta med 1990-talskrisen som föranlett stora underskott och en hög statsskuld. Budgetramverket syftar till att stärka långsiktigheten och att klara nya ekonomiska kriser. Just överskottsmålet går ut på att det finansiella sparandet i den offentliga sektorn, inkomsterna minus utgifterna, över en konjunkturcykel ska vara i genomsnitt 1 procent av BNP. Poängen är att politikerna ska föra en ansvarsfull politik och skapa en buffert att ta av utifall det ekonomiska läget förändras –att spara i ladorna helt enkelt, för att tala med Magdalena Andersson.

Beskrivningen kan ifrågasättas, men även om det, som LO-förbunden skriver, vore så att ”ladan är tom på hö”–och hö får antas vara pengar – verkar det oklokt att överge det mål som syftar till att fylla på ladan igen.


Såväl bostäder och infrastruktur är i behov av utveckling. Inte minst på bostadsområdet finns politiska låsningar, men det handlar främst om regelverk som behöver förenklas och mindre om att staten i större utsträckning ska bekosta byggandet. Om LO menar allvar med att få fart på investeringarna bör de snarare sätta press på S att förenkla reglerna för byggande och att göra det enklare för företag att växa och anställa.

Huruvida överskottsmålet är formulerat på bästa sätt går att överlägga om, och det kan, som LO-förbunden skriver, vara på sin plats att diskutera hur framtidens budgetpolitiska ramverk ska vara formulerat. Att byta ut ett mål som syftar till att föra en ansvarsfull och långsiktig ekonomisk politik mot ett mål som går ut på att med lånade pengar öka utgifterna är dock inte att rekommendera.


Amelie Langby

SNB

Ordförandena i LO-fackförbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko menade i en artikel att överskottsmålet har spelat ut sin roll och att regeringen bör höja skatterna och låna pengar till satsningar på bostäder och infrastruktur.

När finansministern i höstas trasslade in sig i jämförelsen mellan statsfinanserna och ladan var det till slut få som förstod vad hon menade. På liknande sätt drar fackförbunden metaforen några varv för långt och skriver att ”ladan endast är tom på hö”men att det ”där finns fullt av maskiner”. Det går att förstå viljan att på ett bildligt sätt tala om statens finanser, något som många uppfattar som rätt så tråkigt. Som argumentation för att överskottsmålet har spelat ut sin roll räcker liknelserna dock inte långt.


Överskottsmålet är en del av det ramverk för statsbudgeten som antogs för att komma till rätta med 1990-talskrisen som föranlett stora underskott och en hög statsskuld. Budgetramverket syftar till att stärka långsiktigheten och att klara nya ekonomiska kriser. Just överskottsmålet går ut på att det finansiella sparandet i den offentliga sektorn, inkomsterna minus utgifterna, över en konjunkturcykel ska vara i genomsnitt 1 procent av BNP. Poängen är att politikerna ska föra en ansvarsfull politik och skapa en buffert att ta av utifall det ekonomiska läget förändras –att spara i ladorna helt enkelt, för att tala med Magdalena Andersson.

Beskrivningen kan ifrågasättas, men även om det, som LO-förbunden skriver, vore så att ”ladan är tom på hö”–och hö får antas vara pengar – verkar det oklokt att överge det mål som syftar till att fylla på ladan igen.


Såväl bostäder och infrastruktur är i behov av utveckling. Inte minst på bostadsområdet finns politiska låsningar, men det handlar främst om regelverk som behöver förenklas och mindre om att staten i större utsträckning ska bekosta byggandet. Om LO menar allvar med att få fart på investeringarna bör de snarare sätta press på S att förenkla reglerna för byggande och att göra det enklare för företag att växa och anställa.

Huruvida överskottsmålet är formulerat på bästa sätt går att överlägga om, och det kan, som LO-förbunden skriver, vara på sin plats att diskutera hur framtidens budgetpolitiska ramverk ska vara formulerat. Att byta ut ett mål som syftar till att föra en ansvarsfull och långsiktig ekonomisk politik mot ett mål som går ut på att med lånade pengar öka utgifterna är dock inte att rekommendera.


Amelie Langby

SNB