2015-01-20 06:00

2015-01-20 22:47

Nyanserat i vargfrågan

VARGJAKT: Tack för en utmärkt krönika

vargjakt

Tack Björn Reimers för en utmärkt krönika i lördagens Karlskoga Tidning. Det är befriande att se att jägarlobbyns självpåtagna tolkningsföreträde i vargfrågan inte får stå oemotsagt. Att en liten, men högljudd, grupp så till den grad anser sig ha ensamrätt till naturen är minst sagt stötande.

Jag minns en jägares kommentar för några år sedan till att betydligt fler jakthundar dödas av vildsvin än av varg: ”Ja men vildsvinen vill vi ju ha. ”Vilka vi? En jägarkår som ser vildsvinsstammen som ett jaktbart vilt, ett tillskott till nöjesjakt och jakt för frysboxen? Ja, möjligen... Inte tror jag det är tomtägare på Kosia eller i Solberga som fått sina trädgårdar förstörda av vildsvinen. Knappast heller de bilister som smällt på en betonghård vildgris och fått allvarliga skador på sin bil. Om det räckt med plåtskador.

Det finns, som du påpekar, inget belägg för att det nuvarande målet för vargstammen skulle vara tillräckligt för en livskraftig population. Den senaste rapporten pekar i stället på att de behövs över 400 vargar för att säkra stammen.

Ändå fortsätter en blodtörstig hop jägare att skrika om vargjakt som om om det vore lösningen på såväl den vikande älgstammen som bortfallet av hundar dödade under jakt. Så tack än en gång för att du ger en mera nyanserad bild av verkligheten!

Stefan Olzon

Tack Björn Reimers för en utmärkt krönika i lördagens Karlskoga Tidning. Det är befriande att se att jägarlobbyns självpåtagna tolkningsföreträde i vargfrågan inte får stå oemotsagt. Att en liten, men högljudd, grupp så till den grad anser sig ha ensamrätt till naturen är minst sagt stötande.

Jag minns en jägares kommentar för några år sedan till att betydligt fler jakthundar dödas av vildsvin än av varg: ”Ja men vildsvinen vill vi ju ha. ”Vilka vi? En jägarkår som ser vildsvinsstammen som ett jaktbart vilt, ett tillskott till nöjesjakt och jakt för frysboxen? Ja, möjligen... Inte tror jag det är tomtägare på Kosia eller i Solberga som fått sina trädgårdar förstörda av vildsvinen. Knappast heller de bilister som smällt på en betonghård vildgris och fått allvarliga skador på sin bil. Om det räckt med plåtskador.

Det finns, som du påpekar, inget belägg för att det nuvarande målet för vargstammen skulle vara tillräckligt för en livskraftig population. Den senaste rapporten pekar i stället på att de behövs över 400 vargar för att säkra stammen.

Ändå fortsätter en blodtörstig hop jägare att skrika om vargjakt som om om det vore lösningen på såväl den vikande älgstammen som bortfallet av hundar dödade under jakt. Så tack än en gång för att du ger en mera nyanserad bild av verkligheten!

Stefan Olzon