2015-01-17 06:00

2015-01-20 22:47

Den andres skatt

LEDARE

Januari är för många en månad av nystart. Kanske handlar det om att börja träna eller att rensa bort gamla grejor på vinden.

Second hand-butiker som Myrorna, Röda Korset och Erikshjälpen tar gärna emot saker och plagg som i välgörenhetssyfte kan säljas vidare för en billig peng. Såväl återanvändning som välgörenhet ligger i tiden.

Den enes skräp, den andres skatt, som det heter. För ideella föreningar, hjälporganisationer och kyrkor som har second hand-försäljning har dock det begreppet fått en annan innebörd. Ideella organisationer har kunnat ordna loppisar och basarer utan att vara skattepliktiga för den verksamheten. Så har det fungerat av hävd. Den ideella försäljning som bedrivs i butiksform, till exempel Myrorna, kan dock behöva se upp så att försäljningen inte börjar räknas som momspliktig.

I höstas kom Skatteverket med ett ställningstagande om ideella föreningars second hand-försäljning i syfte att tydliggöra om försäljningen ska beläggas med moms eller inte. För stor andel anställd personal (dit även exempelvis arbetsträning räknas) som inte är volontärbaserad och för generösa öppettider (mer än 24 timmar i veckan) utgör grund för momsplikt. Det sägs handla om konkurrensskäl.

Skatteverkets tydliggörande kan tyckas illvilligt inställt till de ideella second hand-butikernas goda syfte, men är i själva verket en konsekvens av att myndigheten är skyldig att tolka gällande rätt. Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen såg Skatteverket behov av att klargöra vad som gäller. Enligt Skatteverket är reglerna inte nya, men uppfattades så. De uppmärksammades bland annat i ett radioinslag i P4 Värmland i höstas (22/11). Dan Borg, butikschef på Röda Korsets second hand-butik i Karlstad uttalade då oro för att det i förlängningen riskerar att gå ut över behövande.

Ur ett perspektiv är det bra att Skatteverket kommit med ett klargörande så att bedömningarna inte sker godtyckligt. Samtidigt är det svårt att se att de ideella andrahandsbutikerna faktiskt konkurrerar med den kommersiella handeln, ens exempelvis antikvariat. ”Det enda Myrorna konkurrerar med är soptippen”, skrev Per Gudmundson på Svenska Dagbladets ledarsida strax före jul (17/12). Det har han rätt i. Second hand-affärer med välgörenhetssyfte bör vara momsbefriade fastän de har anställda och bra öppettider.

Trots att den uppkomna situationen framstår som en byråkratisk konstruktion snarare än ett reellt problem, verkar lösningen vara att ändra i skattelagstiftningen. I en debattartikel i Aftonbladet (4/1) framförde Moderaternas miljö- och klimatpolitiska talesperson Johan Hultberg att momsreglerna för second hand borde ses över. Det finns social vinning av det, men även miljömässig.

Socialdemokraterna har historiskt haft en avig inställning till välgörenhet. Men av partierna som nu sitter i regeringen borde det inte minst intressera Miljöpartiet att börja året med att plocka upp tråden och ta initiativ till en lagändring som underlättar återbruk.


Amelie Langby

SNB

Second hand-butiker som Myrorna, Röda Korset och Erikshjälpen tar gärna emot saker och plagg som i välgörenhetssyfte kan säljas vidare för en billig peng. Såväl återanvändning som välgörenhet ligger i tiden.

Den enes skräp, den andres skatt, som det heter. För ideella föreningar, hjälporganisationer och kyrkor som har second hand-försäljning har dock det begreppet fått en annan innebörd. Ideella organisationer har kunnat ordna loppisar och basarer utan att vara skattepliktiga för den verksamheten. Så har det fungerat av hävd. Den ideella försäljning som bedrivs i butiksform, till exempel Myrorna, kan dock behöva se upp så att försäljningen inte börjar räknas som momspliktig.

I höstas kom Skatteverket med ett ställningstagande om ideella föreningars second hand-försäljning i syfte att tydliggöra om försäljningen ska beläggas med moms eller inte. För stor andel anställd personal (dit även exempelvis arbetsträning räknas) som inte är volontärbaserad och för generösa öppettider (mer än 24 timmar i veckan) utgör grund för momsplikt. Det sägs handla om konkurrensskäl.

Skatteverkets tydliggörande kan tyckas illvilligt inställt till de ideella second hand-butikernas goda syfte, men är i själva verket en konsekvens av att myndigheten är skyldig att tolka gällande rätt. Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen såg Skatteverket behov av att klargöra vad som gäller. Enligt Skatteverket är reglerna inte nya, men uppfattades så. De uppmärksammades bland annat i ett radioinslag i P4 Värmland i höstas (22/11). Dan Borg, butikschef på Röda Korsets second hand-butik i Karlstad uttalade då oro för att det i förlängningen riskerar att gå ut över behövande.

Ur ett perspektiv är det bra att Skatteverket kommit med ett klargörande så att bedömningarna inte sker godtyckligt. Samtidigt är det svårt att se att de ideella andrahandsbutikerna faktiskt konkurrerar med den kommersiella handeln, ens exempelvis antikvariat. ”Det enda Myrorna konkurrerar med är soptippen”, skrev Per Gudmundson på Svenska Dagbladets ledarsida strax före jul (17/12). Det har han rätt i. Second hand-affärer med välgörenhetssyfte bör vara momsbefriade fastän de har anställda och bra öppettider.

Trots att den uppkomna situationen framstår som en byråkratisk konstruktion snarare än ett reellt problem, verkar lösningen vara att ändra i skattelagstiftningen. I en debattartikel i Aftonbladet (4/1) framförde Moderaternas miljö- och klimatpolitiska talesperson Johan Hultberg att momsreglerna för second hand borde ses över. Det finns social vinning av det, men även miljömässig.

Socialdemokraterna har historiskt haft en avig inställning till välgörenhet. Men av partierna som nu sitter i regeringen borde det inte minst intressera Miljöpartiet att börja året med att plocka upp tråden och ta initiativ till en lagändring som underlättar återbruk.


Amelie Langby

SNB